• Vaste rente tijdens gehele looptijd.
  • Looptijd uiterlijk tot 5 jaar na het bereiken AOW gerechtigde leeftijd.
  • Let op fiscale regelgeving.
  • Rente variabel deel tot 0,75%.* Rente vast deel tot 2,10%.*,**

* Rentewijzigingen voorbehouden.
** Rente afhankelijk van de looptijd.

Aanvullend Pensioen Sparen

Wilt u eerder stoppen met werken? Of extra geld hebben voor uw oude dag? Dan is Aanvullend Pensioen Sparen mogelijk iets voor u. Dit is een geblokkeerde rekening met een variabele rente. Vanaf deze rekening kunt u uw geld ook laten storten in één of meer Aanvullend Pensioen Deposito’s met een vaste rente. Na de looptijd gebruikt u uw opgebouwde spaarbedrag voor een aanvulling op uw pensioen en/of AOW.

  • Sparen met een variabele of vaste rente (op een deposito). Profiteren van rente-op-rente.
  • Geen kosten over stortingen en uitkeringen.
  • Sparen met belastingvoordeel.
  • Fiscaal sparen.

Sparen voor later

Aanvullend Pensioen Sparen is een geblokkeerde rekening met een aantrekkelijke variabele of vaste rente. U spaart voor een aanvulling op uw pensioen en/of AOW. U bepaalt zelf hoelang u wilt sparen. Uiterlijk in het 5e jaar nadat u voor het eerst AOW krijgt, moet u het opgebouwde spaarbedrag omzetten naar een lijfrente-uitkeerproduct. Dit kan bijvoorbeeld met de Aanvullend Pensioen Uitkeringsrekening. Over deze uitkeringen betaalt u loonheffingen.

Variabele rente of deposito

Met Aanvullend Pensioen Sparen krijgt u een aantrekkelijke variabele rente. Wilt u liever de zekerheid van een vaste rente? Zet dan (een deel van) uw geld vast op een Aanvullend Pensioen Deposito. Tijdens de looptijd van het deposito blijft de rente gelijk. De rente schrijven wij elk jaar bij op uw rekening. U ontvangt dus rente-op-rente.

Tussentijds beëindigen

Heeft u bedragen voor een bepaalde tijd vastgezet in een Aanvullend Pensioen Deposito? En wilt u het deposito voor het einde van de afgesproken looptijd beëindigen? Dan betaalt u opnamekosten. Hoeveel u betaalt, hangt af van hoelang het geld nog vast zou staan. Wilt u daarnaast ook Aanvullend Pensioen Sparen beëindigen? En gebruikt u het vrijgekomen spaarbedrag niet voor een ander lijfrenteopbouw- of lijfrente-uitkeerproduct? Dan moet u over het vrijgekomen bedrag inkomstenbelasting en revisierente betalen aan de Belastingdienst. Kijk voor meer informatie in de productvoorwaarden.

Fiscaal aantrekkelijk sparen

U kunt uw storting onder voorwaarden aftrekken van het belastbaar inkomen in uw aangifte inkomstenbelasting. Als particulier kunt u maximaal uw jaarruimte plus de eventuele reserveringsruimte sparen. Op de website van de Belastingdienst staat hoe u uw jaarruimte uitrekent. De reserveringsruimte is de jaarruimte die u in de afgelopen 7 jaar niet heeft benut. Pas als u uw geld na de looptijd laat uitkeren, betaalt u loonheffingen over die uitkeringen. Omdat mensen vanaf hun AOW-leeftijd minder premies volksverzekeringen verschuldigd zijn, betaalt u mogelijk minder loonheffingen.

Opgebouwd spaarbedrag overdragen

Heeft u al een spaarbedrag opgebouwd met een ander lijfrenteproduct bij een bank of verzekeraar? Dan kunt u dit bedrag overdragen naar uw Aanvullend Pensioen Sparen. Informeer bij uw bank of verzekeraar wat de huidige overdrachtswaarde is en wat de voorwaarden voor overdracht zijn.

Overlijden

Bij uw overlijden krijgen uw partner en/of (wettelijke) erfgenamen het opgebouwde spaarbedrag. Zij moeten dit bedrag omzetten in periodieke uitkeringen. Over die uitkeringen betalen zij belasting.

Voorwaarden en informatie

Op onze producten en diensten zijn voorwaarden van toepassing. Het is belangrijk dat u deze voorwaarden goed leest. U vindt de productwijzer samen met andere belangrijke productinformatie aan de rechterkant op deze pagina. Hier vindt u ook de Algemene Bankvoorwaarden, het Privacy- en Cookie Reglement en de Dienstenwijzer. Daarin vindt u bijvoorbeeld informatie over openingstijden, adresgegevens en onze klachtenprocedure. Alle documenten kunt u downloaden, opslaan en printen.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over Aanvullend Pensioen Sparen? Onze Zelfstandig Adviseurs helpen u graag verder. Via 'Zoek een RegioBank' rechts bovenaan deze pagina vindt u gemakkelijk een Zelfstandig Adviseur bij u in de buurt.