Welk btw-tarief geldt voor uw product of dienst?

Rekening betalen

Bent u een btw-plichtige ondernemer? Dan moet u de btw vermelden op uw factuur of kassabon. Er gelden in Nederland drie tarieven. Welke moet u hebben? In dit artikel leggen we het uit.

In Nederland kennen we drie tarieven: het algemene tarief (21%), het verlaagd tarief (9%) en het nultarief. De hoogte van het btw-tarief is afhankelijk van de producten of diensten die u aanbiedt. Soms is uw product of dienst vrijgesteld van btw.

Algemeen tarief: 21%

Voor de meeste producten en diensten geldt het 21%-tarief. Valt uw product of dienst niet onder een van de andere opties? Dan gebruikt u dit tarief.

Verlaagd tarief: 9%

Het 9%-tarief is een bijzonder tarief. Tot 2019 was dit 6%. Een groot deel van de voedingsmiddelen en geneesmiddelen vallen onder dit tarief. Ook als u bijvoorbeeld een kapperszaak heeft of campinghouder bent, mag u dit verlaagde tarief gebruiken. Verder geldt dit tarief voor producten en diensten waarvan de overheid wil stimuleren dat mensen er gebruik van maken of om het toegankelijk te houden, zoals eerste levensbehoeften, (digitale) boeken, tijdschriften en kranten en musea.

Nultarief: 0%

Dit tarief geldt vooral voor ondernemers die zakendoen met buitenlandse ondernemers/organisaties en bijvoorbeeld goederen uitvoeren. Vallen uw producten of diensten onder het nultarief? Dan mag u de btw die u betaalt over uw eigen uitgaven wel aftrekken. Het idee achter dit nultarief is dat de consument de btw over deze producten en diensten betaalt in het land waar deze naartoe verstuurd worden.

Vrijstelling: geen btw-tarief

Bepaalde beroepen of werkzaamheden zijn vrijgesteld van btw. Dat is iets anders dan het nultarief. Het belangrijkste verschil is dat de aan u in rekening gebrachte btw op inkopen niet aftrekbaar is, als de inkopen voor deze vrijgestelde prestaties zijn gebruikt. Onder meer diensten zijn van uitvaartondernemers, medisch specialisten en onderwijsinstellingen en/of -bureau’s zijn vrijgesteld van btw.

Btw vermelden op de factuur

Welk tarief ook voor u geldt: de btw moet altijd worden vermeld. Ook als u het 0%-tarief gebruikt, of vrijgesteld bent van btw. Heeft u te maken met verschillende btw-tarieven? Dan vermeld u ze allemaal apart op de factuur én splitst u ze op in uw administratie.

Aangifte omzetbelasting (btw-aangifte)

Het btw-tarief dat bij uw product of dienst hoort, berekent u door aan uw klanten. Dat bedrag vermeldt u in uw aangifte omzetbelasting en bent u aan de belastingdienst verschuldigd. Aangifte omzetbelasting doet u per maand, kwartaal of jaar. Hierin geeft u aan hoeveel btw u verschuldigd bent over uw omzet en hoeveel btw u zelf heeft betaald aan andere ondernemers. Dat laatste bedrag (de voorbelasting) mag u van de btw die u verschuldigd bent in aftrek brengen. Het verschil betaalt u aan de belastingdienst of – in het geval u aanzienlijke kosten heeft gemaakt - krijgt u terug van de belastingdienst.

Tip: houd de ontvangen btw apart

De aan uw klanten doorberekende btw voelt soms als extra inkomen, maar uiteindelijk moet u het allemaal afdragen aan de Belastingdienst. Het is daarom slim om alle ontvangen btw apart te houden, bijvoorbeeld op uw zakelijke spaarrekening.

Kleine ondernemersregeling (KOR)

Sinds 2020 geldt de nieuwe kleine ondernemersregeling (KOR). Ondernemers die maximaal €20.000 per kalenderjaar aan omzet hebben en daarnaast voldoen aan enkele voorwaarden hoeven geen btw in rekening te brengen en af te dragen. Weten of u aan alle voorwaarden voldoet? Kijk dan op de website van de Belastingdienst.

Heeft u hulp nodig bij uw btw-aangifte of heeft u andere vragen over de btw? Neem dan contact op met uw Zelfstandig Adviseur.

Delen via