Een nieuw inlogscherm

We blijven Mijn RegioBank Zakelijk steeds ontwikkelen. Vanaf 12 december 2019 gaat er daarom iets veranderen. Het inlogscherm bijvoorbeeld, dat gaat er anders uitzien. En er komt een nieuwe manier van inloggen bij. Lees meer over de QR-code

Inloggen Mijn RegioBank Zakelijk

Inloggen met uw digipas

Met uw digipas


digipas
  helptekst

Het serienummer van uw digipas vindt u op de achterkant van de digipas. Voer het serienummer van uw digipas in als één getal, zonder spaties of streepjes.

Download de Mobiel Bankieren Zakelijk app.