Scheiden en kosten: wat kost een scheiding? 

Gaat u scheiden? Een echtscheiding is nooit leuk. Het is een emotionele gebeurtenis. Waarbij u daarnaast een hoop moet regelen. Ook financieel. Op deze pagina vindt u alles over de kosten die u kunt verwachten en hoe u daarop kunt besparen.

Welke kosten kunt u verwachten bij uw scheiding?

Er is niet één antwoord te geven op de vraag wat een scheiding gemiddeld ongeveer kost. Het wordt in hoge mate bepaald door uw situatie. Dat zit zo: in de echtscheidingsprocedure zijn een aantal stappen noodzakelijk. Denk aan notariskosten en juridische dienstverlening. Daar zijn kosten aan verbonden. Onder die kosten komt u niet uit.

Veel andere kosten kunnen hoog of laag uitvallen. Dat hangt af van de verstandhouding tussen u en uw ex. De grootste bedragen zijn gemoeid met het bepalen van de voorwaarden van uw scheiding en de onderhandeling tussen u en uw ex. Daar heeft u zelf invloed op. Scheiden u en uw ex met een goede verstandhouding? Dan maakt u hopelijk samen in goed overleg afspraken, zonder dat juridische ondersteuning of mediation nodig is.

Wellicht is dit bij u niet het geval. U hebt dan advies of mediation nodig om er samen met uw partner uit te komen. In dat geval kunnen de kosten van een echtscheiding oplopen.

Er zijn meerdere kostenposten waar u rekening mee kunt houden en waar u eventueel op kunt besparen.

1) De kosten van griffierecht bij een echtscheiding

Een juridische kostenpost bij een echtscheiding is griffierecht, of -eenvoudiger uitgedrukt- griffiekosten, of de kosten van het aanvragen van de echtscheiding bij de rechtbank. Deze kosten moet bij elke echtscheiding betaald worden.

Het griffierecht is een vastgesteld bedrag dat elk jaar bijgesteld wordt. Voor 2022 zijn de kosten bepaald op € 314. Op rechtspraak.nl vindt u meer informatie over de hoogte van het griffierecht bij een echtscheiding.

2) De kosten van het echtscheidingsconvenant

Andere kosten die bij elke scheiding een rol spelen, hebben te maken met het echtscheidingsconvenant. Dit is de overeenkomst die u en uw ex-partner sluiten over de voorwaarden van uw scheiding. Dat gaat bijvoorbeeld over schulden en bezittingen en eventuele alimentatie. Heeft u kinderen uit dit huwelijk? Dan is naast deze overeenkomst ook een ouderschapsplan nodig.

De kosten voor het echtscheidingsconvenant zijn een post waar u sowieso rekening mee moet houden. U en uw ex-partner moeten het eens zijn over de inhoud, om het convenant op te kunnen stellen. Om de overeenkomst tot een rechtsgeldig document te maken moet deze zijn opgemaakt door een notaris, mediator of advocaat.

Idealiter onderhandelt u zelf over de voorwaarden en is de juridische dienstverlening beperkt tot het rechtsgeldig opstellen van het echtscheidingsconvenant. Daarvoor kunt u zich richten tot een notaris.

Als u hulp nodig heeft bij het onderhandelen over de voorwaarden in het convenant, kan een notaris u niet helpen. In dat scenario heeft u hulp nodig van een advocaat of mediator.

3) De kosten van een advocaat bij een scheiding

De kosten van een advocaat vormen vaak de grootste kostenpost bij een scheiding. Een scheidingsadvocaat wordt ingehuurd om te onderhandelen over de voorwaarden in het convenant. Dit kost veel tijd en daardoor lopen de kosten op.

Probeer daarom eerst om er samen uit te komen. Lukt dit u en uw ex-partner niet? Overweeg pas dan juridische ondersteuning. U kunt de kosten van de advocaat bij uw echtscheiding vervolgens beperken door er samen één in de arm te nemen en de kosten hiervoor te delen. De advocaat treedt dan op als onderhandelaar en vraagt na de onderhandelingen de scheiding aan bij de rechter.

Als u ook met hulp van een onderhandelaar niet tot een akkoord komt, kunt u ieder een eigen advocaat in de arm nemen. Deze probeert dan de beste resultaten voor u te behalen. U betaalt deze kosten dan zelf en deelt deze niet met uw ex-partner. Hierdoor vallen de kosten hoger uit, maar het maakt het onderhandelingstraject vaak ook langer en complexer. Daardoor lopen de kosten van een advocaat bij uw scheiding in dit scenario snel op.

4) De kosten van een mediator bij een scheiding

Een voor alle partijen prettiger optie om te onderhandelen over de voorwaarden waaronder u uit elkaar gaat: een mediator. Deze heeft naast aandacht voor de onderhandeling en juridische zaken, ook aandacht voor de emotionele kant van een echtscheiding.

Een mediator legt samen met beide partijen afspraken vast over alimentatie, eventuele zorg voor de kinderen, co-ouderschap en kinderalimentatie, uw koophuis en uw bezittingen en schulden. De mediator treedt op als neutrale onderhandelaar tussen twee partijen. U neemt dus één mediator in de arm en deelt de kosten van mediation bij uw scheiding.

De gewenste uitkomst van het mediation-traject is om samen afspraken te maken en deze vast te leggen in het echtscheidingsconvenant. Als dat lukt, hoeft u alleen nog (gezamenlijk) een advocaat in te huren voor het aanvragen van de echtscheiding bij de rechter.

Scheiden vanuit een lastige financiële situatie

Een scheiding in goed overleg is minder duur dan een vechtscheiding, maar er zijn altijd juridische kosten gemoeid met de afwikkeling. Komt u vanuit een lastige financiële situatie, of gaat u scheiden met schulden? Dan zijn er mogelijkheden om kosten te besparen of financiële ondersteuning aan te vragen.

Rechtsbijstand voor uw scheiding

Als u een rechtsbijstandverzekering heeft, kunt u een deel van de kosten daar mogelijk op verhalen. Rechtshulp bij een echtscheiding wordt niet vergoed, maar soms is er wel een vergoeding voor een mediator.

Als u niet verzekerd bent en de kosten van rechtsbijstand bij uw echtscheiding niet kunt dragen, is er een mogelijkheid tot gesubsidieerde rechtsbijstand vanuit de overheid. Daar heeft u een inkomensverklaring voor nodig. Meer hierover vindt u op de site van de Raad van Rechtsbijstand.

Goedkoop online scheiden

Als u niet in aanmerking komt voor subsidie, maar u wel graag wilt besparen op uw echtscheiding, is het mogelijk om goedkoop ‘online’ te scheiden. Er zijn meerdere partijen die dit als dienst aanbieden. Een belangrijke voorwaarde is dat u en uw ex-partner in goed overleg uit elkaar gaan. U overlegt zelf over de voorwaarden en legt deze vast.

Kiest u er voor om goedkoop online te scheiden? Dan beperkt u de kosten mogelijk zelfs tot een bedrag van enkele honderden euro's. Maar wees u ervan bewust dat er ook risico’s zijn. U maakt financiële afspraken voor de toekomst. Als deze afspraken in de praktijk in uw nadeel werken, kunnen de kosten daarvan uiteindelijk hoger uitvallen dan de besparing die u nu op uw scheiding heeft.

Tips om te besparen op uw scheidingskosten op een rij

U heeft het op deze pagina kunnen lezen: het beëindigen van uw huwelijk of partnerschap kost u hoe dan ook geld. Maar het is wel mogelijk om te besparen op de kosten van de scheiding. Het belangrijkste is het beperken van de juridische ondersteuning die u nodig heeft. Maar er is meer. H

ieronder een aantal bespaartips op een rij:

1. Probeer er zelf uit te komen, zonder juridische hulp

Als het even kan, probeert u met uw ex-partner zelf tot voorwaarden te komen. Juridische kosten lopen snel op. Een advocaat rekent een uurtarief. Ook als u een voordelige dienstverlener heeft gevonden, kan het hard gaan met het aantal uren en dus het factuurbedrag. Het is ook belangrijk dat u zich realiseert dat uw advocaat geen psycholoog of hulpverlener is.

2. Neem samen één advocaat, of kies voor een mediator en deel de kosten

Als u echt juridische hulp nodig heeft bij het onderhandelen, neem dan samen één advocaat in de arm. Daarmee voorkomt u een langslepend conflict en onderhandelingstraject, met alle emoties en kosten die daarbij komen kijken. Nog beter is om te kiezen voor een mediator. Die rekent doorgaans een lager uurtarief.

3. Ga na of uw rechtsbijstandsverzekering vergoedt

Als u een rechtsbijstandverzekering heeft, kan het zijn dat deze bepaalde zaken vergoedt. Het loont om dit uit te zoeken.

4. Kies ervoor om online te scheiden

Er zijn dienstverleners die goedkoop online scheiden aanbieden. Dit kan erg veel geld schelen.

5. Stel zelf het echtscheidingsconvenant en andere documenten op

Het voordeligst is om zelf het voorwerk te doen voor de juridische documenten, waaronder het echtscheidingsconvenant. Dit bespaart kosten, maar vraagt veel tijd.

  Welke kosten van de scheiding zijn aftrekbaar?

  De kosten van een scheiding zelf zijn niet aftrekbaar van uw (inkomsten)belasting. Maar inkomsten en kosten die voortkomen uit de voorwaarden van uw scheiding, hebben wel gevolgen voor uw fiscale situatie. Denk hierbij aan:

  • Partner- en kinderalimentatie die u betaalt is aftrekbaar van de belasting.
  • Over partner- en kinderalimentatie die u ontvangt betaalt u belasting.
  • Eventuele heffingskortingen die u geniet, kunnen vervallen. Of u gaat juist kortingen ontvangen.
  • Uw situatie rondom toeslagen verandert ook als uw financiële situatie verandert.

  Kijk voor een overzicht van de mogelijke wijzigingen op de site van de Belastingdienst.

  Een eenzijdige scheiding en de kosten daarvan

  Alle voorbeelden op deze pagina houden er rekening mee dat u en uw partner het eens zijn over de echtscheiding. Soms is dat niet het geval. Dan is een eenzijdige scheiding een mogelijkheid. Het is lastig om de precieze kosten van eenzijdig scheiden te voorspellen, maar in de regel leidt het tot hogere kosten dan bij een reguliere scheiding. Er gaat altijd juridische dienstverlening mee gepaard en vaak zijn de onderhandelingen moeizaam. Dat kost veel tijd en geld.

  Terug naar de overzichtspagina