Voordebuurt.nl

Samen zorgen voor een fijne buurt

VoordeBuurt is het online initiatief van RegioBank voor leefbaarheid in Nederland. Het is een platform voor iedereen die zich betrokken voelt bij zijn of haar buurt. VoordeBuurt licht onderwerpen uit die herkenbaar zijn voor bewoners en professionals die werken aan leefbare buurten. Denk hierbij aan het verenigingsleven, zorg, voorzieningen, sport, ouderen en jongeren. Speelt er een probleem op deze gebieden of leven er vragen? Dan legt VoordeBuurt de verbinding. Ook is het mogelijk om tips, handige informatie en adviezen uit te wisselen. Zodat we van elkaar leren, elkaar inspireren en aan de slag kunnen gaan. Om tot echte oplossingen te komen voor de buurt.

Actief bijdragen

RegioBank zet zich in voor lokale verbondenheid. Wij dragen actief bij aan de levendigheid binnen de lokale gemeenschap. Dit doen we onder andere met VoordeBuurt. Maar ook door bewust te kiezen voor kantoren in dorpen en kleine steden. Zo houden we persoonlijk bankieren voor iedereen dichtbij.
Doe mee op VoordeBuurt.nl

Naar platform VoordeBuurt
Naar Facebook VoordeBuurt
Naar Twitter VoordeBuurt