Dit moet u weten over belastingvrij schenken

belastingvrij schenken_1200

In bepaalde gevallen mag u uw kinderen of kleinkinderen belastingvrij geld schenken. Zo kunt u ze financieel steunen, bijvoorbeeld bij het kopen van een eigen huis of om hoge studiekosten te betalen.

Wat is schenkbelasting?

Schenkt u geld, dan moet degene die de gift ontvangt daar soms belasting over betalen. Dit heet schenkbelasting. Hoeveel belasting de ontvanger moet betalen, is afhankelijk van uw relatie en de hoogte van het geschonken bedrag. Voor de schenking van ouder aan kind geldt een ander belastingtarief dan wanneer u kleinkinderen of andere personen financieel steunt.

Belastingvrij schenken aan uw kinderen

Als ouder mag u uw kinderen ieder jaar een bepaald bedrag belastingvrij schenken. In 2021 is dit € 6.604. Heeft u kinderen tussen de 18 en 40 jaar oud? Dan mag u deze schenking éénmalig verhogen tot maximaal € 26.881 per kind. Uw kinderen mogen dan zelf weten hoe zij de eenmalige schenking besteden. Deze vrijstelling geldt overigens ook als uw kind niet tussen de 18 en 40 jaar oud is, maar de partner van uw kind wel.

Schenking voor een huis en dure studie

Is uw zoon of dochter tussen de 18 en 40 jaar, of is zijn of haar partner dat, dan mag u in bepaalde gevallen uw kinderen nog iets extra’s belastingvrij schenken.

  • Voor de aankoop of verbouwing van een huis mag u eenmalig maximaal € 105.302 belastingvrij schenken. Deze gift mag u ook verdelen over drie opeenvolgende jaren.
  • Volgt uw kind een dure studie of opleiding van minstens € 20.000 per jaar? Dan mag u eenmalig maximaal € 55.996 belastingvrij schenken.
  • Ook in deze situaties geldt dat € 26.881 van het geschonken bedrag vrij mag worden besteed.

Belastingvrij schenken aan kleinkinderen

Als grootouders mag u uw kleinkinderen elk jaar € 3.244 belastingvrij schenken. Dit valt onder de algemene vrijstellingen: iedereen mag zo’n gift ontvangen, familie of niet. U mag uw kleinkind ook eenmalig € 105.302 belastingvrij schenken voor het kopen, verbeteren of het onderhouden van een eigen huis. Uw kleinkind, of zijn of haar partner, moet dan wel tussen de 18 en 40 jaar zijn.

Aangifte schenkbelasting

Is uw schenking hoger dan de normale vrijstellingen? Dan betalen uw kinderen of kleinkinderen schenkbelasting over het bedrag dat boven de vrijstelling uitkomt. Hiervoor gelden in 2021 de volgende tarieven:

Waarde schenking 2021 Schenkbelasting partner en (pleeg)kinderen Schenkbelasting kleinkinderen en andere familieleden Schenkbelasting overige relaties
Minder dan € 128.751 10% 18% 30%
€ 128.751 en meer 20% 36% 40%

Wilt u als schenker de schenkbelasting voor uw rekening nemen? Dat kan. Maar u betaalt dan wel meer belasting dan de ontvanger, omdat het bedrag van de schenkbelasting óók weer als schenking wordt gezien.   

Een rekenvoorbeeld

  • Klaartje ontvangt van haar ouders een gift van € 7.000.
  • Klaartje mag gebruik maken van de algemene vrijstelling van € 6.604. Over dit bedrag betaalt ze geen belasting.
  • Over het restant: € 7.000 – € 6.604 = € 396 betaalt Klaartje 10% schenkbelasting: € 39,60
  • Uiteindelijk houdt Klaartje € 7000 – € 39,60 = € 6960,40 over.

Wilt u geld schenken en weten hoe dat zit met de belasting? Uw Zelfstandig Adviseur denkt graag met u mee. Kijk voor meer informatie ook op de website van de Belastingdienst.

Lees meer over belasting en andere regels

Delen via