Veelgestelde vragen

Bekijk hieronder de veelgestelde vragen over rente betalen over uw totaalsaldo boven € 100.000. Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact op met uw Zelfstandig Adviseur.

Vanaf 1 oktober 2022 wordt het rentepercentage met 0,50% verhoogd naar 0,00% voor klanten met een totaalsaldo boven de € 100.000 op spaar- en betaalrekeningen en het gelddeel van beleggingsrekeningen. Voor alle rentes geldt: variabele rente op jaarbasis. De rente kan dus wijzigen.

1. U heeft een rekening met iemand anders

Hoe zit het met het saldo van een gezamenlijke rekening (een en/of-rekening)?
Het saldo van een en/of-rekening telt bij ieder van jullie voor de helft mee. Hebben jullie bijvoorbeeld samen een spaarrekening van € 10.000? Dan telt € 5.000 bij u mee en € 5.000 bij degene met wie u de rekening heeft.

Ik heb een en/of-rekening maar woon niet op hetzelfde adres als degene met wie ik de rekening heb. Heeft dat invloed op de bepaling van het totale saldo?
Nee, we kijken voor de bepaling van het totale saldo niet naar het adres.

Ik heb een rekening met 2 andere personen. Hoe telt het saldo van die rekening mee?
Het totaalsaldo telt dan bij iedereen voor een gelijk deel mee. Heeft u een rekening met z’n drieën? Dan telt het saldo voor een derde mee bij elke rekeninghouder. Bij 4 rekeninghouders voor een kwart. Enzovoort.

Ik heb en/of-rekeningen met verschillende personen. Van welke rekening wordt de rente afgeschreven?
Heeft u alleen en/of-rekeningen met verschillende personen? Bijvoorbeeld een rekening met uw partner en een rekening met een ouder? Dan schrijven we de rente af van de en/of-rekening met het hoogste saldo. Degene met wie u de rekening heeft, ziet deze afschrijving ook. Wilt u dat we de rente van een andere rekening afschrijven? Dan kunt u dat aanpassen in Mijn RegioBank.

2. Uw kind heeft (ook) een rekening bij ons

Hoe telt een rekening van mijn kind mee in de optelling van het totale saldo?
We kijken op wiens naam de rekening staat. Heeft uw kind een rekening op zijn of haar naam? Dan telt deze niet mee bij uw totale saldo. Heeft uw kind zelf meer dan € 100.000? Dan betaalt uw kind ook rente als het geld staat op een rekening waarvoor hij/zij rente betaalt boven dat bedrag. Rekeningen die specifiek bedoeld zijn voor kinderen, jongeren en studenten tellen niet mee. 

Ik ben wettelijk vertegenwoordiger op een rekening. Worden deze saldo’s ook meegeteld?
Nee, voor de bepaling van het totaalsaldo kijken we op wiens naam de rekening staat. Als wettelijk vertegenwoordiger staat de rekening niet op uw naam.

Stel, u heeft een eigen spaarrekening met € 80.000 en een eigen betaalrekening met € 7.500. Daarnaast heeft u een gezamenlijke spaarrekening van € 30.000 en een gezamenlijke betaalrekening van € 5.000. Uw  2 kinderen hebben ieder een eigen spaarrekening met € 5.000 erop. U bent wettelijk vertegenwoordiger van de rekeningen van uw kinderen.

Van de gezamenlijke rekening telt voor de helft mee voor de berekening van uw totaalsaldo. Het saldo op de rekening van de kinderen telt mee bij de kinderen en niet bij u als wettelijk vertegenwoordiger. In totaal heeft u in dit voorbeeld € 105.000 (€ 80.000 + € 7.500 + € 15.000 + € 2.500). U betaalt rente over uw saldo vanaf € 100.000. Over € 5.000 dus.

3. U bent gemachtigd op een rekening

Ik ben gemachtigde op een rekening. Wordt het saldo van die rekening ook meegeteld
Nee, voor de bepaling van het totaalsaldo kijken we op wiens naam de rekening staat. Als gemachtigde staat de rekening niet op uw naam.

4. U heeft ook een zakelijke rekening bij ons

Tellen mijn zakelijke rekeningen bij RegioBank mee met mijn privésaldo?
Nee, de bedragen van uw zakelijke rekeningen tellen we apart bij elkaar op. Uw zakelijke saldo telt dus niet mee met uw privésaldo en andersom.

5. U wilt meer weten over de berekening

Hoe berekent de bank mijn totale saldo?
Elke dag berekenen we uw totale saldo. We tellen alle positieve en negatieve dagsaldo’s in die maand op en delen dat door het aantal dagen in de maand. Zo ontstaat een gemiddeld saldo per maand. We ronden dat bedrag af op 2 decimalen.

Hoe wordt de rente berekend over mijn totaalsaldo als ik maar één rekening heb?
Dan berekenen we de rente over het saldo op deze rekening. Heeft u meer dan € 100.000 op die rekening? Dan gaat u rente betalen over uw saldo boven € 100.000.

Wordt een negatief saldo ook in de berekening van het totaalsaldo meegenomen?
Ja, als u op een rekening rood staat dan trekken we dit bedrag af van de positieve bedragen op uw andere rekeningen. Zo tellen we dus dit negatieve bedrag mee in de berekening van uw totaalsaldo. 

Betaal ik rente over een roodstand als mijn totale saldo positief is?
Over een roodstand op een rekening betaalt u meestal rente, ook als uw totale saldo met uw andere rekeningen bij elkaar opgeteld positief is. 

6. Staat uw vraag er niet bij?

Neem dan contact op met uw Zelfstandig Adviseur.