Wijzigen daglimiet Internet Bankieren

Per dag geldt een standaard betaallimiet voor Internet Bankieren van € 25.000. Heeft u tijdelijk meer of minder geld nodig voor een betaling? Geen probleem. U kunt de daglimiet zowel verhogen als verlagen. Dit doet u via uw Zelfstandig Adviseur van RegioBank.

Let op
U kunt tot een maximum van € 100.000 verhogen.

Wijzigen standaardlimiet voor jongeren

Voor wijzigingen van de standaardlimiet voor jongeren onder de 18 jaar is de handtekening van de wettelijk vertegenwoordiger nodig. De wijziging van de limiet regelt u via uw Zelfstandig Adviseur van RegioBank.