RegioBank vraagt nooit naar uw digipasgegevens of digicode.

Houd uw digipasgegevens en digicode altijd voor uzelf. Geef ze nooit door. Niet per e-mail en niet per telefoon. Medewerkers van RegioBank zullen nooit naar deze gegevens vragen.

Inloggen op Internet Bankieren

Hoe wilt u inloggen?

Met uw digipas
Wat is een digipas?
digipas
  helptekst

Het serienummer van uw digipas vindt u op de achterkant van de digipas. Voer het serienummer van uw digipas in als één getal, zonder spaties of streepjes.