Belasting over uw vermogen betalen in 2020

Een ouder stel, dat een huis te koop zet.

Een vakantiehuis, uw spaargeld of aandelen ziet de Belastingdienst als vermogen. Bij de aangifte inkomstenbelasting hoort u dit dan ook aan te geven in box 3 (sparen en beleggen). Maar hoeveel belasting betaalt u daar dan precies over? In 2020 veranderen de tarieven. We leggen het uit.

Belangrijk voor uw belastingaangifte

In dit artikel bespreken we de tarieven van 2020. Als u in 2020 belastingaangifte doet, doet u aangifte over vorig jaar (2019) en rekent u dus ook met de tarieven van vorig jaar. Kijk op de website van de Belastingdienst hoe het zit met de vermogensbelasting in 2019.

Bezittingen - schulden = vermogen

Voor de belastingaangifte moet u weten wat uw bezittingen en wat uw schulden zijn. Denk bij bezittingen aan uw spaargeld, het bedrag op uw betaalrekening, beleggingen of een tweede huis. Uw eigen woning telt hier niet mee. Schulden zijn bijvoorbeeld een negatief banksaldo of leningen die u heeft afgesloten voor de financiering van een auto, vakantie of tweede huis. De eerste € 3.100 (2020) aan schulden telt niet mee. Had u tijdens het hele jaar waarover u aangifte doet een fiscaal partner? Dan telt dit bedrag dubbel.

De waarde van uw bezittingen min uw schulden op 1 januari van het aangiftejaar is uw vermogen.

Heffingsvrij vermogen

Gelukkig hoeft u niet over uw gehele vermogen belasting te betalen. Het deel waarover u geen belasting betaalt, heet het heffingsvrij vermogen. In 2020 is dit € 30.846. Heeft u een fiscaal partner, dan telt dit bedrag dubbel. Over alles boven dit bedrag betaalt u 30% belasting over het fictieve rendement. Om het fictieve rendement uit te rekenen, hanteert de Belastingdienst drie schijven:

Schijf 1: tot € 72.798

Een fictief rendement van 0,07% over 67% van uw vermogen en 5,28% over 33% van uw vermogen.

Schijf 2: van € 72.798 tot € 1.005.573

Een fictief rendement van 0,07% over 21% van uw vermogen en 5,28% over 79% van uw vermogen.

Schijf 3: vanaf € 1.005.573

Een fictief rendement van 5,28% belasting over uw vermogen.

Rekenvoorbeeld

U bent getrouwd en samen met uw echtgenoot heeft u een vermogen van € 71.692. Over de eerste € 61.692 hoeft u geen belasting te betalen. Er blijft dus nog € 10.000 over. Voor het vaststellen van het fictieve rendement voor u samen rekent u als volgt:

€ 10.000 * 67% = € 6.700 * 0,07% = € 5 (afgerond op hele cijfers);

€ 10.000 * 33% = € 3.300 * 5,28% = € 174 (afgerond op hele cijfers).

Uw fictief rendement is € 179 (€ 5 + € 174). Daarover betaalt u 30% vermogensbelasting. Dat komt neer op € 54.

Op de website van de Belastingdienst vindt u nog meer rekenvoorbeelden en leest u meer over vermogensbelasting of eventuele uitzonderingen.

Lees meer artikelen over belasting en andere regels?

Delen via