Veelgestelde vragen digipas en digicode

Wat is een digicode?

Met de digicode logt u makkelijk in op Internet Bankieren. Een digicode is een combinatie van een persoonlijke gebruikersnaam en een wachtwoord. Als u een spaarrekening van RegioBank opent, kunt u de digicode direct aanvragen bij uw Adviseur.

Wat kan ik met de digicode?

Met de digicode kunt u overboekingen doen tussen uw eigen rekeningen in uw Internet Bankieren contract.

U kunt ook rekeningoverzichten opvragen en afdrukken. U kunt met de digicode geen betalingen naar andere rekeningen dan de eigen rekeningen in het contract doen. Met de digicode kunt u de rekening altijd en overal inzien. Daarnaast kan met de digicode tot maximaal € 250.000 per dag worden overgemaakt naar de eigen RegioBank rekeningen. Overmaken naar externe vaste tegenrekeningen vanaf de spaarrekening, kan met de digicode tot € 50.000 per dag.

Ik heb een digipas, is dit hetzelfde?

Nee, de digipas is een beveiligingsapparaatje waarmee u kunt Internet Bankieren op de betaalrekening. Met de digicode kunt u uw rekeningen raadplegen en geld overmaken naar de privérekening die gekoppeld is aan uw spaarrekening. U kunt ook geld overmaken tussen uw eigen rekeningen in uw RegioBank Internet Bankieren contract. De digicode is dus vooral bestemd voor klanten met een spaarrekening.

Ik heb een spaarrekening en toch een digipas, hoe kan dit?

Om onze spaarders ook de mogelijkheid te geven de rekening via Internet Bankieren te beheren, hebben we tijdelijk ook op de spaarrekening digipassen uitgegeven. Nu RegioBank ook de digicode heeft, zal voor iedere nieuwe spaarrekening een digicode worden verstrekt.

Ik heb een spaarrekening met een digipas, wordt deze vervangen?

Nee, uw huidige digipas op de spaarrekening blijft gewoon bruikbaar en wordt niet vervangen. Als u toch ook een digicode wil, is dit mogelijk. Zie hiervoor de Vragen & Antwoorden onder het hoofdstuk 'Aanvragen'.

Kan iedere klant een digicode krijgen?

De digicode is bestemd voor particuliere klanten van 12 jaar en ouder. Omdat de digicode alleen gebruikt kan worden om geld over te maken naar de vaste tegenrekening en naar rekeningen binnen het Internet contract, is de digicode vooral geschikt voor mensen met een spaarrekening.

Ik heb alleen een Betaalrekening, kan ik ook een digicode krijgen?

Als u nog geen gebruik maakt van Internet Bankieren, dan kunt u een contract aanvragen via uw Adviseur. U ontvangt dan bij het contract een digipas. Met de digipas kunt u meer dan met de digicode. De digicode is vooral geschikt voor klanten met alleen een spaarrekening. Meer informatie over de digipas en digicode leest u op internet.

Kan ik zowel een digipas als een digicode krijgen?

Ja, dit is mogelijk. Iedere klant met een digipas kan ook een digicode aanvragen.
Uw RegioBank Adviseur kan u hier meer over vertellen.

Kan ik als Zakelijke klant ook een digicode krijgen?

Binnen RegioBank is het beleid dat Zakelijke klanten altijd een digipas moeten gebruiken, ook als zij alleen een spaarrekening hebben. Omdat er onder een zakelijk contract vaak meerdere gebruikers zijn gekoppeld, is het verstrekken van een digicode uit veiligheidsoverweging niet toegestaan. Een digicode bestaat uit een gebruikersnaam en wachtwoord en kan dus niet worden ingenomen bij vertrek. Een vertrekkende gebruiker kan dus nog steeds gebruik maken van de rekening(en) met alle gevolgen van dien.

Wat zijn de voordelen van de digicode?

Altijd online inzage in de rekeningen, 7 dagen per week, 24 uur per dag.
U hoeft de digipas niet bij u te dragen om u op Internet Bankieren aan te melden.
U kunt snel en gemakkelijk over uw geld beschikken.

Wat verandert er als de digicode aan de spaarrekening wordt gekoppeld?

U ontvangt van ons een Internet Bankieren Overeenkomst ter ondertekening. De rekening kan vervolgens via Internet Bankieren worden beheerd. Dit betekent dat het saldo en de rente altijd en overal online kan worden bekeken. Ook kan geld worden overgemaakt naar de vaste tegen rekening of naar de andere RegioBank rekeningen binnen uw Internetcontract. U ontvangt geen papieren afschriften meer. Het overzicht kan altijd worden geprint. Wat sparen betreft, verandert er natuurlijk verder niets.

Zijn er kosten verbonden aan de digicode?

Nee, de digicode is gratis.

Ik wil graag papieren afschriften blijven ontvangen, kan dat?

Nee, u ontvangt geen papieren afschriften meer. Met de digicode kunt u dagelijks de afschriften op internet bekijken, opslaan en afdrukken.

Is het gebruiken van de digicode veilig?

Ja, het gebruik van de digicode is absoluut veilig. U maakt gebruik van exact dezelfde Internet Bankieren omgeving als met de digipas. Waar voor de digipas geldt dat u uw beveiligingsapparaatje niet aan anderen moet geven, geldt dit natuurlijk ook voor de digicode. Houdt uw gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim.

Hoe kan ik een digicode aanvragen?

Dit kan op verschillende manieren: Via de website www.regiobank.nl kunt u zelf met het aanvraagformulier een digicode aanvragen. Bij uw RegioBank Adviseur kunt u direct bij het openen van de spaarrekening een digicode aanvragen. Heeft u al een spaarrekening maar nog geen Internet Bankieren? Ook dan kan uw Adviseur u verder helpen met het aanvragen van de digicode.
Als u al een Internet Bankieren Overeenkomst en een digipas heeft, kunt u zelf via Internet een digicode aanmaken. U kunt direct uw eigen gebruikersnaam en wachtwoord creëren.

Hoe krijg ik de gebruikersnaam en het wachtwoord?

U ontvangt deze per post. Bij de Internet Bankieren Overeenkomst zit een begeleidende brief en ook de gebruikersnaam. Het wachtwoord wordt een paar dagen later toegestuurd. Heeft u al een Internet Bankieren Overeenkomst met een digipas en de digicode aangevraagd bij uw Adviseur dan ontvangt u geen nieuw contract bij het aanvragen van een digicode. Heeft u al een Internet Bankieren Overeenkomst met een digipas en de digicode zelf aangevraagd via Internet, dan maakt u direct zelf uw gebruikersnaam en wachtwoord aan.

Moet de digicode voor gebruik worden geactiveerd?

U ontvangt de gebruikersnaam en het wachtwoord per post. Direct nadat u zich op www.regiobank.nl heeft aangemeld met deze combinatie, moeten de gebruikersnaam en het wachtwoord worden gewijzigd in een zelf bedachte gebruikersnaam en wachtwoord. Deze moeten aan een aantal voorwaarden voldoen en moeten binnen RegioBank uniek zijn. Als een gebruikersnaam binnen RegioBank al bestaat, bijvoorbeeld Jansen01, dan kan deze niet meer worden gebruikt. Ook moet na het aanmelden het e‐mailadres worden opgegeven. Dit e‐mailadres hebben wij nodig voor een aantal beheerprocessen.

Aan welke eisen moet de gebruikersnaam voldoen?

De gebruikersnaam moet uit minimaal 6 tekens bestaan en mag niet alleen cijfers bevatten. Ook moet de gebruikersnaam uniek zijn. Dit betekent dat hij niet al bij iemand anders binnen RegioBank in gebruik mag zijn. Let op: het gebruik van een punt, komma of streepje (. , -) is niet toegestaan.

Aan welke eisen moet het wachtwoord voldoen?

Het wachtwoord moet aan een aantal eisen voldoen. Het moet uit ten minste 8 tekens bestaan.
Daarnaast moeten er minimaal 3 soorten , maar beter nog 4, van de volgende speciale tekens in het wachtwoord zitten: hoofdletters, kleine letters, cijfers en vreemde tekens zoals @, % of &.

Ik kan met een digipas via Internet een digicode aanvragen, kan andersom ook?

Nee, dit kan niet. U legitimeert uzelf op internet met de digipas en de pincode. Dit is veilig genoeg voor het aanvragen van de digicode. Met de digicode kunt u bovendien alleen geld overmaken naar uw eigen RegioBank rekeningen.
De gebruikersnaam en wachtwoord van een digicode zijn niet veilig genoeg om hiermee een digipas aan te vragen. Met de digipas kan namelijk volledig over de betaalrekening worden beschikt. Een digipas kan alleen worden aangevraagd met een geldig legitimatiebewijs bij uw RegioBank Adviseur.

Hoe log ik in met de digicode?

Ga naar www.regiobank.nl . Linksboven in het scherm staat ‘Inloggen’. Nadat dit is aangeklikt, ziet u het inlogscherm voor Internet Bankieren. Vervolgens kunt u de keuze maken tussen ‘inloggen met de digipas’ en ‘inloggen met de digicode’. Via ‘inloggen met de digicode’ bereikt u het inlogscherm. Hier worden achtereenvolgens de gebruikersnaam en het wachtwoord ingevoerd. Als u voor het eerst gebruik maakt van de digicode, gebruikt u hiervoor de gebruikersnaam en het wachtwoord dat door RegioBank is verstrekt. Deze moet na inloggen direct worden gewijzigd in een zelf gekozen gebruikersnaam en wachtwoord. Iedere volgende keer meldt u zich aan met de eigen gekozen gebruikersnaam en wachtwoord. Als per ongeluk voor ‘inloggen met de digipas’ wordt gekozen en u vult niet het digipasnummer maar de gebruikersnaam in, dan volgt een foutmelding. De volledige informatie over het inloggen met de digipas en de digicode vindt u in de Handleiding Internet Bankieren.

Wat gebeurt er als ik de gebruikersnaam of het wachtwoord niet meer weet?

Dan kunt u via de website de gebruikersnaam of het wachtwoord opvragen. Op de inlogpagina waar ook ‘inloggen met de digicode’ staat, is de optie ‘gebruikersnaam vergeten’ of ‘wachtwoord vergeten’ toegevoegd.
De gebruikersnaam ontvangt u per e‐mail. Als u niet over een e‐mailadres beschikt, kan dit ook per post worden toegestuurd. Het wachtwoord wordt altijd per post toegestuurd. Een nieuwe gebruikersnaam en wachtwoord kunnen één keer per dag worden opgevraagd.

Wat moet ik doen als ik de brief met de gebruikersnaam kwijt ben of nooit heb ontvangen?

Via de website www.regiobank.nl kunt u kiezen voor de optie ‘gebruikersnaam vergeten’. Deze staat op het inlogscherm van Internet Bankieren. U vult hier uw e‐mailadres in en nog een aantal gegevens ter extra controle. Als alle controlevragen juist zijn ingevoerd, wordt de gebruikersnaam per brief naar u toe gestuurd. Vervolgens komt een aantal dagen later ook per brief het wachtwoord. Als u zich al eerder heeft aangemeld en de gebruikersnaam bent vergeten, geldt wat vermeld staat onder de vraag ‘Wat gebeurt er als ik de gebruikersnaam of het wachtwoord niet meer weet?’

Wat moet ik doen als de digicode is geblokkeerd?

Als 3x de verkeerde gebruikersnaam of wachtwoord is ingegeven, wordt de digicode voor 24 uur geblokkeerd. De volgende dag is deze automatisch gedeblokkeerd en weer bruikbaar. Na drie keer blokkeren, wordt de digicode niet meer gedeblokkeerd, dan is een nieuw wachtwoord nodig. U kunt dit via Internet aanvragen. Dit wachtwoord wordt per post toegestuurd.

Kan ik zelf de digicode blokkeren en deblokkeren?

Ja, maar dit kan alleen met de digipas. Alleen als u naast de digicode ook een digipas heeft, kunt u met behulp van de digipas de digicode blokkeren of deblokkeren. De digipas geldt in dit geval als ‘legitimatiebewijs’ voor deze transactie.

De digipas is geblokkeerd, blijft Internet Bankieren wel toegankelijk?

Alleen als u ook beschikt over een digicode. Internet Bankieren blijft dan toegankelijk met de digicode. Overboekingen en processen waar de digipas voor nodig is, kunnen dan niet worden uitgevoerd.

De digicode is geblokkeerd, blijft Internet Bankieren wel toegankelijk?

Alleen als u ook beschikt over een digipas. Internet Bankieren blijft dan toegankelijk met de digipas.

Kan ik het gekozen wachtwoord ook wijzigen?

Ja, als met de digicode wordt aangemeld, dan kunt u de digicode ook beheren. Kies voor de optie ‘wachtwoord wijzigen’. Vervolgens moet het oude en het nieuwe wachtwoord worden ingevoerd. Als het nieuwe wachtwoord geaccepteerd wordt, verschijnt de melding ‘wachtwoord gewijzigd’. Verschijnt deze melding niet, dan kan het zijn dat het wachtwoord niet voldoet aan de eisen. U wordt dan gevraagd een ander wachtwoord te kiezen.

Kan ik het e‐mailadres wijzigen?

Ja, dit kan nadat u bent aangemeld op Internet Bankieren. U ontvangt een bevestiging hiervan op het nieuwe e‐mailadres. Als de wijziging niet binnen 3 dagen is bevestigd, dan is de wijziging niet gelukt en krijgt u een foutmelding.

Kan ik de gebruikersnaam ook wijzigen?

Ja, dit kan nadat u bent aangemeld op Internet Bankieren. U ontvangt hiervan een bevestiging per e‐mail als er een e‐mailadres is opgegeven.

Wat zijn de verschillen in gebruik tussen de digipas en de digicode?

De digicode heeft een beperkter aantal mogelijkheden dan de digipas. Omdat de digipas als veiliger middel wordt gezien, kan alleen met de digipas geld worden overgemaakt naar rekeningen van derden. Met de digicode kunt u alleen geld overmaken naar de eigen rekeningen binnen het Internet Contract.

Als u beschikt over een digipas en een digicode en u bent ingelogd met de digicode, dan kunt u wel betalingen klaarzetten in de verzendlijst. Deze worden vervolgens gesplitst in betalingen binnen het eigen contract en betalingen naar derden.

De betalingen binnen het contract kunnen met de digicode worden verzonden. Voor het versturen van betalingen naar derden moet de digipas worden gebruikt. Meer over het klaarzetten en verzenden van betalingen met de digipas en de digicode vindt u in de Handleiding Internet Bankieren.

Kan ik ook met de digicode beleggen?

Nee, u heeft wel inzage in de beleggingsrekening. Voor het uitvoeren van opdrachten is altijd een digipas nodig.