Wat kost een studerend kind?

studenten aan tafel
Gaat uw kind over een tijdje studeren en wilt u als ouders of grootouders meebetalen aan de studie? Begin dan maar vast met sparen, want dit geeft een uitwonende student gemiddeld uit tijdens vier jaar studie.

Laten we maar meteen met de dure deur in huis vallen. Volgens het Nibud geeft een student op kamers gemiddeld € 50.000 uit tijdens vier jaar studie (Nibud Studentenonderzoek, 2017). Dat bedrag omvat alle kosten: van collegegeld tot sportabonnement. Een flinke smak geld – al blijft het natuurlijk een gemiddelde. Nu de basisbeurs is afgeschaft, lenen jongeren vaak geld tijdens hun studententijd om alle kosten te betalen. Daardoor bouwen steeds meer jongeren een hoge studieschuld op. Als ouder wilt u dat natuurlijk het liefst zoveel mogelijk beperken, of zelfs voorkomen. Maar hoe?

Hoeveel betalen andere ouders?

Zes op de tien ouders dragen bij aan de studie van hun kind. Gemiddeld gaat dat om een bedrag van €165 per maand. Daarnaast betaalt 39% van de ouders het collegegeld, 34% de zorgverzekering en 20% de studieboeken. Dat betekent natuurlijk niet dat u hetzelfde moet doen. Bekijk uw financiële situatie, eventueel samen met uw Zelfstandig Adviseur, en bepaal op basis daarvan wat u kunt missen.

Wat betaalt u wel en niet?

Op het moment dat uw kind de collegebanken in gaat, is het goed om samen te bekijken wie wat betaalt. Stel samen een studentenbegroting op. Beslis wat u kunt bijdragen en wat uw kind zelf kan verdienen met een bijbaan, of zou kunnen lenen bij DUO. Onder bepaalde voorwaarden kan uw kind ook recht hebben op een aanvullende beurs.

Sparen, sparen, sparen

Is uw kind nog veel te jong om te studeren? Mooi. Dat geeft u namelijk de kans om te sparen voor uw toekomstige student. De meeste ouders beginnen al bij de geboorte van hun kind. Anderen starten op het moment dat hun kind naar de basisschool gaat. Het lijkt misschien vroeg, maar geeft u in elk geval wel voldoende tijd om een mooie reserve op te bouwen.

Tips  

  • Het Geldplan Studie (klein)kinderen van Nibud is een rekentool waarmee u kunt uitrekenen hoeveel u kunt sparen voor de studie van uw kind of kleinkind.
  • Open bij de geboorte van uw kind een Zilvervlootrekening en spaar in achttien jaar tijd een mooi startkapitaal voor zijn of haar studie.
  • Studeert uw kind al en geeft u een financieel steuntje in de rug? Maak uw bijdrage dan over naar uw kind en laat hem of haar daarvan de rekeningen zelf betalen. Zo leert hij/zij omgaan met vaste lasten.
  • Sommige studenten lenen bij DUO en sparen dat geld voor later. Ondanks de lage rente, kleven hier wel risico’s aan. Zo kan een studieschuld later invloed hebben bij de aanvraag van een hypotheek. Bepaal samen een verstandig leenbedrag.

Bron: Nibud

Nu vast sparen voor de studie van uw kind?

Open een Zilvervlootrekening