Berekening vergoeding voor ons renteverlies

Wilt u (een deel van) uw hypotheek eerder aflossen dan afgesproken? Dan betaalt u eventueel een vergoeding voor de rente die we hierdoor mislopen. Dit noemen we een vergoeding voor het renteverlies. Hieronder ziet u hoe we dit berekenen.

Wanneer is er renteverlies?

Om vast te stellen of er renteverlies is, kijken we naar de vergelijkingsrente. Is deze hoger dan of gelijk aan uw huidige rente? Dan is er geen sprake van een renteverlies en kunt u zonder vergoeding aflossen. Is deze lager? Dan is er wel sprake van een renteverlies en bent u ons een vergoeding schuldig.

Daarnaast houden we bij het bepalen van het renteverlies rekening met het percentage van 5% dat u zonder vergoeding extra mag aflossen en met de reguliere maandelijkse aflossingen tot aan het einde van de rentevaste periode.

Hoe wordt de vergelijkingsrente bepaald?

Om de vergelijkingsrente te bepalen, kijken we naar de schuld-marktwaardeverhouding op het moment van de laatste renteverlenging. Is er sinds de verstrekking van de hypotheek nog geen renteverlenging geweest? Dan kijken we naar de schuld-marktwaardeverhouding op het moment van de verstrekking. Was deze bijvoorbeeld 75%, dan is dat het percentage dat we gebruiken om de schuld-marktwaardeverhouding (LTV-klasse) te bepalen van de vergelijkingsrente. Daarna kijken we naar het hypotheekbedrag op moment van afsluiten van al uw openstaande leningdelen. Dit bedrag gebruiken we om te bepalen in welke hoofdsomklasse u valt.

Vervolgens kijken we naar de nog resterende rentevaste looptijd op het moment van de (extra) aflossing. Daarover zou u de contractrente nog betalen. Bij die looptijd die nog over is, zoeken we de rentes die horen bij de naast kortere en naast langere periodes. Van die 2 pakken we de hoogste rente. Die rente gebruiken we als vergelijkingsrente.

Vervolgens kijken we in de actuele rentetabel welk rentepercentage op dit moment hoort bij de LTV-klasse, de hoofdsomklasse en de rentevaste periode waarmee we vergelijken.

Goed om te weten

Een hogere vergelijkingsrente zorgt voor een lagere vergoeding. Is deze resterende rentevaste periode bijvoorbeeld nog 1 jaar en 2 maanden? Dan kijken we naar een rentevaste periode van 1 jaar en 2 jaar.

Een rekenvoorbeeld

  • Oorspronkelijke hypotheekschuld - € 120.000
  • Nog openstaande hypotheekschuld - € 75.000
  • Schuld-marktwaardeverhouding - 75%
  • Maandelijkse aflossing - € 500
  • Hoofdsomklasse ≤ € 300.000
  • Huidige contractrente - 5%
  • Resterende rentevaste periode - 1 jaar en 2 maanden
  • Extra aflossing - € 35.000
  • Vergoedingsvrij percentage - 5%

Zoals aangegeven, kijken we eerst in de actuele rentetabel naar de huidige rente voor een schuld-marktwaardeverhouding van 75%. Vervolgens kijken we naar de hoofdsomklasse waar u in valt. Dat is in dit geval de hoofdsomklasse ≤ € 300.000. Tenslotte kijken we naar de kortere en langere rentevastperiodes. In dit voorbeeld zijn dat de rentevaste periodes van 1 jaar en 2 jaar. In dit voorbeeld gaan we ervanuit dat de rente voor 1 jaar 3,50% en voor 2 jaar 4% is.

Omdat de rente voor 2 jaar 4% de hoogste is, wordt dit de vergelijkingsrente. De vergelijkingsrente is  dus lager dan de huidige contractrente en daarom is er voor ons sprake van een renteverlies.

Omdat u jaarlijks 5% van de oorspronkelijke lening (in dit voorbeeld: 5% van € 120.000 =  € 6.000) zonder vergoeding mag aflossen, wordt voor de berekening uitgegaan van een bedrag van € 29.000. en dus niet de volledige € 35.000 die u extra wilt aflossen. Omdat u ook aflost, wordt dit bedrag nog per maand met € 500 verlaagd.

In de eerste maand wordt dus ons renteverlies berekend over een bedrag van € 29.000, in de tweede maand van € 28.500, in de derde maand over € 28.000 enzovoorts. Het rentepercentage waarmee we rekenen is 1%: dit is het verschil tussen de huidige contractrente (in dit voorbeeld 5%) en de actuele rente (in dit voorbeeld 4%).

De resterende rentevaste periode in dit voorbeeld is 14 maanden (1 jaar en 2 maanden). Wanneer we voor iedere maand het renteverlies dat je ons moet vergoeden optellen, komen we op € 300,42.

Goed om te weten

De vergoeding die u aan ons betaalt is om onze toekomstige renteverliezen goed te maken. U betaalt de vergoeding dus nu in plaats van maandelijks rente te betalen over uw hypotheek in de toekomst. Omdat wij de vergoeding nu al ontvangen en niet verspreid over de rentevaste periode is het bedrag dat u moet betalen iets lager, dit noemen wij 'contant maken'. In het rekenvoorbeeld hierboven en in de tabel hieronder is daar geen rekening mee gehouden.

Berekeningen van de vergoeding per maand

Maand Bedrag waarover renteverlies wordt berekend Aflossing Rentebedrag op basis van huidige contractrente Rentebedrag op basis van vergelijkingsrente Renteverlies dat u ons moet vergoeden
1 € 29.000,00 € 500,00 € 120,83 € 96,67 € 24,17
2 € 28.500,00 € 500,00 € 118,75 € 95,00 € 23,75
3 € 28.000,00 € 500,00 € 116,67 € 93,33 € 23,33
4 € 27.500,00 € 500,00 € 114,58 € 91,67 € 22,92
5 € 27.000,00 € 500,00 € 112,50 € 90,00 € 22,50
6 € 26.500,00 € 500,00 € 110,42 € 88,33 € 22,08
7 € 26.000,00 € 500,00 € 108,33 € 86,67 € 21,67
8 € 25.500,00 € 500,00 € 106,25 € 85,00 € 21,25
9 € 25.000,00 € 500,00 € 104,17 € 83,33 € 20,83
10 € 24.500,00 € 500,00 € 102,08 € 81,67 € 20,42
11 € 24.000,00 € 500,00 € 100,00 € 80,00 € 20,00
12 € 23.500,00 € 500,00 € 97,92 € 78,33 € 19,58
13 € 23.000,00 € 500,00 € 95,83 € 76,67 € 19,17
14 € 22.500,00 € 500,00 € 93,75 € 75,00 € 18,75
Totaal € 1.502,08 € 1.201,67 € 300,42