Zakelijke financiering en het BKR

Als u bij ons een zakelijke financiering wilt afsluiten, kijken we naar uw inkomsten en financiële verplichtingen. Maar we doen ook een check bij het Bureau Krediet Registratie (BKR). We willen namelijk niet dat u in de geldproblemen komt.

Wat doet het BKR bij zakelijke financieringen?

Het BKR registreert natuurlijke personen die aansprakelijk zijn voor zakelijke financieringen van meer dan € 250 en met een looptijd langer dan een maand.

Een negatieve kredietregistratie

Als u een betaalachterstand heeft, krijgt u altijd eerst een aantal herinneringen. Betaalt u niet? Dan wordt er contact met u opgenomen om uw situatie te bekijken. Kunt u de achterstand of roodstand niet inlopen? Dan moet dat worden gemeld bij het BKR. Het BKR noemt dat een negatieve kredietregistratie.

De negatieve BKR-registratie is verplicht voor zakelijke kredieten bij:

  • een eenmanszaak.
  • een vennootschap onder firma waarvan in ieder geval één van de (beherende) vennoten / maten een natuurlijk persoon is.
  • een commanditaire vennootschap waarvan in ieder geval één van de (beherende) vennoten / maten een natuurlijk persoon is.
  • een maatschap waarvan in ieder geval één van de (beherende) vennoten / maten een natuurlijk persoon is.

Ook een borg die aansprakelijk is voor een B.V. of N.V. krijgt een negatieve kredietregistratie als hij zich niet houdt aan de gemaakte afspraken.

Hoe voorkomt u een negatieve kredietregistratie?

Neem op tijd contact met ons op als u betalingsproblemen heeft of verwacht. Dan kijken we samen naar wat er mogelijk is. Uiteraard kunt u altijd terecht bij uw Zelfstandig Adviseur, hij kan ook samen met u uw financiële situatie bekijken.

Kunt u een zakelijke lening krijgen met een negatieve kredietregistratie?

Heeft u een negatieve kredietregistratie bij het BKR? Dan kan het gebeuren dat we uw aanvraag afwijzen. Als u wilt, kunt u ons bellen op 030 – 291 50 60 voor een toelichting.

Hoelang is uw registratie zichtbaar bij het BKR?

Heeft u uw bedrijfskrediet afbetaald? Dan melden we dit aan het BKR. Uw kredietgegevens met de negatieve kredietregistratie blijven dan nog vijf jaar zichtbaar in het systeem van het BKR. Er staat wel een einddatum bij de registratie. Hierdoor kan een nieuwe kredietverstrekker zien dat u het krediet al betaald heeft. Bent u het niet eens met de negatieve registratie voor een bedrijfskrediet bij RegioBank? Bel ons op 030 – 291 50 60.

Waar vindt u uw registratie?

Een actueel overzicht van uw BKR-gegevens kunt opvragen op de website van het BKR. Of ga langs bij uw Zelfstandig Adviseur, hij helpt u hier graag mee. Neem wel een geldig legitimatiebewijs mee, deze is nodig voor het opvragen van uw gegevens.

Heeft u nog een vraag?

Of ga naar de servicepagina