Wijzigen daglimiet Internet Bankieren

Per dag geldt een standaard betaallimiet van € 25.000 voor Internet Bankieren. Heeft u tijdelijk meer geld nodig voor een betaling? Geen probleem. U kunt de daglimiet verhogen of verlagen. Gaat u hiervoor langs bij uw Zelfstandig Adviseur.

Let op: u kunt de dagelijkse limiet verhogen tot een maximum van € 100.000.

Jongeren onder de achttien jaar hebben voor het wijzigen van de standaardlimiet de handtekening van de wettelijk vertegenwoordiger nodig. Ook dit regelt u via uw Zelfstandig Adviseur.

Maak een afspraak

Heeft u nog een vraag?

Of ga naar de servicepagina