Uit de verkoop

Rentevormen

Goed om te weten: deze rentevormen kunt u niet meer afsluiten. De informatie op deze pagina is alleen bedoeld om u te informeren als u deze rentevorm heeft.

Plafondrente
Plafondrente is een variabele rente met een vastgesteld maximum. De rente kan veranderen, maar komt nooit boven een vooraf afgesproken percentage uit. U profiteert dus van rentedalingen. En u weet tijdens de rentevaste periode dat uw rente nooit hoger wordt dan het afgesproken renteplafond.

Rentedemper
Variabele rente kan stijgen en daardoor kunnen ook uw maandelijkse kosten veranderen. Als u renteschommelingen vervelend vindt, kunt u zich daar tot bepaalde hoogte tegen beschermen met de Rentedemper.

Stabielrente
RegioBank Stabielrente is een variabele rente en loopt net zolang als de hypotheek. Stabielrente is een rentevorm die niet werkt met rentevaste perioden maar met een door u te bepalen bandbreedte van 1, 2 of 3% en een bijbehorende contractrente. Tijdens het afsluiten van de hypotheek worden de contractrente en de onder- en bovengrens vastgesteld. Blijft u daar binnen, dan betaalt u de afgesproken contractrente.

Euribor
Euribor betekent: Euro Interbank Offered Rate. Een aantal Europese banken lenen geld aan elkaar in euro’s en gebruiken hiervoor het Euribor-tarief. De hoogte van de Euribor rentetarieven (en andere basis rentetarieven) hangt met name af van de economische omstandigheden. Zoals de groei van de economie en de hoogte van de inflatie.

Aflosvormen

Goed om te weten: deze aflosvormen kunt u niet meer afsluiten. De informatie op deze pagina is alleen bedoeld om u te informeren als u deze aflosvorm heeft.

Spaarhypotheek
Met een Spaarhypotheek kunt u sparen voor de aflossing van uw hypotheek. Een Spaarhypotheek bestaat uit een spaar- en risicodeel. Met het spaardeel bouwt u het kapitaal op om de hypotheek aan het einde van de looptijd in één keer af te lossen. En met het risicodeel bent u verzekerd tegen financiële risico’s bij vroegtijdig overlijden.

Krediethypotheek
De Krediethypotheek is een aflossingsvrije hypotheek met een variabele rente. Aflossen en weer opnemen mag onbeperkt en zonder vergoeding voor het renteverlies van de bank. Omdat de Krediethypotheek een aflossingsvrije hypotheek is, bent u niet verplicht af te lossen tijdens de looptijd.

Beleggingshypotheek, Flexfund of Vermogensplanninghypotheek
Een Beleggingshypotheek is een aflossingsvrije lening: u betaalt elke maand rente, maar u lost niet af. Daarnaast belegt u op een aparte beleggingsrekening een vast bedrag om straks aan het einde van de looptijd (een deel van) de hypotheek terug te kunnen betalen.

Levenhypotheek
Als u een Levenhypotheek heeft, belegt u om vermogen op te bouwen. Dat gebruikt u om aan het einde van de looptijd (een deel van) uw hypotheek af te lossen. De Levenhypotheek bestaat uit een aflossingsvrije hypotheek waarvoor u hypotheekrente betaalt. En een beleggingsverzekering waarvoor u verzekeringspremie betaalt.

Voorwaarden en overige informatie

Lees belangrijke informatie over uw hypotheek bij RegioBank.