Mam, er staat iemand met een spaarpot voor de deur

Mam, er staat iemand met een spaarpot voor de deur

Bijna iedere week vindt er wel een collecte plaats in Nederland voor een specifiek goed doel. De projecten die de goede doelen voor ogen hebben zijn vaak kostbaar en alleen te realiseren met geld. Veel geld. Daarom zijn ze altijd op zoek naar oplossingen om geld op te halen. Een van de manieren is een collecte. Daarom gaan er regelmatig honderden vrijwilligers op pad die alle deuren langs gaan om te collecteren.

Alle beetjes helpen

De collectanten die langs de huizen gaan zijn allemaal vrijwilligers. Ze proberen op deze manier hun steentje bij te dragen aan het goede doel. Ook al zijn het soms maar kleine bedragen die ze ophalen in hun eigen buurt of dorp, alle beetjes helpen. Als een goed doel namelijk veel collectanten heeft die op verschillende plekken in Nederland lopen, kan het totaal toch oplopen.

Weet uw kind wat een goed doel is?

Kinderen weten vaak wel dat als er iemand voor de deur staat met een soort spaarpot dat het de bedoeling is dat er geld wordt gegeven. Maar wat een goed doel is, is vaak onbekend.Vertel aan uw kind dat een goed doel een organisatie is die zich inzet voor bijvoorbeeld gezondheid, internationale hulp of de natuur. Misschien kunt u voorbeelden uit uw eigen omgeving geven, waar goede doelen geld aan hebben gegeven. Zo maakt u het begrijpelijk voor uw kind.

Uw kind kan ook helpen

Uw kind mag wettelijk gezien nog niet langs de deuren om geld op te halen, maar hij of zij kan wel op een andere manier een rol spelen.

 • Maak
  een apart potje waar uw kind een (klein) gedeelte van zijn of haar
  zakgeld in stopt speciaal voor goede doelen. Als er een collectant aan
  de deur komt kan uw kind zelf bepalen of hij of zij ook geld wil
  doneren.
 • Sommige goede doelen hebben praktische hulp nodig.
  Zoals het schoonmaken van een groenstrook of het opknappen van
  artikelen. Kijk of uw kind ook ergens mee kan helpen.
 • Uw kind kan op school een spreekbeurt geven over een goed doel. Dit levert geen geld op, maar wel bekendheid.
 • Gaat u zelf collecteren? Laat uw kind een rondje meelopen.
 • Uw
  kind kan ook zelf geld ophalen voor een goed doel. Bijvoorbeeld door
  klusjes te doen bij de buren, zelfgemaakte artikelen te verkopen of
  muziek te maken op straat.

Leer uw kind vooral dat alle kleine beetjes helpen. Ook als ze maar een paar euro hebben verdiend, het goede doel is er zeker blij mee. En goede doelen helpen, zorgt weer voor een goed gevoel. Een gevoel dat niet voor geld te koop is.

Lees meer over kinderen & geld

Delen via