Compensatieregeling voor (voormalige) klanten met een doorlopend consumptief krediet

Bent u een particuliere klant en heeft of had u een doorlopend consumptief krediet bij ons? Dan heeft u misschien recht op compensatie. Het gaat om doorlopende consumptieve kredieten die vóór oktober 2011 bij ons zijn afgesloten en waarvan de rente die u betaalde niet altijd in de pas heeft gelopen met de gemiddelde marktrente.

Waarom compensatie?

De Volksbank (waar RegioBank onderdeel van is) gaat dit doen naar aanleiding van de recente Kifid-uitspraken bij andere kredietverstrekkers over de variabele rente op doorlopende consumptieve kredieten. Graag willen we in lijn met deze uitspraak onze (voormalige) klanten compenseren.

Om welke rentes gaat het?

Het gaat om variabele rentes die de banken zelf kunnen vaststellen en die dus niet werden vergeleken met óf gebaseerd werden op een andere rente.

Kifid heeft geoordeeld dat als niet duidelijk uit de voorwaarden blijkt wanneer de bank de rente mag wijzigen, de consument mag verwachten dat die variabele rente meebeweegt met de gemiddelde marktrente voor doorlopende kredieten.

We onderzochten hoe dit bij ons zat. En het bleek dat bij ons de in rekening gebrachte rente over het algemeen de marktrente volgde, maar ook dat een deel van de klanten teveel rente heeft betaald.

Wanneer krijgt u compensatie?

Heeft of had u een doorlopend consumptief krediet? En is het verschil tussen de rente die u heeft betaald en de rente die u had moeten betalen over het gemiddelde maandsaldo, hoger dan € 50? Dan komt u in aanmerking voor compensatie.

Doorlopende roodstand op uw betaalrekening

Heeft u een doorlopende roodstand op uw betaalrekening gehad? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor compensatie. We verwachten in de loop van 2023 te starten met het compenseren van klanten die teveel rente hebben betaald en dit voor het einde van 2023 afgerond te hebben. U ontvangt hier vanzelf een brief over. Als we meer informatie hebben, dan leest u dat hier. Houd daarom deze pagina in de gaten voor het laatste nieuws.

Wat we al wel weten:

Klanten en voormalige klanten die in aanmerking komen gaan we compenseren. Dus ook als uw doorlopend consumptief krediet al beëindigd is. Vanaf eind 2022 starten we met het uitkeren van de compensatie aan klanten die nog een doorlopend consumptief krediet hebben.  

Bent u klant?

Heeft u een doorlopend consumptief krediet of is uw doorlopend consumptief krediet beëindigd en heeft u nog een ander product bij ons? Vanaf 2022 zijn we begonnen met het uitkeren van de compensatie. We verwachten u uiterlijk eind 2023 gecompenseerd te hebben als u hiervoor in aanmerking komt. U ontvangt hierover vanzelf een brief. U hoeft dus zelf geen actie te ondernemen.

Bent u geen klant meer?

Is uw doorlopend consumptief krediet beëindigd en heeft u geen ander product bij ons? We verwachten dat u zich in de loop van 2023 kunt aanmelden op deze pagina.

Zo blijft u op de hoogte

Als we meer informatie hebben, dan leest u dat op deze pagina. Houd daarom deze pagina in de gaten voor het laatste nieuws.

De informatie op de pagina is voor het laatst aangepast op 18 januari 2023.

Veelgestelde vragen

Geldt de compensatieregeling voor iedereen die een doorlopend consumptief krediet bij RegioBank heeft gehad?

1. Klanten

Nee, we hebben over het algemeen de marktrente goed gevolgd. Bij een deel van onze klanten is het niet goed gegaan. Als dat voor u geldt, krijgt u persoonlijk bericht. Hebben we bij u de marktrente goed gevolgd? Dan komt u niet in aanmerking voor compensatie, ook u krijgt een brief.

2. Voormalige klanten

Voormalige klanten hebben mogelijk ook recht op compensatie. Heeft u bij ons een doorlopend consumptief krediet gehad en ben u geen klant meer? Dan kunt u zich in de loop van 2023 aanmelden op deze pagina.

Kom ik in aanmerking voor de compensatieregeling?

De compensatieregeling is voor particuliere voormalige klanten die vóór oktober 2011 een doorlopend consumptief krediet met een variabele rente hebben afgesloten én die te veel rente hebben betaald. Is het verschil tussen de rente die u heeft betaald en de rente die u had moeten betalen over uw gemiddelde saldo groter dan € 50? Dan komt u in aanmerking voor compensatie. We weten nu nog niet precies welke klanten in aanmerking komen, omdat de berekeningen hiervoor ingewikkeld zijn en per persoon verschillen.

Waarom krijgt u pas compensatie vanaf € 50?

Als u minder dan € 50 teveel aan rente heeft betaald, dan heeft uw rente over het algemeen de marktrente goed gevolgd. En keren we geen compensatiebedrag uit. Kleine verschillen zijn namelijk bijna niet te voorkomen. Deze ondergrens is afgestemd met de Consumentenbond.

Hoe keren we het compensatiebedrag uit?

  • Als uw doorlopend consumptief krediet nog niet helemaal is afgelost, dan brengen wij het compensatiebedrag eerst in mindering op uw saldo. Blijft er nog een bedrag over? Dan storten we de rest naar de tegenrekening van uw doorlopend consumptief krediet.

  • Is uw doorlopend consumptief krediet al helemaal afgelost? Dan maken we het hele bedrag over naar de bij ons bekende tegenrekening van uw doorlopend consumptief krediet of een andere rekening van u bij RegioBank waarop we kunnen overmaken.

  • Heeft u geen rekening meer bij RegioBank waarop we kunnen overmaken? Dan vragen we u op welk rekeningnummer het compensatiebedrag moet worden uitbetaald.

Wilt u gebruikmaken van het compensatievoorstel?

Dan vragen wij u hiervoor te tekenen. Door te tekenen, gaat u akkoord met de compensatie. Dat betekent ook dat u ermee instemt om later niet meer terug te komen op het compensatievoorstel. Niet bij ons en ook niet bij het Kifid of bij de burgerlijk rechter.

Houden jullie in de berekening van het compensatiebedrag rekening met rente-op-rente?

Bij het berekenen van uw compensatiebedrag wordt rekening gehouden met rente-op-rente. Dat houdt in dat wij met terugwerkende kracht het teveel betaalde bedrag aan rente in mindering hebben gebracht op het uitstaand saldo van het Doorlopend Krediet. Hierdoor wordt in de volgende maandtermijn de rente berekend over een lager saldo.

Krijg ik ook compensatie voor zakelijke kredieten, creditcards, een persoonlijke lening of hypoheek?

De compensatieregeling geldt alleen voor (voormalige) particuliere klanten met een doorlopend consumptief krediet of een doorlopende roodstand op een betaalrekening. Zakelijke kredieten, creditcards, persoonlijke leningen en hypotheken vallen hier dus buiten.

Andere banken vergoeden ook voor producten met een variabele rente, zoals rood staan. Hoe zit dat bij RegioBank?

Wij zijn eind 2022 gestart met doorlopende consumptief kredieten en in de loop van 2023 volgt doorlopende roodstand op een betaalrekening.

Heeft u uw kredietlimiet gewijzigd tijdens de looptijd van het doorlopend consumptief krediet?

Als u tijdens de looptijd uw kredietlimiet heeft verhoogd, dan wordt het compensatiebedrag vanaf dat moment opnieuw berekend. Heeft u uw kredietlimiet verlaagd? Dan verandert er niets.

Krijg ik een specificatie van het compensatiebedrag?

De berekening van het compensatiebedrag is zeer uitgebreid en bestaat meestal uit meerdere pagina’s. Daarom staat in de compensatiebrief alleen het uiteindelijke bedrag en een korte beschrijving hoe we dit ongeveer berekenen. De werkwijze voor de berekening is afgestemd met de Consumentenbond. Wilt u graag de volledige berekening inzien, dit kunt u aanvragen via compensatie@regiobank.nl.

Goed om te weten: dit kan pas nadat u de brief heeft gekregen.

Ik heb mij aangemeld bij de Consumentenbond Claimservice. Vergoeden jullie de kosten hiervoor?

Heeft u zich vóór 1 juni 2022 aangemeld bij de Consumentenbond Claimservice? Dan vergoeden we het bedrag dat u aan hen betaalt om gebruik te maken van hun diensten.

Om mij aan te melden bij de Consumentenbond Claimservice heb ik ook andere kosten gemaakt, zoals kopieerkosten. Krijg ik deze ook vergoed?

We vergoeden alleen de no cure no pay vergoeding die u aan de Consumentenbond Claimservice heeft betaald. Andere kosten die u maakt, vergoeden we niet.

De kredietnemer is inmiddels overleden. Hoe werkt het dan met de compensatie?

Als de overleden kredietnemer in aanmerking komt voor compensatie en er is nog een mede-kredietnemer dan, wordt de eventuele compensatie nog steeds uitgekeerd als de mede-kredietnemer nog klant is. Is er geen mede-kredietnemer aanwezig en heeft u als erfgenaam geen bericht ontvangen, neem dan contact op met compensatie@regiobank.nl.

De medekredietnemer en ik zijn inmiddels gescheiden. Hoe werkt het dan met de compensatie?

We keren het compensatiebedrag op één rekeningnummer uit. U en uw ex-partner moeten hier wel eerst allebei akkoord mee zijn gegaan.

Wordt er wettelijke rente vergoed over het compensatiebedrag en zo ja, vanaf welke datum?

We vergoeden 2% per jaar wettelijke rente over uw  compensatiebedrag vanaf december 2021 tot en met 3 maanden na de verzenddatum van de brief over het compensatieaanbod.

Wat gebeurt er als het Kifid, nadat ik getekend heb, een uitspraak doet die mogelijk tot een hogere compensatie leidt?

Als het Klachten Instituut Financiële Dienstverlening (Kifid) voor 1 juli 2023 een uitspraak doet die voordelig(er) uitpakt, dan onderzoeken we of hierdoor uw compensatie hoger wordt. U krijgt daar dan vanzelf bericht over. Ook als u al heeft getekend.

Waar kan ik het acceptatieformulier voor mijn compensatieaanbod naar opsturen?

U kunt hiervoor het volgende adres gebruiken, postzegels zijn niet nodig. RegioBank, Antwoordnummer 918, 3500 VB Utrecht. U mag het formulier ook mailen naar compensatie@regiobank.nl.

Ik ben mijn acceptatieformulier kwijt, hoe kan ik een nieuwe aanvragen?

Een nieuw acceptatieformulier met uw gegevens vooringevuld kunt u aanvragen via compensatie@regiobank.nl.

Wat houdt de ‘marktrente’ in?

Dit is de door Kifid vastgestelde rente om te bepalen of de door u betaalde rente hiermee goed in de pas liep.

Ik heb een compensatiebedrag ontvangen omdat ik teveel rente heb betaald voor mijn Doorlopend Krediet, moet ik dit bedrag opgeven in mijn belastingaangifte?

Als u in eerdere belastingaangiftes de betaalde rente over uw Doorlopend Krediet heeft opgegeven als aftrekpost dan moet u het compensatiebedrag opgeven in uw belastingaangifte. Neem voor meer informatie contact op met de Belastingdienst.

Ik heb meerdere Doorlopende Kredieten gehad in het verleden en heb nu een compensatie-aanbod gehad voor één Doorlopend Krediet. Ontvang ik voor mijn andere Doorlopende Krediet(en) ook nog een compensatie-aanbod?

We bundelen zoveel mogelijk Doorlopende Kredieten per klant in een brief. Het kan voorkomen dat bijvoorbeeld vanwege de complexiteit een ander Doorlopend Krediet van u pas later aan de beurt komt. Uiterlijk in 2023 ontvangt u een brief over eventuele andere Doorlopende Kredieten die u gehad heeft.