Uw levenslooptegoed beleggen?

Open voor 1 juni 2021 een rekening Doelbeleggen en betaal pas vanaf 2022 servicekosten.

Actie

 • De actie loopt van 1 maart 2021 tot 1 juni 2021.

 • Tijdens deze actieperiode opent de rekeninghouder een rekening Doelbeleggen. Neem hiervoor contact op met uw Zelfstandig Adviseur.

 • U betaalt na het openen van een rekening Doelbeleggen tot en met 31 december 2021 geen servicekosten van 0,30% aan RegioBank over het belegd vermogen in de fondsen. Let op: de servicekosten worden berekend over uw belegd vermogen. Als u geen beleggingen aankoopt profiteert u niet van de actie.

Wat is uw voordeel?

Als u per april belegt, is dit uw voordeel.

Bedrag Voordeel
€ 1000 € 2,50
€ 10.000 € 22,50
€ 100.000 € 225
€ 200.000* € 337,50

*Boven de € 100.000 is het tarief voor de servicekosten 0,15%

Actievoorwaarden

De rekeninghouder moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De rekeninghouder heeft nu een Levenslooprekening bij één van de merken van de Volksbank.

 • De acceptatieprocedure is goed doorlopen. Let op: om te kunnen beleggen heeft u een geldig paspoort of ID kaart nodig. Een rijbewijs is niet toegestaan.

 • Een rekeninghouder kan één keer aanspraak maken op deze actie.

 • Personen die al een rekening Doelbeleggen hebben, maar in de actieperiode deze rekening opzeggen en een nieuwe rekening Doelbeleggen openen, komen niet in aanmerking voor deze actie.

Algemeen

 • Door deel te nemen aan deze actie accepteert u deze actievoorwaarden.

 • RegioBank is niet aansprakelijk voor netwerk - en/of computerstoringen of andersoortige storingen, waardoor u niet aan de actie kunt meedoen.

 • Heeft u een klacht over deze actie? Dan kunt u terecht bij uw Zelfstandig Adviseur of de Klachtendesk.

 • RegioBank behoudt zich het recht voor om deze actie (en de bijbehorende actievoorwaarden) zonder opgaaf van reden en zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf te wijzigen en/of te beëindigen. Als we dit doen informeren we u hierover.

 • Aanbieder van deze actie is RegioBank, een handelsnaam van de Volksbank N.V. De Volksbank N.V. is gevestigd te Utrecht en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 16062338.

Uw persoonsgegevens

Als u klant bij RegioBank wordt, vraagt RegioBank om uw persoonsgegevens. Deze gegevens kan RegioBank gebruiken voor de doelen zoals beschreven in ons privacy- en cookiereglement.

  Zoekt u iets anders?

  Of ga naar de servicepagina