Echtscheidingsconvenant

Gaat u scheiden? Dan is het belangrijk dat u samen met uw ex-partner een echtscheidingsconvenant opstelt. In dit convenant –ofwel echtscheidingsovereenkomst- legt u samen de gemaakte afspraken vast. Dat kunt u zelf doen, of met hulp van een mediator, advocaat of notaris. Op deze pagina leest u alles over het echtscheidingsconvenant en vindt u antwoorden op veelvoorkomende vragen.

Wat is een echtscheidingsconvenant?

Het echtscheidingsconvenant is een schriftelijke overeenkomst tussen u en uw ex-partner. In deze overeenkomst zet u al uw afspraken over de scheiding. Dat gaat over de verdeling van schulden en bezittingen. Denk hierbij aan huis en hypotheek, opgebouwd vermogen of andere mogelijke schulden. Ook legt u partneralimentatie vast.

Hebben u en uw ex-partner samen kinderen? Dan zet u de afspraken over de kinderen in een zogeheten ouderschapsplan. Dat plan is een soort bijlage in het echtscheidingsconvenant. Denk aan afspraken over de hoogte van kinderalimentatie, maar ook over de zorg voor en opvoeding van de kinderen. Wie is wanneer bij welke ouder? En hoe gaan jullie om met zorgkosten of andere onvoorziene uitgaven?

Lees hier meer over kinderalimentatie

Waarom is een scheidingsconvenant belangrijk?

Het echtscheidingsconvenant dient als basis voor uw toekomst zonder uw ex-partner. De afspraken helpen u om de scheiding goed af te ronden. Doordat de afspraken op papier staan, kan er achteraf geen onduidelijkheid over bestaan. Om die reden is het verstandig om een mediator, advocaat of notaris naar het document te laten kijken. Een extra paar ogen zorgt er vaak voor dat u niets belangrijks vergeet. Zo heeft u duidelijkheid als u en uw ex in de toekomst een meningsverschil hebben. Dat voorkomt conflictsituaties.

Wat staat er in een echtscheidingsconvenant?

U bepaalt samen met uw ex-partner welke onderwerpen u in het echtscheidingsconvenant zet. Vaak staat er in het convenant iets over:

  • partneralimentatie;
  • de verdeling van de boedel;
  • afspraken over de gezamenlijke woning;
  • afspraken over de verdeling van uw spaargeld of ander vermogen;
  • afspraken over uw pensioen;
  • afspraken over zorg en opvoeding van de kinderen, als u die heeft, in het ouderschapsplan;
  • de verdeling van de onderneming, als u deze samen met uw partner heeft;
  • afspraken over wijzigen of ontbinden van de convenant, als u dat wilt.

Wie stelt het convenant op?

U en uw partner kunnen het echtscheidingsconvenant zelf opstellen. Om het document rechtsgeldig te maken, moet het worden bekrachtigd door een rechter. Het indienen van het verzoek tot scheiden en de benodigde documenten – waaronder de convenant – mag alleen een advocaat doen.

U kunt ook overwegen om hulp te vragen van een juridisch specialist bij het opstellen van de echtscheidingsconvenant. Dat kan bij een advocaat, maar ook bij een notaris of mediator. Het voordeel van bijvoorbeeld een mediator is dat deze meestal een lager tarief rekent. Zo bent u minder geld kwijt aan de scheiding.

Een gespecialiseerde mediator weet waar hij of zij op moet letten. Zo vergeet u geen belangrijke onderwerpen. Ook helpt een onafhankelijk adviseur om beiden vertrouwen te hebben in de gemaakte afspraken.

De advocaat biedt de definitieve echtscheidingsconvenant aan bij de rechter, via een verzoekschrift.

Is een echtscheidingsconvenant verplicht?

Het echtscheidingsconvenant is niet in alle scenario’s verplicht.

Uw en uw ex-partner hebben minderjarige kinderen

Hebben u en uw ex samen minderjarige kinderen? Dan is het niet verplicht een convenant aan te leveren. Dit, omdat het proces van de echtscheiding dan iets complexer in elkaar zit. De rechter kijkt met meer aandacht naar jullie situatie. Een ouderschapsplan is wél verplicht als u minderjarige kinderen heeft.

Het convenant is in bovenstaande situatie niet verplicht, maar het kan wel helpen om er toch een op te stellen. Het is namelijk een rechtsgeldig document vanaf het moment dat het door de rechter is bekrachtigd. Daarmee helpt het convenant onduidelijkheden in de toekomst voorkomen. Prettig. Vooral als de verstandhouding met uw ex niet zo goed is. Maar ook als u op goede voet uit elkaar gaat, kan dat in de toekomst veranderen. Dan is het fijn als u al afspraken op papier heeft staan.

Uw en uw ex-partner hebben geen minderjarige kinderen

Als u samen geen minderjarige kinderen heeft, is de echtscheidingsconvenant wél verplicht. Dit omdat de echtscheidingsprocedure in dit geval minder complex is. Als u en uw ex-partner gaan scheiden op gezamenlijk verzoek, komt er geen rechtszaak. Daarom is een convenant nodig.

Meer informatie over de echtscheidingsprocedure en verplichte documentatie vindt u op Rechtspraak.nl.

Scheiden op eenzijdig verzoek

Het kan ook zijn dat u gaat scheiden op eenzijdig verzoek. Dit kan als uw ex-partner niet meewerkt aan de scheiding. U heeft dan waarschijnlijk ook geen echtscheidingsconvenant. Met een eenzijdige aanvraag start u een juridische procedure. Dit duurt langer en is duurder dan een scheiding op gezamenlijke aanvraag.

Naast uw eenzijdige verzoek tot echtscheiding kunt u ook een verzoek tot nevenvoorzieningen doen. In dat verzoek doet u een voorstel over de praktische zaken die u anders in het convenant zou vastleggen. De rechter beslist vervolgens over uw verzoek.

Echtscheidingsconvenant getekend, en dan?

Bent u het eens met de afspraken in het echtscheidingsconvenant? En heeft u het document beiden ondertekend? Dan schakelt u een advocaat in (als u niet al juridische hulp had bij het opstellen van de afspraken). Hij of zij vraagt de scheiding aan bij de rechtbank en stuurt de echtscheidingsconvenant in.  

De rechter keurt de scheiding goed en bekrachtigt daarmee het echtscheidingsconvenant. De vastgelegde afspraken zijn vanaf dat moment rechtsgeldig. U kunt bijvoorbeeld -als dat nodig is- in de toekomst een incassobureau inschakelen als uw ex de alimentatie niet betaalt. 

Kunt u het scheidingsconvenant wijzigen na de scheiding?

Het kan gebeuren dat uw situatie in de toekomst wijzigt. Misschien gaat u of uw ex-partner plotseling minder verdienen. Of u krijgt een nieuwe relatie. Door dit soort gebeurtenissen is het nodig dat u nieuwe afspraken maakt. In dat geval kunt u het echtscheidingsconvenant openbreken of wijzigen. Daar heeft u dan wel medewerking van uw ex-partner voor nodig.

Om onenigheid in de toekomst te voorkomen, kan het verstandig zijn ook hier ook afspraken over vast te leggen. Bijvoorbeeld over de voorwaarden waaronder u de overeenkomst kunt wijzigen of ontbinden. En op welke manier.

Wanneer is een echtscheidingsconvenant bindend?

Het echtscheidingsconvenant is bindend vanaf het moment dat de rechter de echtscheiding bekrachtigt. Als u scheidt met wederzijds goedkeuren en u heeft geen kinderen, is dat eigenlijk direct nadat uw advocaat het verzoek heeft ingediend. Als u wel kinderen heeft, of eenzijdig verzoek doet tot scheiden, duurt dit wat langer. Dit omdat het juridische proces dan meer stappen kent.

Na de procedure ontvangt u een echtscheidingsbeschikking van de rechter. Deze moet u indienen bij de gemeente. Vanaf dat moment bent u officieel gescheiden.

De afspraken in het echtscheidingsconvenant zijn rechtsgeldig en daarmee bindend vanaf het moment dat de rechter de scheiding heeft goedgekeurd.

Niet nakomen van de convenant

De afspraken die in het echtscheidingsconvenant staan zijn bindend en afdwingbaar, vanaf het moment dat de rechter de scheiding goedkeurt.

Komt u partner de afspraken toch niet na? Betaalt hij of zij bijvoorbeeld geen alimentatie meer? U kunt dit dan afdwingen via een incassobureau.

Kostenoverzicht convenant

De kosten voor een echtscheidingsconvenant variëren. Maakt u afspraken met uw partner voor in het convenant? Houd dan rekening met een bedrag ongeveer € 2.000 voor een mediator of advocaat en de kosten voor het indienen bij de rechtbank.

Gaat uw scheiding gepaard met conflict? Als u en uw partner beiden een advocaat inschakelen, dan duurt het waarschijnlijk langer en lopen de kosten op.

Alle gemaakte afspraken over de echtscheiding worden vastgelegd in het echtscheidingsconvenant. De afspraken over uw kinderen staan hier niet in. Die staan in het ouderschapsplan.

Echtscheidingsconvenant: nodig voor een hypotheek?

Een echtscheidingsconvenant is niet altijd verplicht. Maar vaak vraagt een hypotheekverstrekker u wel om dit document als u een hypotheek aanvraagt. Hieruit blijkt namelijk of u nog rechten of plichten heeft uit uw vorige huwelijk. Bent u benieuwd of u in uw situatie een echtscheidingsconvenant nodig heeft? Uw Zelfstandig Adviseur helpt u graag. Mogelijk zijn er wel advieskosten verbonden aan dit gesprek.

Maak een afspraak met uw adviseur