WOZ-waarde

Elk jaar ontvang je van de gemeente de WOZ-waarde. Bekijk deze waardebepaling goed. Je kunt tot zes weken na ontvangst bezwaar maken tegen de WOZ-waarde op je WOZ-beschikking.

Wat is WOZ-waarde?

WOZ staat voor Waardering Onroerende Zaken. Het is de waarde die de gemeente toekent aan je onroerend goed, dus de waarde van een huis, pand of stuk grond. Elk jaar wordt de hoogte van de WOZ opnieuw bepaald. De peildatum is altijd 1 januari van het voorgaande jaar.

Waarom is de WOZ-waarde belangrijk?

Op basis van de WOZ-waarde berekent de gemeente hoeveel je aan bepaalde belastingen moet betalen. Denk bijvoorbeeld aan ozb (onroerendezaakbelasting), waterschapsbelasting en gemeentebelastingen, zoals de afvalstoffenheffing. Hoe lager de WOZ-waarde, hoe gunstiger – je hoeft dan minder te betalen. Aan de andere kant is een hoge WOZ-waarde juist wel weer fijn als je van plan bent om je huis te verkopen.

Bepaling van de WOZ-waarde

Ieder jaar stelt de gemeente de WOZ-waarde van onroerend goed vast. Deze datum wordt ook wel de ‘waardepeildatum’ genoemd. De WOZ-waarde wordt bepaald op basis van een selectie huizen die representatief zijn voor je straat of buurt, of die rond de waardepeildatum zijn verkocht. Van deze huizen wordt de waarde bepaald, onder andere op basis van verkoopcijfers van het Kadaster, eerder afgegeven taxaties en de koopsom van huizen die rond de waardepeildatum zijn verkocht. Deze waarde geldt als uitgangspunt voor vergelijkbare huizen in de buurt. Er wordt onder andere rekening gehouden met de oppervlakte, inhoud en erfpacht om te komen tot een specifieke WOZ-waarde per huis.

WOZ-beschikking

In januari of februari krijg je als huiseigenaar een WOZ-beschikking toegestuurd. Daarin staat de WOZ-waarde die de gemeente heeft vastgesteld op de waardepeildatum van het jaar daarvóór.

Bezwaar maken tegen WOZ-waarde

Je kunt tot zes weken na ontvangst bezwaar maken tegen de WOZ-waarde op je WOZ-beschikking. Dus als je vindt dat de WOZ-waarde niet realistisch is, kun je bij de gemeente bezwaar indienen. Hoe je bezwaar maakt bij je gemeente, lees je in de bijlage bij de WOZ-beschikking.

Je kunt op verschillende manieren bepalen of de WOZ-waarde realistisch is vastgesteld:

  • Als je je huis rond de waardepeildatum hebt gekocht en er tot 1 januari van het jaar waarin je de WOZ-beschikking ontvangt niets aan je huis is veranderd, moet de WOZ-waarde gelijk zijn aan de aankoopprijs. Al kan hij in sommige situaties toch hoger uitvallen, omdat je je huis bijvoorbeeld met korting hebt gekocht van familie, of als je een huis met erfpacht hebt. 
  • Vraag de verkoopprijzen van vergelijkbare huizen in de buurt op. Bekijk welke vergelijkbare huizen in je postcodegebied zijn verkocht rond de waardepeildatum.
  • Controleer het taxatierapport dat bij de WOZ-beschikking hoort en kijk of de gemeente voldoende rekening heeft gehouden met de verschillen tussen jouw huis en de huizen waarop de WOZ-waarde is gebaseerd
  • Bekijk via wozwaardeloket.nl gratis wat de WOZ-waarde is van huizen bij jou in de buurt. Vergelijk dit met je eigen WOZ-waarde.

Laat een taxatie doen

Een makelaar of erkende taxateur kan bepalen wat je huis waard was rond de peildatum. Zo’n taxatierapport is een belangrijk bewijsmiddel als je bezwaar wilt maken tegen je WOZ-waarde. Je moet alleen wel betalen voor de taxatie.

Is je huis meer waard geworden?

Misschien kan je hypotheekrente dan wel omlaag. Je zelfstandig adviseur van RegioBank kan je hier alles over vertellen.

Maak vrijblijvend een afspraak