De Volksbank ondertekent VN-gedragsnormen tegen discriminatie van LHBTI’ers

De Volksbank

Ons moederbedrijf de Volksbank -en daarmee ook RegioBank zelf- ondertekent het United Nations Standards of Conducts for Tackling Discrimination against LGBTI people: een set van vijf gedragsnormen waarmee het bedrijfsleven actief bijdraagt aan de bestrijding van discriminatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en intersekse personen (LHBTI).

De Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties (United Nations Human Rights Council, UNHRC) introduceerde vijf gedragsnormen om het bedrijfsleven te ondersteunen bij de bestrijding van discriminatie van LHBTI’ers. Deze gedragscodes uit 2017 bouwen voort op de Principes voor Bedrijfsleven en Mensenrechten van de Verenigde Naties (VN) en weerspiegelen de input van honderden bedrijven in verschillende sectoren.

Beter voor elkaar

Als onderdeel van de Volksbank vindt RegioBank dat er geen ruimte is voor racisme en discriminatie in onze samenleving. Het ondertekenen van de Standards of Conduct past daar goed bij. Op deze manier werken de Volksbank en haar merken samen aan de belofte “beter voor elkaar”.

Volgens het College voor Rechten van de Mens lijken Nederlanders LHBTI’ers te accepteren “mits die niet teveel afwijken van het gangbare beeld van mannen en vrouwen.” Zichtbaar jezelf zijn, heeft dus risico’s. Met het ondertekenen van de Standards of Conducts willen wij een duidelijk signaal afgeven dat iedereen zich bij RegioBank thuis kan voelen.”

Wat doen we voor LHBTI-rechten?

Onze investeringen en eigen bedrijfsvoering worden getoetst op basis van strenge mensenrechtencriteria, waaronder werknemersrechten en gelijke behandeling. We baseren deze voorwaarden op internationale standaarden zoals Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, de Guiding Principles van de VN en nu ook de Five Standards of Conduct. De rechten van LHBTI’ers worden dus gewaarborgd in het duurzaamheidsbeleid van RegioBank.

Delen via