Rente betalen over totaalsaldo vanaf € 100.000

Tussen 1 april 2022 en 1 oktober 2022 hebben we negatieve rente berekend voor klanten met een totaalsaldo boven de € 100.000 op spaar- en betaalrekeningen en het gelddeel van beleggingsrekeningen.

Per 1 oktober 2022 wordt de rente voor particuliere en zakelijke rekeningen aangepast. Het rentepercentage wordt met 0,50% verhoogd naar 0,00% voor klanten met een totaalsaldo boven de € 100.000 op spaar- en betaalrekeningen en het gelddeel van beleggingsrekeningen. Voor alle rentes geldt: variabele rente op jaarbasis. De rente kan dus wijzigen.

Hiermee vervalt de negatieve rente per 1 oktober 2022 voor klanten bij RegioBank. Voor klanten met een totaalsaldo tot en met € 100.000 werd al geen negatieve rente in rekening gebracht en verandert er voor nu niets.

Onderstaande voorbeelden hebben betrekking op de periode 1 april 2022 en 1 oktober 2022.

Per 1 oktober 2022 wordt de rente voor particuliere en zakelijke rekeningen aangepast. Het rentepercentage wordt met 0,50% verhoogd naar 0,00% voor klanten met een totaalsaldo boven de € 100.000 op spaar- en betaalrekeningen en het gelddeel van beleggingsrekeningen. Voor alle rentes geldt: variabele rente op jaarbasis. De rente kan dus wijzigen.

Hiermee vervalt de negatieve rente voor klanten bij RegioBank. Voor klanten met een totaalsaldo tot en met € 100.000 werd al geen negatieve rente in rekening gebracht en verandert er voor nu niets.

Vanaf € 100.000 betaalt u rente

Om te bepalen of u rente betaalt, tellen we de bedragen van uw betaal- en spaarrekening(en) en het gelddeel van uw beleggingsrekening(en) bij elkaar op. Staat u rood op een van deze rekeningen? Dan trekken we dat bedrag af van het positieve saldo.

Is uw totale saldo hoger dan € 100.000?

Dan betaalt u rente over het deel dat hoger is dan € 100.000. Is uw totaalsaldo € 100.000 of lager? Dan hoeft u nu geen rente te betalen. De rente die u eventueel krijgt en de rente die u betaalt over het bedrag dat u rood staat, blijven hetzelfde.

Voor welke rekeningen geldt de optelling van het totaalsaldo?

Het saldo van deze rekeningen tellen we bij elkaar op om het totaalsaldo te bepalen:

  • Plus Betalen
  • Spaar-op-Maat Vrij *
  • Maandsparen
  • Gelddeel van Doelbeleggen**

* Het saldo van een Keuzedeposito telt niet mee voor de optelling van het totaalsaldo.
** Doelbeleggen bestaat uit 2 delen: een geldrekening en een deel waar uw beleggingsportefeuille staat. Voor de optelling van uw totale saldo telt alleen het gelddeel mee. Geld dat u heeft belegd staat op het deel van de beleggingsportefeuille. Dit deel telt dus niet mee.

Rekeningen die we hier niet noemen, tellen niet mee voor het berekenen van het totaalsaldo. Dit zijn saldo's van deposito’s, Groeirente, Eigen Huis Sparen en fiscaal sparen. Ook rekeningen specifiek bedoeld voor kinderen, jongeren en studenten tellen niet mee.

Rekeningen op uw naam

Voor de optelling van het saldo kijken we alleen naar rekeningen die op uw naam staan. Heeft u samen met iemand anders een rekening (een en/of-rekening)? Dan tellen we de helft van het saldo op die rekening bij u mee en de andere helft bij degene met wie u de rekening heeft. Bent u wettelijk vertegenwoordiger of gemachtigde op een rekening? Dan staat die rekening niet op uw naam. Die rekening telt dus niet mee voor de optelling van uw totaalsaldo.

Hoe berekenen we uw totaalsaldo?

De berekening van uw totaalsaldo leggen we u graag uit met een voorbeeld. Stel, u heeft een eigen spaarrekening met € 5.000 en een eigen betaalrekening waarop u € 1.000 rood staat. U heeft met uw partner 2 rekeningen: een gezamenlijke spaarrekening met € 60.000 en een gezamenlijke betaalrekening met € 10.000. Van de rekeningen die u met uw partner heeft, telt 50% mee voor de berekening van uw totaalsaldo. Uw totaalsaldo is:

Uw rekeningen Uw saldo
Eigen spaarrekening € 5.000
Eigen betaalrekening - € 1.000
Spaarrekening met partner (50% van € 60.000) € 30.000
Betaalrekening met partner (50% van € 10.000) € 5.000
Totaalsaldo € 39.000

Uw totaalsaldo van € 39.000 is lager dan € 100.000. U betaalt in dit geval geen rente.

Rente vanaf 1 april 2022

Betaalrekening Spaarrekening en gelddeel beleggingsrekening
€ 0 - € 25.000 0% U krijgt 0,01%
€ 25.000 - € 100.000 0% 0%
Saldo boven € 100.000 U betaalt 0,5% U betaalt 0,5%

Voor alle rentes geldt: variabele rente op jaarbasis. De rente kan dus wijzigen. Bekijk alle rentes. Meer informatie over de rente vindt u in de Tarievenwijzer Betalen.

Hoeveel rente krijgt u of betaalt u?

Voorbeeld 1*: Uw totaalsaldo is lager dan € 100.000

Stel, u staat € 1.000 rood op uw betaalrekening. De rente over die roodstand betaalt u gewoon zoals u gewend bent. U heeft op uw spaarrekening € 45.000. Uw totaalsaldo is dan € 44.000 (€ 45.000 - € 1.000). Omdat dit lager is dan € 100.000, betaalt u geen rente. Dit is de rente die u krijgt of die u betaalt:

Rente op jaarbasis Rente per maand
Roodstand € 1.000 9% U betaalt € 7,50
Spaargeld tot en met € 25.000 0,01% U krijgt € 0,21
Spaargeld boven € 25.000 tot € 45.000 0% € 0

Voorbeeld 2*: Uw totaalsaldo is hoger dan € 100.000

Stel, u heeft € 50.000 op uw betaalrekening en € 110.000 op uw gezamenlijke spaarrekening. Van de gezamenlijke spaarrekening telt 50% mee voor de berekening van uw totaalsaldo. In totaal heeft u dan € 105.000 (€ 50.000 + € 55.000). Omdat dit hoger is dan € 100.000, betaalt u rente over het bedrag vanaf € 100.000. Over € 5.000 dus. Dit is de rente die u krijgt en die u betaalt:

Rente op jaarbasis Rente per maand
Geld van € 50.000 op betaalrekening 0% € 0
Spaargeld tot en met € 25.000 0,01% U krijgt € 0,21
Spaargeld boven € 25.000 tot € 55.000 0% € 0
Totaalsaldo van € 5.000 boven € 100.000 - 0,50% U betaalt € 2,08

* In de voorbeelden gaan we uit van gemiddelde saldo’s per maand.

Rente betalen

De rente die u betaalt over uw saldo boven € 100.000, schrijven we elke maand af van uw rekening met het hoogste saldo. Dat doen we niet meer per rekening. Dit kan dus een spaar- of betaalrekening of het gelddeel van een beleggingsrekening zijn.

Rente afschrijven van een en/of-rekening

We schrijven de rente alleen af van een en/of-rekening als u geen andere rekening bij ons heeft. Heeft u meerdere en/of-rekeningen met verschillende personen? Bijvoorbeeld een rekening met uw partner en een rekening met een ouder? Ook dan schrijven we de rente af van de en/of-rekening met het hoogste saldo. Houd er rekening mee dat degene met wie u de rekening heeft, dit ook ziet.

Rente afschrijven van andere rekening

Wilt u dat we de rente van een andere rekening afschrijven? Dan kunt u dat vanaf 1 april 2022 aanpassen. U regelt dat makkelijk in Mijn RegioBank. Log in en ga naar instellingen, rekeningen en dan naar voorkeursrekening rente betalen. Heeft u geen Mijn RegioBank? Neem dan contact op met uw Zelfstandig Adviseur.

Renteboeking op uw afschrift

We schrijven de rente af rond de 5e dag van de maand. U ziet de renteboeking in de lijst van bij- en afschrijvingen in Mijn RegioBank of op uw rekeningafschrift. Wilt u een specificatie van de rente die u betaalt? Dan kunt u die inzien in Mijn RegioBank bij Mijn Documenten (alleen beschikbaar op de nieuwe Mijn RegioBank.Heeft u geen Mijn RegioBank? Informeer dan bij uw Zelfstandig Adviseur.

Aangepaste voorwaarden

Om rente over uw totaalsaldo mogelijk te maken, hebben we de voorwaarden van onze rekeningen aangepast vanaf 1 april 2022. Daarnaast hebben we nog een paar andere aanpassingen in onze voorwaarden verwerkt. Het gaat om deze wijzigingen:

  • U heeft straks een extra mogelijkheid om een incassomachtiging digitaal te ondertekenen. Dat kan ook met ‘iDIN Ondertekenen’.
  • U kunt niet meer voor alle looptijden een deposito afsluiten.

Documenten betaalrekening

Documenten spaarrekening

Documenten beleggingsrekening

Meer doen met uw spaargeld

Bekijk de alternatieven voor uw spaargeld

Meer over sparen en beleggen.

Bekijk de veelgestelde vragen