Vergelijk onze spaarrekeningen

Spaarrekeningen met variabele rente
Jeugdsparen
Spaarrekeningen met vaste rente

Spaarrekeningen met variabele rente

Bij een variabele rente kan de spaarrente van de spaarrekening ieder moment naar boven of naar beneden aangepast worden.

Eigen Huis Sparen

Maand Sparen

Spaar-op-Maat Vrij

Rente

0,50%*

0,05%*

tot 0,15%* / **

Zonder kosten opnemen

nee

ja

ja

Bijstorten

ja

Automatisch per maand

ja

Inleggen

Onbeperkt

€ 50 - € 500 per maand

Onbeperkt

Ideaal als u

Wilt sparen voor de aankoop van een eigen huis. Opnamekosten zijn 0,5%.***

Iedere maand een vast bedrag wilt storten.

Zelf wilt bepalen hoeveel en wanneer u spaart.

Lees meer

Lees meer

Lees meer

* Variabele rente op jaarbasis. Rentewijzigingen voorbehouden.
** Voor dit product geldt een rentestaffel: 0,05% tot € 5000, 0,05 % van € 5000 tot € 10.000, 0,15% vanaf € 10.000 en hoger. Variabele rente op jaarbasis over het gehele saldo.
*** Geen opnamekosten bij goedgekeurde doelen.

Jeugdsparen

Zilvervloot Sparen

JongWijs Sparen

Rente

0,45%*

0,40%*

Zonder kosten opnemen

ja

ja

Bijstorten

ja, max. € 600 per jaar.

ja

Inleggen

Max. € 600 per jaar.

Onbeperkt.

Ideaal als u

Uw (klein)kind een bonus wilt geven op zijn/haar 18e verjaardag.**

Uw kind zelf wil leren sparen. Deze spaarrekening is onderdeel van het pakket JongWijs.

Lees meer

Lees meer

* Variabele rente op jaarbasis. Rentewijzigingen voorbehouden.
** Uw kind krijgt 1% premie per volgemaakt spaarjaar, met een maximum van 10% over de inleg die op de 18e verjaardag nog op de rekening staat. Voortijdig opnemen is van invloed op de bonus.

Spaarrekeningen met vaste rente

Bij een vaste rente is de spaarrente van de spaarrekening van tevoren vastgesteld. Het voordeel is dat u precies weet hoeveel u ontvangt.

Groeirente*

Keuzedeposito*

Inkomensplan

Rente

oplopend van 0,05% tot 0,75% in het 5e jaar**

tot 0,80%**
(looptijd 10 jaar)

tot 1,50%**
(looptijd 20 jaar)

Zonder kosten opnemen

ja

nee

nee

Inleggen

eenmalig

eenmalig

eenmalig

Minumuminleg

€ 500

€ 500

€ 5000

Ideaal als u

Een vaste rente wilt en ook direct over uw geld wilt beschikken.

Uw geld tijdelijk wilt vastzetten.

Maandelijks een vast bedrag wilt ontvangen.

Lees meer

Lees meer

Lees meer

* Alleen af te sluiten in combinatie met Spaar-Op-Maat Vrij.
** Vaste rente afhankelijk van de looptijd. Rentewijzigingen voorbehouden.