Voorwaarden Zakelijk

In Europa hebben we al lange tijd te maken met zeer lage en zelfs negatieve rentes. Dit betekent onder andere dat wij rente moeten betalen over een deel van het spaargeld dat wij moeten onderbrengen bij de Europese Centrale Bank. We hebben zo lang als mogelijk gewacht met negatieve rente. Helaas ontkomen we er niet aan om ook rente in rekening te brengen.

Om deze en andere wijzigingen mogelijk te maken, hebben we de voorwaarden van onze zakelijke en particuliere rekeningen aangepast. Hieronder leest u meer over de wijzigingen. Onderaan deze pagina vindt u alle gewijzigde documenten.

Wat is er aangepast?

In onderstaand overzicht ziet u de wijzigingen per rekening. De wijzigingen zijn vooral in het Reglement Zakenrekening en de Informatiewijzer verwerkt. In het Reglement Zakelijk Sparen zijn de meeste wijzingen al per 1 augustus 2020 opgenomen. Ook de productvoorwaarden van uw betaalrekening zijn hiermee in lijn gebracht. Een toelichting vindt u onder het overzicht.

Rekening
Wijziging Spaarrekening Betaalrekening
Ontvangen of betalen van rente per maand* Ja Ja
De rente over uw positieve saldo kan ook negatief zijn* Ja Ja
Saldoklassen ingevoerd of aangepast Ja Ja
Aantal rekeningen per rekeninghouder Nee Ja
*Deposito’s wijzigen niet. Voor deposito’s geldt dat we geen negatieve rente in rekening brengen en u blijft de rente ontvangen zoals u gewend bent. Als uw deposito afloopt, ontvangt u hierover een bericht.
Nieuwe mogelijkheid
Wijziging Spaarrekening Betaalrekening
In de toekomst contactloos betalen in het openbaar vervoer Nee Ja
Algemeen
Wijziging Spaarrekening Betaalrekening
Aanscherping gebruik van uw rekening Nee Ja
Aanpassing gebruik persoonsgegevens Ja Ja

Toelichting op de wijzigingen per 1 januari 2021

Rekening

Rente per maand

U ontvangt of betaalt de rente voor uw rekening voortaan per maand. De rente (debetrente) als u rood staat betaalt u voortaan ook per maand.

Negatieve rente

We hebben in Europa al een tijd te maken met zeer lage en negatieve rentes. Hierdoor zijn ook bij RegioBank de rentes de afgelopen jaren gedaald, terwijl er steeds meer wordt gespaard op rekeningen bij RegioBank. Vanaf 1 april 2021 brengen we -0,50% rente per jaar in rekening als het saldo op uw rekening hoger is dan € 100.000.

Vanaf 1 oktober 2022 wordt het rentepercentage met 0,50% verhoogd naar 0,00% voor klanten met een totaalsaldo boven de € 100.000 op spaar- en betaalrekeningen en het gelddeel van beleggingsrekeningen.

De rente is variabel en kan dus wijzigen. Op regiobank.nl vindt u altijd de actuele rentepercentages. We brengen geen negatieve rente in rekening op deposito’s. Als dit wijzigt informeren we u daarover.

MeerKeuze Sparen
Saldoklasse Rente per jaar
€ 0 - € 25.000 0,00%
€ 25.000 - € 100.000 0,00%
€ 100.000 - € 250.000 -0,50%
€ 250.000 - € 1 miljoen -0,50%
€ 1 miljoen en hoger -0,50%

MKB Rekening, ZZP Rekening en V&S Rekening
Saldoklasse Rente per jaar
€ 0 - € 25.000 0,00%
€ 25.000 - € 100.000 0,00%
€ 100.000 - € 250.000 -0,50%
€ 250.000 - € 1 miljoen -0,50%
€ 1 miljoen en hoger -0,50%

Dit zijn de rentes vanaf 1 april 2021. De rentes zijn variabel en kunnen wijzigen. Als de rente in een saldoklasse wijzigt dan informeren we u hierover.

Rekenvoorbeeld

Stel u heeft € 125.000 op uw spaarrekening

Saldoklasse Effectieve* rente per jaar
€ 0 - € 25.000 0,00%
€ 25.000 - € 100.000 0,00%
€ 100.000 - € 250.000 -0,50%
€ 250.000 - € 1 miljoen -0,50%
€ 1 miljoen en hoger -0,50%
U ontvangt geen rente tot € 100.000 € 100.000*0,00% € 0
U betaalt rente over bedrag boven € 100.000 (€125.000-€ 100.000)*-0,50% € -125
U betaalt totaal per jaar € 125
* De rente wordt per maand verrekend op de spaarrekening. Door de maandelijkse verrekening kunnen afrondingsverschillen ontstaan waardoor het genoemde bedrag iets hoger of lager kan uitvallen.

Aantal rekeningen beperkt

In onze voorwaarden vindt u het aantal rekeningen dat u als rekeninghouder mag hebben. U kunt maximaal één spaar- en één betaalrekening op uw naam hebben. Heeft u nu meer rekeningen? Dan kunnen we besluiten deze samen te voegen. We informeren u hierover vooraf.

Nieuwe mogelijkheid

Contactloos betalen in het openbaar vervoer

In de toekomst kunt u uw betaalpas of mobiele telefoon (als u daarmee contactloos kunt betalen) gebruiken om te reizen in het openbaar vervoer. U kunt dan in- en uitchecken bij daarvoor geschikte poortjes of paaltjes met het logo ‘contactloos betalen’. Er wordt niet om uw pincode gevraagd en er gelden geen limieten. Op dit moment wordt hier op kleine schaal ervaring mee opgedaan.

Algemeen

Aanscherping gebruik van uw rekening

De teksten over het gebruik van uw rekening zijn bijgewerkt. Bijvoorbeeld hoe u uw rekening wel en niet mag gebruiken. We hebben in het Reglement Zakenrekening opgenomen wie onze zakelijke betaalrekeningen kan openen en gebruiken.

Aanpassing gebruik persoonsgegevens

Het artikel in de voorwaarden over uw persoonsgegevens is aangepast. De Gedragscode  Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen is vervallen.

Wat kunnen we in de toekomst nog wijzigen?

In het Reglement Zakenrekening is ook de volgende wijziging opgenomen die we in de toekomst kunnen invoeren: Heeft u meerdere rekeningen bij ons? Dan mogen wij de rente berekenen over het totaalbedrag van de verschillende rekeningen. In het Reglement Zakelijk Sparen is deze mogelijkheid al per 1 augustus 2020 opgenomen. We informeren u hierover als we deze wijziging gaan toepassen.

Bekijk hieronder de nieuwe documenten

Spaarrekening

    Veelgestelde vragen