Veelgestelde vragen aanpassingen MeerKeuze Sparen

1. Op welke punten wijzigen de voorwaarden?

Wij hebben in de voorwaarden de mogelijkheid opgenomen om in de toekomst:

  • Rente over uw saldo in rekening te brengen.

  • Saldoklassen en het rentepercentage dat daarbij hoort te kunnen wijzigen.

  • Een maximaal bedrag in te stellen voor het spaarsaldo op uw rekening.

  • Kosten in rekening te brengen voor het gebruik van uw zakelijke spaarrekening.

  • Tegoeden van verschillende zakelijke RegioBank-rekeningen bij elkaar op te tellen om rente of kosten te berekenen.     

We vinden het belangrijk dat u zo veel mogelijk zakelijk kunt blijven sparen om een gezonde buffer op te bouwen voor uw bedrijf. Daarom hebben we besloten om vanaf 1 augustus 2020 alleen kosten in rekening te gaan brengen over spaarsaldo’s boven € 1 miljoen.

2. Waarom brengen jullie kosten in rekening over mijn spaarsaldo?    

Het aanpassen van de productvoorwaarden is een direct gevolg van de aanhoudende lage en negatieve rentes in de markt. Een deel van het spaargeld moeten we onderbrengen bij de Europese Centrale Bank (ECB). De ECB berekent hierover negatieve rente. Daarom hebben we besloten om kosten te rekenen over spaartegoeden boven € 1 miljoen euro vanaf 1 augustus 2020.

3. Hoe hoog zijn de kosten en hoe worden ze berekend?

Vanaf 1 augustus 2020 brengen we kosten in rekening over spaartegoeden boven € 1 miljoen. De kosten bedragen 0,5% per jaar. We brengen deze kosten maandelijks, achteraf, in rekening over het gemiddelde eindedagsaldo in die maand.

Rekenvoorbeeld:

Heeft u op 31 augustus € 1,1 miljoen op uw spaarrekening? Dan geldt de volgende berekening:
(€ 1.100.000 - € 1.000.000) * 0,5% / 12 =  € 41,71 kosten over de maand augustus.

4. Blijft de grens bij € 1 miljoen of kan dit nog lager worden?

Dat kunnen we nu niet zeggen. Dat is afhankelijk van de ontwikkelingen in de markt en de ontwikkelingen van de rente van de Europese Centrale Bank.

5. Gaan jullie ook kosten berekenen over het saldo op mijn betaalrekening?  

Op dit moment niet. Maar als we dat doen, informeren wij u uiteraard ruim van tevoren.

6. Ik ben het niet eens met deze kosten, wat kan ik doen?      

Dan kunt u de rekening opzeggen. Dat vinden we uiteraard heel jammer. Doet u dit voor 1 augustus 2020, dan gelden de aangepaste voorwaarden niet voor u. U kunt hiervoor contact opnemen met uw Zelfstandig Adviseur, hij helpt u graag.

7. Andere banken hanteren negatieve rente, gaat de Volksbank dit ook doen?

We kunnen helaas niet uitsluiten dat wij in de toekomst negatieve rente zullen/moeten doorvoeren. Maar als we dat doen, informeren wij u uiteraard ruim van tevoren.

Heeft sparen nog wel zin?      

Sparen blijft zinvol. Een buffer voor onverwachte uitgaven of voor het realiseren van uw zakelijke spaardoelen is belangrijk voor een gezonde bedrijfsvoering.

Is er een alternatief voor zakelijk sparen?    

Dat is afhankelijk van uw spaardoel. U kunt kijken naar alternatieven zoals beleggen, (extra) aflossen op de zakelijke hypotheek en het verduurzamen van het bedrijf. Uw adviseur kan u hierbij adviseren.