Deze aftrekposten vergeet u zomaar

Laat geen geld liggen! Deze belasting-aftrekposten vergeet je zomaar
Tot 1 mei kunt u de jaarlijkse belastingaangifte invullen. De belangrijkste gegevens heeft de Belastingdienst al voor u ingevuld, zoals uw inkomen en hypotheek. Dit geldt niet voor alle aftrekposten waarmee u uw belastbaar inkomen kunt verlagen. Bekijk goed of u geen geld laat liggen. Dit zijn vijf vaak vergeten aftrekposten.

1. Aan de studie?

In sommige gevallen kunt u kosten voor scholing aftrekken van de belasting. Wanneer kunt u de studiekosten voor het kalenderjaar 2018 bij uw belastingaangifte opgeven?

  • Als u of uw partner zelf uw studiekosten betaalt.
  • Als de studiekosten meer dan €250 bedragen.
  • Als uw opleiding bedoeld is voor uw (toekomstige) beroep of andere professionele toepassing.

In uw digitale belastingaangifte ziet u welke kosten u mag aftrekken. Collegegeld dat u voor uw kind(eren) betaalt, is niet aftrekbaar. De aftrekpost is ook niet bedoeld voor studenten die studiefinanciering ontvangen.

2. Extra kosten vanwege ziekte?

Maakte u vanwege ziekte of invaliditeit kosten voor uzelf, of voor iemand anders in uw huishouden? Dan kunt u deze kosten - onder voorwaarden - aftrekken van de belasting. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Extra vervoerskosten naar het ziekenhuis.
  • Kosten voor een dieet.
  • Tandartskosten die niet binnen de zorgverzekering vallen.
  • Kosten voor homeopathische geneesmiddelen op doktersvoorschrift.

 Wilt u specifieke zorgkosten aftrekken van uw belastbaar inkomen? Dan moeten de totale kosten wel boven een drempelbedrag uitkomen. Hoe meer u verdient, hoe hoger dat bedrag is. Doet u digitaal aangifte, dan rekent het programma zelf uit hoe hoog uw drempelbedrag is. Vooraf zelf berekenen kan ook op de website van de Belastingdienst.

3. Woon-werkverkeer met het openbaar vervoer

Reist u met het openbaar vervoer naar uw werk, maar vergoedt uw werkgever de reiskosten niet (volledig)? U mag, onder voorwaarden, jaarlijks een vast bedrag van de belasting aftrekken. Hoeveel dat is, hangt af van de afstand van een enkele reis (minimaal tien kilometer) en het aantal dagen per week. Reisaftrek kan óók als u een deel van de route reist met uw fiets of auto.

U kunt alleen gebruikmaken van deze aftrekpost als u een openbaarvervoerverklaring of reisverklaring heeft. Deze vraagt u aan bij het vervoerbedrijf waarmee u reist. Reist u met losse vervoerbewijzen of met een OV-chipkaart zonder jaarproduct? Vraag dan uw werkgever om een reisverklaring.

4. Partneralimentatie

Wat u aan alimentatie aan uw ex-partner betaalt, mag u van uw inkomen aftrekken. Het maakt niet uit of u de alimentatie via de rechter hebt geregeld of rechtstreeks met uw ex-partner. U moet de afspraken en voorlopige voorzieningen wel schriftelijk vastleggen en allebei ondertekenen.

5. Een schenking aan het goede doel

Periodieke giften kunt u volledig aftrekken van de belasting. Gaat het om een culturele instelling? Dan wordt uw gift voor de aftrek met 25% verhoogd, met maximaal € 1.250.

Dit zijn de voorwaarden voor periodieke giften:

  • Uw schenking gaat naar een vereniging of ‘goed doel’ (ANBI).
  • Uw schenking dient vijf jaar of langer tenminste jaarlijks hetzelfde bedrag te zijn.
  • U heeft uw gift vastgelegd in een overeenkomst. Dat hoeft niet meer via de notaris. U kunt de overeenkomst rechtstreeks met het goede doel regelen.

Gaf u eenmalig geld aan een goed doel (ANBI), steunstichting (SBBI) of culturele ANBI? Dan mag u deze gift aftrekken voor zover dit boven de drempel uitkomt. Het drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen met een minimum van € 60. Het drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, zonder dat daar uw persoonsgebonden aftrekposten al vanaf zijn. U mag niet meer aftrekken dan 10% van het drempelinkomen.

Alle details over de aftrekposten vindt u op de website van de Belastingdienst. Laat geen geld liggen en controleer of u bij uw belastingaangifte alle aftrekposten meeneemt!

Lees meer over belasting en andere regels

Delen via