Compensatieregeling voor (voormalige) klanten met een doorlopend consumptief krediet

Ben je een particuliere klant en heb of had je een doorlopend consumptief krediet bij ons? Dan heb je misschien recht op compensatie. Het gaat om doorlopende consumptieve kredieten die vóór oktober 2011 bij ons zijn afgesloten en waarvan de rente die je betaalde niet altijd in de pas heeft gelopen met de gemiddelde marktrente.

Waarom compensatie?

De Volksbank (waar RegioBank onderdeel van is) gaat dit doen naar aanleiding van de recente Kifid-uitspraken bij andere kredietverstrekkers over de variabele rente op doorlopende consumptieve kredieten. Graag willen we in lijn met deze uitspraak onze (voormalige) klanten compenseren.

Geen klant meer bij ons?

Maar had je in het verleden een doorlopend krediet of doorlopende roodstand bij ons? Meld je dan aan voor de compensatieregeling. Dan kijken we of je in aanmerking komt voor compensatie.

Aanmelden

Om welke rentes gaat het?

Het gaat om variabele rentes die de banken zelf kunnen vaststellen en die dus niet werden vergeleken met óf gebaseerd werden op een andere rente.

Kifid heeft geoordeeld dat als niet duidelijk uit de voorwaarden blijkt wanneer de bank de rente mag wijzigen, de consument mag verwachten dat die variabele rente meebeweegt met de gemiddelde marktrente voor doorlopende kredieten.

We onderzochten hoe dit bij ons zat. En het bleek dat bij ons de in rekening gebrachte rente over het algemeen de marktrente volgde, maar ook dat een deel van de klanten teveel rente heeft betaald.

Wanneer krijg je compensatie?

Heb of had je een doorlopend consumptief krediet? En is het verschil tussen de rente die je hebt betaald en de rente die je had moeten betalen over het gemiddelde maandsaldo, hoger dan € 50? Dan kom je in aanmerking voor compensatie.

Doorlopende roodstand op je betaalrekening

Had je een doorlopende roodstand op je betaalrekening en heb je nog een ander product bij ons én is je compensatie meer dan € 50? Dan ontvang je hier eind juni 2023 een brief over. Heb je geen brief ontvangen dan kom je niet in aanmerking voor compensatie. Meer informatie lees je hier.

Wat we al wel weten:

Klanten en voormalige klanten die in aanmerking komen gaan we compenseren. Dus ook als je doorlopend consumptief krediet al beëindigd is. Vanaf eind 2022 starten we met het uitkeren van de compensatie aan klanten die nog een doorlopend consumptief krediet hebben.  

Ben je klant?

Heb je een doorlopend consumptief krediet of is je doorlopend consumptief krediet beëindigd en heb je nog een ander product bij ons? Vanaf 2022 zijn we begonnen met het uitkeren van de compensatie. We verwachten je uiterlijk eind 2023 gecompenseerd te hebben als je hiervoor in aanmerking komt. Je ontvangt hierover vanzelf een brief. Je hoeft dus zelf geen actie te ondernemen.

Ben je geen klant meer?

Is je doorlopend consumptief krediet beëindigd en heb je geen ander product bij ons? Meld je dan nu aan voor de compensatieregeling. Dan kijken we of je in aanmerking komt voor compensatie.

Aanmelden

Zo blijf je op de hoogte

Als we meer informatie hebben, dan lees je dat op deze pagina. Houd daarom deze pagina in de gaten voor het laatste nieuws.

De informatie op de pagina is voor het laatst aangepast op 14 september 2023.

Veelgestelde vragen

Geldt de compensatieregeling voor iedereen die een doorlopend consumptief krediet bij RegioBank heeft gehad?

1. Klanten

Nee, we hebben over het algemeen de marktrente goed gevolgd. Bij een deel van onze klanten is het niet goed gegaan. Als dat voor jou geldt, krijg je persoonlijk bericht. Hebben we bij jou de marktrente goed gevolgd? Dan kom je niet in aanmerking voor compensatie, ook jij krijgt een brief.

2. Voormalige klanten

Voormalige klanten hebben mogelijk ook recht op compensatie. Heb je bij ons een doorlopend consumptief krediet gehad en ben je geen klant meer? Meld je dan nu aan voor de compensatieregeling.

Kom ik in aanmerking voor de compensatieregeling?

De compensatieregeling is voor particuliere voormalige klanten die vóór oktober 2011 een doorlopend consumptief krediet met een variabele rente hebben afgesloten én die te veel rente hebben betaald. Is het verschil tussen de rente die je hebt betaald en de rente die je had moeten betalen over je gemiddelde saldo groter dan € 50? Dan kom je in aanmerking voor compensatie. We weten nu nog niet precies welke klanten in aanmerking komen, omdat de berekeningen hiervoor ingewikkeld zijn en per persoon verschillen.

Waarom krijg je pas compensatie vanaf € 50?

Als je minder dan € 50 teveel aan rente hebt betaald, dan heeft je rente over het algemeen de marktrente goed gevolgd. En keren we geen compensatiebedrag uit. Kleine verschillen zijn namelijk bijna niet te voorkomen. Deze ondergrens is afgestemd met de Consumentenbond.

Hoe keren we het compensatiebedrag uit?

  • Als je doorlopend consumptief krediet nog niet helemaal is afgelost, dan brengen wij het compensatiebedrag eerst in mindering op je saldo. Blijft er nog een bedrag over? Dan storten we de rest naar de tegenrekening van je doorlopend consumptief krediet.

  • Is je doorlopend consumptief krediet al helemaal afgelost? Dan maken we het hele bedrag over naar de bij ons bekende tegenrekening van je doorlopend consumptief krediet of een andere rekening van je bij RegioBank waarop we kunnen overmaken.

  • Heb je geen rekening meer bij RegioBank waarop we kunnen overmaken? Dan vragen we je op welk rekeningnummer het compensatiebedrag moet worden uitbetaald.

Wil je gebruikmaken van het compensatievoorstel?

Dan vragen wij je hiervoor te tekenen. Door te tekenen, ga je akkoord met de compensatie. Dat betekent ook dat je ermee instemt om later niet meer terug te komen op het compensatievoorstel. Niet bij ons en ook niet bij het Kifid of bij de burgerlijk rechter.

Houden jullie in de berekening van het compensatiebedrag rekening met rente-op-rente?

Bij het berekenen van je compensatiebedrag wordt rekening gehouden met rente-op-rente. Dat houdt in dat wij met terugwerkende kracht het teveel betaalde bedrag aan rente in mindering hebben gebracht op het uitstaand saldo van het Doorlopend Krediet. Hierdoor wordt in de volgende maandtermijn de rente berekend over een lager saldo.

Krijg ik ook compensatie voor zakelijke kredieten, creditcards, een persoonlijke lening of hypotheek?

De compensatieregeling geldt alleen voor (voormalige) particuliere klanten met een doorlopend consumptief krediet of een doorlopende roodstand op een betaalrekening. Zakelijke kredieten, creditcards, persoonlijke leningen en hypotheken vallen hier dus buiten.

Andere banken vergoeden ook voor producten met een variabele rente, zoals rood staan. Hoe zit dat bij RegioBank?

Wij zijn eind 2022 gestart met doorlopende consumptief kredieten en in de loop van 2023 volgt doorlopende roodstand op een betaalrekening.

Heb je je kredietlimiet gewijzigd tijdens de looptijd van het doorlopend consumptief krediet?

Als je tijdens de looptijd je kredietlimiet hebt verhoogd, dan wordt het compensatiebedrag vanaf dat moment opnieuw berekend. Heb je je kredietlimiet verlaagd? Dan verandert er niets.

Krijg ik een specificatie van het compensatiebedrag?

De berekening van het compensatiebedrag is zeer uitgebreid en bestaat meestal uit meerdere pagina’s. Daarom staat in de compensatiebrief alleen het uiteindelijke bedrag en een korte beschrijving hoe we dit ongeveer berekenen. De werkwijze voor de berekening is afgestemd met de Consumentenbond. Wil je graag de volledige berekening inzien, dit kun je aanvragen via compensatie@regiobank.nl.

Goed om te weten: dit kan pas nadat je de brief hebt gekregen.

Ik heb mij aangemeld bij de Consumentenbond Claimservice. Vergoeden jullie de kosten hiervoor?

Heb je je vóór 1 juni 2022 aangemeld bij de Consumentenbond Claimservice? Dan vergoeden we het bedrag dat je aan hen betaalt om gebruik te maken van hun diensten.

Om mij aan te melden bij de Consumentenbond Claimservice heb ik ook andere kosten gemaakt, zoals kopieerkosten. Krijg ik deze ook vergoed?

We vergoeden alleen de no cure no pay vergoeding die je aan de Consumentenbond Claimservice hebt betaald. Andere kosten die je maakt, vergoeden we niet.

De kredietnemer is inmiddels overleden. Hoe werkt het dan met de compensatie?

Als de overleden kredietnemer in aanmerking komt voor compensatie en er is nog een mede-kredietnemer dan, wordt de eventuele compensatie nog steeds uitgekeerd als de mede-kredietnemer nog klant is. Is er geen mede-kredietnemer aanwezig en heb je als erfgenaam geen bericht ontvangen? En is de overledene voormalig klant? Meld je dan aan voor de compensatieregeling.

De medekredietnemer en ik zijn inmiddels gescheiden. Hoe werkt het dan met de compensatie?

We keren het compensatiebedrag op één rekeningnummer uit. Jij en je ex-partner verdelen dit volgens onderling gemaakte afspraken.

Wordt er wettelijke rente vergoed over het compensatiebedrag en zo ja, vanaf welke datum?

We vergoeden 2% per jaar wettelijke rente over je compensatiebedrag vanaf december 2021 tot en met 3 maanden na de verzenddatum van de brief over het compensatieaanbod.

Wat gebeurt er als het Kifid, nadat ik getekend heb, een uitspraak doet die mogelijk tot een hogere compensatie leidt?

Als het Klachten Instituut Financiële Dienstverlening (Kifid) voor 1 juli 2023 een uitspraak doet die voordelig(er) uitpakt, dan onderzoeken we of hierdoor je compensatie hoger wordt. Je krijgt daar dan vanzelf bericht over. Ook als je al hebt getekend.

Waar kan ik het acceptatieformulier voor mijn compensatieaanbod naar opsturen?

Je kunt hiervoor het volgende adres gebruiken, postzegels zijn niet nodig. RegioBank, Antwoordnummer 918, 3500 VB Utrecht. Je mag het formulier ook mailen naar compensatie@regiobank.nl.

Ik ben mijn acceptatieformulier kwijt, hoe kan ik een nieuwe aanvragen?

Een nieuw acceptatieformulier met je gegevens vooringevuld kun je aanvragen via compensatie@regiobank.nl.

Wat houdt de ‘marktrente’ in?

Dit is de door Kifid vastgestelde rente om te bepalen of de door jou betaalde rente hiermee goed in de pas liep.

Ik heb een compensatiebedrag ontvangen omdat ik teveel rente heb betaald voor mijn Doorlopend Krediet, moet ik dit bedrag opgeven in mijn belastingaangifte?

Als je in eerdere belastingaangiftes de betaalde rente over je Doorlopend Krediet hebt opgegeven als aftrekpost dan moet je het compensatiebedrag opgeven in je belastingaangifte. Neem voor meer informatie contact op met de Belastingdienst.

Ik heb meerdere Doorlopende Kredieten gehad in het verleden en heb nu een compensatie-aanbod gehad voor één Doorlopend Krediet. Ontvang ik voor mijn andere Doorlopende Krediet(en) ook nog een compensatie-aanbod?

We bundelen zoveel mogelijk Doorlopende Kredieten per klant in een brief. Het kan voorkomen dat bijvoorbeeld vanwege de complexiteit een ander Doorlopend Krediet van je pas later aan de beurt komt. Uiterlijk in 2023 ontvang je een brief over eventuele andere Doorlopende Kredieten die je gehad hebt.