Studieschuld en hypotheek

U heeft een studieschuld en wilt graag een huis kopen. U denkt misschien dat deze twee niet samengaan. Maar het is niet nodig om u meteen zorgen te maken. Wat is er mogelijk? We vertellen u er alles over.

Welke invloed heeft mijn studieschuld op mijn maximale hypotheek?

Bij het bepalen van uw maximale hypotheek kijkt uw Zelfstandig Adviseur naar uw maandlasten. De hoogte van uw studieschuld bepaalt wat u maandelijks moet aflossen. Daarom beïnvloedt de hoogte van uw studieschuld de hoogte van uw maximale hypotheek. Niet onbelangrijk bij het kopen van een huis.

Naast de hoogte van uw schuld, kijken we naar wanneer u de studieschuld bent aangegaan. Er is namelijk een oud en een nieuw financieringsstelsel. Wat zijn de gevolgen voor het berekenen van uw maximale hypotheek?

Hypotheek met een studieschuld uit het oude financieringsstelsel

Studiefinanciering was tot 1 juli 2015 geen lening maar een gift. Althans, als studenten binnen een gestelde termijn afstudeerden. Was dit niet het geval, dan werd het een schuld. Ook konden studenten een extra lening afsluiten tijdens het studeren. Deze extra lening moesten ze in ieder geval terugbetalen en was dus een schuld. Bent u uw studieschuld voor 1 juli 2015 gaan opbouwen? Dan telt uw schuld voor 0,75% mee bij het berekenen van uw maandlasten.

Stel: u heeft een studieschuld van € 15.000. In dat geval rekent uw Zelfstandig Adviseur 0,0075 * € 15.000 = € 112,50 aan maandelijkse aflossing. Dat betekent zo’n € 30.000 minder hypotheek.

Hypotheek met een studieschuld uit het nieuwe financieringsstelsel

Sinds het collegejaar 2015-2016 is de studiefinanciering geen gift meer. Sindsdien krijgen studenten alleen een lening. De invloed van deze schuld op uw maximale hypotheek is anders in dit nieuwe stelsel. Uw schuld telt in dit geval mee voor 0,45% bij het berekenen van uw maandlasten. Deze weging is dus lager. Dit komt omdat u langer de tijd heeft om deze lening terug te betalen. 

Stel: u heeft een studieschuld van € 15.000. In dat geval rekent uw Zelfstandig Adviseur 0,0045 * € 15.000 = € 67,50 aan maandelijkse aflossing. Zo’n € 18.000 minder hypotheek.

Staat mijn studieschuld geregistreerd bij Bureau Krediet Registratie (BKR)?

Nee, uw studieschuld staat niet vermeld bij het BKR. Dit is een beslissing van de overheid, ze zien een studieschuld als een andersoortige lening. U moet dus zelf uw studieschuld bij uw hypotheekaanvraag melden.

Wat als ik mijn studieschuld verzwijg bij mijn hypotheekaanvraag?

Dit raden we uiteraard niet aan. Ook al is uw studieschuld niet bij het BKR geregistreerd. U loopt zo het risico dat uw uitgaven toch meer zijn dan gedacht omdat u geen rekening hield met uw maandelijkse aflossing. Meld uw studieschuld daarom altijd bij uw hypotheekadviseur. Zo wordt er in de maandlasten rekening mee gehouden. Indien u dit niet doet, dan kunnen uw lasten te hoog zijn voor uw situatie. En dit levert u mogelijk problemen op.

Wat heeft mijn studieschuld aflossen voor invloed op mijn maximale hypotheek?

Heeft (extra) aflossen van uw studieschuld invloed op uw maximale hypotheek? Niet altijd.

Maandelijks aflossen met het vastgestelde bedrag

Betaalt u al enige tijd maandelijks het vastgestelde bedrag? Dan heeft u een deel van uw schuld inmiddels afgelost. Dit heeft echter geen invloed op uw maximale hypotheek. Bij de berekening van uw maximale hypotheek zijn de maandlasten van belang. Het bedrag dat u maandelijks aflost blijft hetzelfde, ook al heeft u feitelijk een lagere schuld.

Extra aflossen

Lost u bovenop het maandelijkse bedrag extra af? Dan kan dit invloed hebben op uw maximale hypotheek. Deze extra aflossing wordt in mindering gebracht op het oorspronkelijke schuldbedrag. Uw maandlasten worden hierdoor mogelijk lager. Uw Zelfstandig Adviseur kijkt dan naar het ‘nieuwe’ schuldbedrag en de maandlasten die daarbij horen.

Uw hele studieschuld aflossen

Heeft u de middelen, dan kunt u ook kiezen om de hele studieschuld eerst af te lossen. Natuurlijk is dit het meest gunstig voor de berekening van uw maximale hypotheek. Het is met name het overwegen waard als u nog maar weinig hoeft af te lossen. Bij het berekenen van de maximale hypotheek gaan we immers uit van de hoogte van de oorspronkelijke schuld. Lost u de schuld helemaal af, dan kan dit heel voordelig uitpakken.

Waarom rekenen wij met de complete studieschuld?

Bij de berekening van uw maximale hypotheek kijken we naar uw maandlasten. Uw maandelijkse aflossing is gebaseerd op de oorspronkelijke schuld. Daarom gaan we uit van de oorspronkelijke schuld bij het berekenen van uw maximale hypotheek.

Maximale hypotheek berekenen met studieschuld

Benieuwd naar wat u kunt lenen? Bereken uw maximale hypotheek met studieschuld in een paar stappen

Naast uw studieschuld geen vast contract?

Nog niet zo lang aan het werk en nog geen vast contract? Of werkt u als flexwerker? Ook dan hoeft dit niet te betekenen dat er niets mogelijk is. Wie weet biedt een intentieverklaring, perspectiefverklaring of een arbeidsmarktscan uitkomst bij het aanvragen van een hypotheek.

Lees meer over een hypotheek zonder vast contract

Meer informatie over het kopen van een huis met of zonder hulp

Hypotheek afsluiten met een BKR-registratie

Een eerste huis kopen

Hypotheek afsluiten met een starterslening

Huis kopen voor uw kind

Hulp bij het kopen van een huis