Rentedemper

Variabele rente kan stijgen en daardoor kunnen ook uw maandelijkse kosten veranderen. Als u renteschommelingen vervelend vindt, kunt u zich daar tot bepaalde hoogte tegen beschermen met de Rentedemper.

Let op: deze rentevorm kunt u niet meer afsluiten. De informatie op deze pagina is alleen bedoeld om u te informeren als u deze rentevorm heeft.

Hoe werkt de Rentedemper?

Een variabele rente kan iedere dag veranderen. Met de Rentedemper staat de rente een half jaar vast. Elk half jaar hoort u van ons wat uw rente wordt. Dat is afhankelijk van het 6-maands Euribortarief op dat moment. Zolang de rente zich tussen de afgesproken boven- en ondergrens beweegt, geldt het afgesproken rentepercentage. Alleen wanneer de rente boven de bovengrens uit komt of onder de ondergrens, wordt het rentepercentage dat u betaalt, verhoogd of verlaagd. De Rentedemper van RegioBank dempt de rente.

De hoogte van de verhoging of verlaging is hetzelfde als het percentage dat boven die bovengrens of onder die ondergrens ligt. Zo heeft u van kleine renteschommelingen weinig of geen last. En grote renteschommelingen worden gedempt. Hoe hoger de percentages van de boven- en ondergrens, hoe minder last u heeft van schommelingen.

Laat u goed adviseren

Wanneer de rente boven uw bovengrens of onder uw ondergrens komt, dan bewegen uw maandlasten mee met de rente in de markt. Als de rente daalt, betaalt u minder. Maar stijgt de rente, dan heeft u hogere maandlasten. Die lasten moet u wel kunnen opvangen. Laat u dus goed adviseren of een rentedemper bij u past.

Voordelen

 • Zolang de rente onder uw bovengrens valt, ondervindt u geen rentestijging.
 • Komt de rente boven uw bovengrens, dan bedraagt uw rentestijging alleen het gedeelte boven uw bovengrens. Hiermee dempt u een rentestijging.

Nadelen

 • U gaat meer betalen wanneer de rente boven uw bovengrens komt.
 • U profiteert pas van een rentedaling wanneer de rente onder uw ondergrens komt.
 • Afhankelijk van uw voorwaarden mag u per kalenderjaar tot 20% zonder vergoeding voor renteverlies aflossen. Bij een variabele rente kan u onbeperkt zonder vergoeding voor renteverlies aflossen.

De hypotheekrente die u betaalt

De Rentedemper bestaat uit drie onderdelen:

 • 6-maands Euribortarief.
 • Een vaste opslag tijdens de renteperiode.
 • Een vaste dempingspremie tijdens de renteperiode.

Het tarief is: 6-maands Euribor + vaste opslag + vaste dempingspremie. De uitkomst ronden we af op één decimaal. Ligt het tarief tussen de boven- en ondergrens? Dan blijft u het afgesproken rentepercentage betalen. Ligt het tarief beneden de ondergrens, dan verlagen we het tarief met het percentage dat onder de ondergrens uitkomt. Ligt het tarief boven de bovengrens? Dan verhogen we het tarief met het percentage dat boven de bovengrens uitkomt. Kijk op uw offerte hoe hoog het bedrag is van uw vaste opslag en de dempingspremie.

Rekenvoorbeeld

U kiest een Rentedemper voor een periode van 10 jaar. U bepaalt de boven- en ondergrens op 2% ten opzichte van het rentepercentage bij het begin van de hypotheek. Bijvoorbeeld het rentepercentage is 3,8%. Dat betekent een bovengrens van 5,8% (3,8 + 2) en een ondergrens van 1,8% (3,8 - 2).

In de grafiek ziet u wat dit betekent voor de rente die u dan betaalt. Deze verandert in dit voorbeeld twee keer: als de rente uitkomt boven de 5,8%. En als de rente uitkomt onder de 1,8%. De actuele rente daarentegen schommelt voortdurend.

U betaalt rente per maand en niet achteraf per jaar. Daarnaast moet u kosten maken om de hypotheek te krijgen. Als u dat meeneemt, zijn de kosten hoger dan alleen de hypotheekrente. Dit noemen we Jaarlijks Kosten Percentage (JKP).

Kosten

Wij rekenen met een gemiddelde prijs. De kosten in uw situatie kunnen afwijken.

Kosten Gemiddeld bedrag
Eenmalige advies- en bemiddelingskosten € 2.195,00
Maandelijkse ORV premie € 20,00
Jaarpremie opstalverzekering € 115,00
Eenmalige taxatiekosten € 250,00
Inschrijving Hypothecaire akte € 100,00

Het JKP is het totaal aan kosten van het hypothecair krediet, uitgedrukt in een percentage op jaarbasis van het totale kredietbedrag.

In dit rekenvoorbeeld ziet u hoeveel een hypotheek van € 200.000 met Rentedemper in 30 jaar u ongeveer kan gaan kosten.

Rentevaste periode Nominale rente* Annuïteit Totale prijs** JKP***
10 jaar 3,8% € 961,50 € 352.796,11 4,50%
* Dit is de rente per jaar. Deze rente geldt voor hypotheken met risicoklasse Basis. Bij hypotheken met een andere risicoklasse betaalt u meer.

** Dit is een schatting van het totale bedrag dat u betaalt over 30 jaar. Het werkelijke bedrag kan afwijken omdat er tijdens de looptijd meestal sprake is van meerdere renteperiodes. De rente is dus niet de hele looptijd hetzelfde.

*** Het JKP is het totaal aan kosten van het hypothecair krediet, uitgedrukt in een percentage op jaarbasis van het totale kredietbedrag. Als u alles optelt, dan loopt de hypotheek rente van 3,80%, op naar 4,50% voor een rentevaste periode van 10 jaar.

Varianten

U kiest zelf uw renteperiode en uw boven- en ondergrens. U heeft de keuze uit de volgende mogelijkheden:

Renteperiode Boven- en ondergrens
5 jaar 1% / 2% / 3%
10 jaar 2% / 3%
15 jaar 3%

Aflossen

U mag in de meeste gevallen jaarlijks tot 20% aflossen per leningdeel, zonder vergoeding voor het renteverlies van de bank. Als u meer of anders aflost, betaalt u wel een vergoeding voor het renteverlies van de bank. Deze vergoeding berekenen we zo: de vaste dempingspremie vermenigvuldigd met het aantal maanden dat u nog heeft te gaan in de afgesproken periode maal het hypotheekbedrag waarvoor u een vergoeding voor het renteverlies van de bank betaalt.

Rekenvoorbeeld: vergoeding voor renteverlies bank

 • De dempingspremie is 0,5% en uw hypotheek is €125.000.
 • U lost alles af terwijl de afgesproken periode nog 3,5 jaar zou moeten lopen. Dit is omgerekend dus 42 maanden.
 • De eerste €25.000 is zonder vergoeding voor het renteverlies van de bank.
 • De vergoeding over de rest die u moet betalen is dan (0,5% van ( €100.000/12) * 42 maanden) is €1.750.

Extra aflossen

Een andere rentevorm?

Wilt u liever een andere rentevorm? Maak dan een afspraak met uw Zelfstandig Adviseur om samen te kijken welke mogelijkheden u heeft.

Goed om te weten: u betaalt bij de Rentedemper altijd een vergoeding voor het renteverlies van de bank, als u uw rente tijdens de renteperiode wilt veranderen. Dat is niet zo als uw rentecontract is afgelopen. Hoe we deze vergoeding berekenen staat in de voorwaarden van de Rentedemper of in uw offerte.

Combineren met aflossingsvormen

Bij RegioBank stelt u samen met uw Zelfstandig Adviseur uw eigen hypotheek samen. Daarom kunt u de Rentedemper combineren met vrijwel alle aflossingsvormen. Een uitzondering is de Spaarrekening Hypotheek. Deze kunt u niet combineren met de Rentedemper.
Aflosvormen