Ergens anders doorsparen met Levensloop

De levensloopregeling is door de overheid afgeschaft. U kunt met het geld op Levensloop ergens anders doorsparen. Lees hoe het werkt.

Doorsparen bij uw pensioenuitvoerder

U kunt het geld op uw Levensloop onder voorwaarden laten storten in de pensioenregeling van uw pensioenuitvoerder. Uw opgebouwde pensioen moet wel binnen de fiscale normen blijven. Uw pensioenuitvoerder kan u daar meer over vertellen.

  • Vraag uw pensioenuitvoerder om een verklaring waarin staat hoeveel u mag overmaken.
  • Stuur de verklaring samen met het formulier ‘Opnemen/opheffen Levensloop’ naar ons op. (Het formulier kunt u via uw adviseur krijgen)
  • We maken het geld binnen 10 werkdagen over naar uw (ex-)werkgever.
  • Uw (ex-)werkgever maakt het nettobedrag over naar uw pensioenuitvoerder.

Doorsparen bij een andere aanbieder

U kunt uw geld laten overmaken naar een levenslooprekening van een andere aanbieder. Als u een andere rekening hebt geopend, kunt u Levensloop opheffen en het geld laten overmaken met het formulier ‘Opnemen/opheffen Levensloop’ (het formulier kunt u via uw adviseur krijgen).

Zoekt u iets anders?

Of ga naar de servicepagina