Scheiden en uw hypotheek

Een scheiding is ingrijpend. Naast de emotionele beslissing om uit elkaar te gaan, komen er ook praktische beslissingen bij kijken. Misschien blijft u, of uw ex-partner, het liefst in het huis wonen. Uw Zelfstandig Adviseur heeft ervaring met dit soort situaties en denkt graag met u mee. We nemen een aantal opties met u door. 

Uit elkaar gaan en hypotheek overnemen

Misschien blijft u na de scheiding graag in het huis wonen. In dat geval kunt u de hypotheek en het eigendom van de woning op alleen uw naam laten zetten. Dit kan alleen als uw inkomen hoog genoeg is om de hypotheeklasten te dragen. Uw hypotheekadviseur kijkt of dit mogelijk is en zet het ‘ontslag van hoofdelijke aansprakelijkheid’ van uw vertrekkende partner in gang. Daar betaalt u wel advieskosten voor. Zolang de hypotheek op beide namen staat, bent u samen met uw ex-partner aansprakelijk voor de hele hypotheek.

De hypotheek na de scheiding overnemen met uw nieuwe partner

Indien u een nieuwe partner heeft, kunt u ook samen met uw nieuwe partner de hypotheek overnemen. Ook dan vraagt u ‘ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid’ aan voor uw vertrekkende ex-partner en koopt u hem of haar uit. Uw nieuwe partner wordt naast mede-eigenaar, ook hoofdelijk aansprakelijk. Dat betekent dat hij of zij samen met u 100% verantwoordelijk is voor het betalen van de hypotheekrente en de aflossing van de hypotheek.

Meer over scheiden en hypotheek overnemen

Het huis verkopen na de scheiding

Misschien wilt of kunt u -of uw partner- niet in het huis blijven wonen en besluit u het te verkopen. De hypotheekschuld lossen jullie geheel of gedeeltelijk af met de opbrengsten van de verkoop van de woning.

Overwaarde na de scheiding

Overwaarde kunt u gebruiken voor de aankoop van een nieuw huis. Investeert u de overwaarde niet in een nieuwe woning? Houd er dan rekening mee dat u te maken krijgt met de bijleenregeling. De bijleenregeling heeft gevolgen voor uw hypotheekrenteaftrek. De Belastingdienst gaat er vanuit dat u de overwaarde in uw nieuwe woning steekt. Als u dit niet doet, is de rente over dat gedeelte van de hypothecaire lening niet aftrekbaar.

Restschuld (onderwaarde) na de scheiding

Is het huis minder waard dan de hypotheekschuld en kunt u de volledige hypotheek niet aflossen uit de verkoopopbrengst en eigen middelen? Dan blijft u met een restschuld achter na de scheiding. In hoeverre u hiervoor samen verantwoordelijk bent, hangt af van de voorwaarden waaronder u bent getrouwd of als partner bent geregistreerd. Daarnaast maakt het verschil of u het huis samen met uw partner kocht, of niet.

Heeft u een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie, dan wordt de restschuld onder voorwaarden kwijtgescholden. Als u de restschuld niet kunt betalen, komt u mogelijk in aanmerking voor restschuldfinanciering. Maak een afspraak met uw Zelfstandig Adviseur om te bespreken wat de mogelijkheden zijn in uw situatie.

Hypotheek op beide namen na het uit elkaar gaan

Houdt u na de scheiding de hypotheek voorlopig liever samen met uw partner aan? Dit kan, maar heeft wel (fiscale) gevolgen. Stel dat een van u in de woning blijft, dan kan de ander minder of geen nieuwe hypotheek krijgen. U en uw partner blijven beiden hoofdelijk aansprakelijk voor het terugbetalen van de hypotheekschuld. Ook vervalt na maximaal twee jaar het recht op hypotheekrenteaftrek voor degene die de woning niet meer bewoont. Degene die wél in de woning blijft wonen, houdt het recht op hypotheekrenteaftrek over zijn of haar deel van de eigenwoningschuld. Maak goede afspraken over:

  • Hoe lang u de woning aanhoudt.
  • Het gebruik van de woning.
  • De verdeling van bijbehorende kosten.

Hypotheekrenteaftrek na scheiding

Scheiden heeft gevolgen voor de hypotheekrenteaftrek. In het jaar van uw scheiding mag u nog als fiscale partners aangifte doen. Dit kan gunstig zijn. Samen bepaalt u wie welk deel aangeeft voor de hypotheekrenteaftrek en het eigenwoningforfait. Na het jaar van de scheiding zijn er verschillende situaties mogelijk. Vraag uw Zelfstandig Adviseur naar uw mogelijkheden.

Nieuwe hypotheek aanvragen tijdens de scheiding 

Als u na uw scheiding wilt verhuizen naar een koophuis, gaat u waarschijnlijk een nieuwe hypotheek aanvragen tijdens de scheiding. Dat is mogelijk. U kunt tijdens de echtscheiding onder voorwaarden een hypotheek aanvragen en een huis kopen. Hypotheekverstrekkers vragen dan waarschijnlijk wel om inzage in een aantal documenten en mogelijk stellen ze extra vragen of voorwaarden. RegioBank denkt hierover graag met u mee. Uw Zelfstandig Adviseur helpt u een nieuwe hypotheek aan te vragen tijdens of na de scheiding. Hier zijn wel advieskosten aan verbonden.

Scheiden en een hypotheek met NHG (Nationale Hypotheek Garantie)

Als u door scheiding tijdelijk uw hypotheek niet meer kunt betalen, kan de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) in sommige gevallen zorgen voor een oplossing. U krijgt dan bijvoorbeeld extra tijd om betalingsproblemen op te lossen. Uw hypotheekverstrekker bepaalt of u gebruik mag maken van deze mogelijkheden. Ga bij problemen dus altijd naar uw adviseur om te kijken wat er mogelijk is. Mogelijk betaalt u hiervoor wel advieskosten.

Moet u toch uw huis verkopen, omdat u de hypotheeklasten niet kunt dragen? En levert het huis minder op dan resterende hypotheekschuld? Met een hypotheek met NHG betaalt het Waarborgfonds Eigen Woningen onder voorwaarden de restschuld aan uw hypotheekverstrekker. U houdt een schuld over bij het Waarborgfonds. Die schuld kan onder bepaalde voorwaarden worden kwijtgescholden. Meer hierover vindt u op de site van NHG.

Hypotheekadvies na uw scheiding

Gaat u scheiden en heeft u een hypotheek? Roep dan zeker de hulp in van een professional. Uw Zelfstandig Adviseur bij u in de buurt heeft al veel vaker met dit soort situaties te maken gehad en begeleidt u stap voor stap. Aan het advies zitten kosten verbonden. U kunt vooraf informeren welke kosten dit zijn. Het eerste oriëntatiegesprek is gratis.

Maak een afspraak