Euriborrente

Euriborrente is de rente die Europese banken betalen als ze elkaar geld lenen. De hoogte van de Euribor rente hangt met name af van de economische omstandigheden, zoals economische groei en inflatie.

Let op: deze rentevorm kunt u niet meer afsluiten. De informatie op deze pagina is alleen bedoeld om u te informeren als u deze rentevorm heeft. Ook kunt u deze rentevorm niet meenemen naar een nieuwe woning.

Wat is Euribor?

Euribor betekent: Euro Interbank Offered Rate. Een aantal Europese banken lenen geld aan elkaar in euro’s en gebruiken hiervoor het Euribor-tarief.

De hoogte van de Euribor rentetarieven (en andere basis rentetarieven) hangt met name af van de economische omstandigheden. Zoals de groei van de economie en de hoogte van de inflatie.

De twee varianten van RegioBank

RegioBank heeft twee varianten Euribor:

  1. Westland Utrecht De klant had de keuze uit een 1-, 6- en 12-maands Euribor. Dit tarief wordt elke een na laatste werkdag van de maand vastgesteld. Dit doen we voorafgaand aan de nieuwe 1-, 6- en 12-maands periode.
  2. ING De klant had de keuze uit een 1-, 3-, 6- en 12-maands Euribor. Dit tarief wordt elke een na laatste werkdag van de maand vastgesteld, voorafgaand aan de nieuwe 1-, 3-, 6- en 12-maands periode.

Bij beide varianten staat de opslag voor de klant vast tijdens de looptijd van de hypotheek. Bij een wijziging van het Euribor-tarief ontvangt u van ons een bevestigingsbrief van deze wijziging en wat de gevolgen zijn voor uw maandtermijn.

Bekijk de Euribor rentetarieven

Opslagen op de Euriborrente

De opslagen op de Euribor+ rente bestaan onder andere uit:

  • Opslagen door ontwikkelingen op kapitaalmarkten en kapitaalkosten. Bovenop het basistarief betalen we opslagen als we geld voor langere tijd inkopen. Daarnaast betalen we ook voor het aanhouden van geld. De hoogte van de opslagen wordt daarnaast bepaald door het vertrouwen van de wederpartij in onze bank en in de economie, en de verplichte kapitaalbuffers die we moeten aanhouden voor verwachte en onverwachte verliezen. Wijzigingen in de Euriborrente en de risico-opslag vormen samen de inkoopprijs.
  • Doorlopende dienstverleningskosten. Dit zijn de kosten die we maken voor de administratie en het beheer van uw hypotheek, zoals de kosten van personeel, gebouwen en computersystemen.
  • Winstopslag. Als commercieel bedrijf gebruiken we een deel van de rente om winst mee te maken.
  • Individuele risico-opslagen. Voor beide varianten geldt dat u de hypotheek met een Euribor+ rente tussentijds zonder beperking mag aflossen. U hoeft geen vergoeding voor het renteverlies van de bank te betalen.

Extra aflossen

Voor beide varianten geldt dat u de hypotheek met een Euribor+ rente tussentijds zonder beperking mag aflossen. U hoeft geen vergoeding voor het renteverlies van de bank te betalen.

Extra aflossen

Zoekt u iets anders?

Of ga naar de servicepagina