Berekening vergoeding voor ons renteverlies

Wilt u (een deel van) uw hypotheek eerder aflossen dan afgesproken? Dan betaalt u eventueel een vergoeding voor de rente die we hierdoor mislopen. Dit noemen we een vergoeding voor het renteverlies. Hieronder ziet u hoe we dit berekenen.

Wanneer is er renteverlies?

Om vast te stellen of er renteverlies is, kijken we naar de vergelijkingsrente. Is deze hoger dan of gelijk aan uw huidige rente? Dan is er geen sprake van een renteverlies en kunt u zonder vergoeding aflossen. Is deze lager? Dan is er wel sprake van een renteverlies en bent u ons een vergoeding schuldig.

Daarnaast houden we bij het bepalen van het renteverlies rekening met het percentage van 5% dat u zonder vergoeding extra mag aflossen en met de reguliere maandelijkse aflossingen tot aan het einde van de rentevaste periode.

Hoe wordt de vergelijkingsrente bepaald?

Om de vergelijkingsrente te bepalen, kijken we naar de schuld-waardeverhouding op het moment van de laatste renteverlenging. Is er sinds de verstrekking van de hypotheek nog geen renteverlenging geweest? Dan kijken we naar de schuld-waardeverhouding op het moment van de verstrekking. Was deze bijvoorbeeld 75%, dan is dat het percentage dat we gebruiken om de tariefgroep te bepalen van de vergelijkingsrente.

Vervolgens kijken we naar de nog resterende rentevaste looptijd op het moment van de (extra) aflossing. Daarover zou u de contractrente nog betalen. Bij die looptijd die nog over is, zoeken we de rentes die horen bij de naast kortere en naast langere periodes. Van die 2 pakken we de hoogste rente. Die rente gebruiken we als vergelijkingsrente.

Vervolgens kijken we in de actuele rentetabel welk rentepercentage op dit moment hoort bij de tariefgroep van de schuld-waardeverhouding en de rentevaste periode waarmee we vergelijken.

Goed om te weten: een hogere vergelijkingsrente zorgt voor een lagere vergoeding. Is deze resterende rentevaste periode bijvoorbeeld nog 1 jaar en 2 maanden? Dan kijken we naar een rentevaste periode van 1 jaar en 2 jaar.

Een rekenvoorbeeld

  • Oorspronkelijke hypotheekschuld - € 120.000,-
  • Nog openstaande hypotheekschuld - € 75.000,-
  • Schuld-waardeverhouding - 75%
  • Maandelijkse aflossing - € 500,-
  • Huidige contractrente - 5%
  • Resterende rentevaste periode - 1 jaar en 2 maanden
  • Extra aflossing - € 35.000,-
  • Vergoedingsvrij percentage - 5%

Zoals aangegeven, kijken we eerst in de actuele rentetabel naar de huidige rente voor een schuld-waardeverhouding van 75% met een rentevaste periode van 1 jaar en 2 jaar. Dit zijn in het voorbeeld de naast kortere en naast langere rentevaste periodes. De rente voor 1 jaar is op dit moment 3,50% en voor 2 jaar 4%.

Omdat de rente voor 2 jaar 4% de hoogste is, wordt dit de vergelijkingsrente. De vergelijkingsrente is  dus lager dan de huidige rente en daarom is er voor ons sprake van een renteverlies.

Omdat u jaarlijks 5% van de oorspronkelijke lening (in dit voorbeeld: 5% van € 120.000 =  € 6.000) zonder vergoeding mag aflossen, wordt voor de berekening uitgegaan van een bedrag van € 29.000,-. en dus niet de volledige € 35.000 die u extra wilt aflossen. Omdat u ook aflost, wordt dit bedrag nog per maand met € 500 verlaagd.

In de eerste maand wordt dus ons renteverlies berekend over een bedrag van € 29.000, in de tweede maand van € 28.500, in de derde maand over € 28.000 enzovoorts. Het rentepercentage waarmee we rekenen is 1%: dit is het verschil tussen de huidige rente (in dit voorbeeld 5%) en de actuele rente (in dit voorbeeld 4%).

De resterende rentevaste periode in dit voorbeeld is 14 maanden (1 jaar en 2 maanden). Wanneer we voor iedere maand het renteverlies dat je ons moet vergoeden optellen, komen we op € 300,42.

Goed om te weten: De vergoeding die u aan ons betaalt is om onze toekomstige renteverliezen goed te maken. U betaalt de vergoeding dus nu in plaats van maandelijks rente te betalen over uw hypotheek in de toekomst. U had misschien rendement kunnen maken op het geld dat u nu moet betalen, bijvoorbeeld door het geld op een spaarrekening te zetten. Omdat u dit misloopt, compenseren we u hiervoor. ‘Contant maken’ noemen we dat. Daardoor wordt het bedrag dat u daadwerkelijk betaalt iets lager. In het rekenvoorbeeld hierboven en in de tabel hieronder is daar geen rekening mee gehouden.

In de tabel ziet u de berekeningen van de vergoeding per maand

Maand Bedrag waarover renteverlies wordt berekend Aflossing Rentebedrag op basis van vergelijkingsrente Rentebedrag op basis van vergelijkingsrente Renteverlies dat u ons moet vergoeden
1 € 29.000,00 € 500,00 € 120,83 € 96,67 € 24,17
2 € 28.500,00 € 500,00 € 118,75 € 95,00 € 23,75
3 € 28.000,00 € 500,00 € 116,67 € 93,33 € 23,33
4 € 27.500,00 € 500,00 € 114,58 € 91,67 € 22,92
5 € 27.000,00 € 500,00 € 112,50 € 90,00 € 22,50
6 € 26.500,00 € 500,00 € 110,42 € 88,33 € 22,08
7 € 26.000,00 € 500,00 € 108,33 € 86,67 € 21,67
8 € 25.500,00 € 500,00 € 106,25 € 85,00 € 21,25
9 € 25.000,00 € 500,00 € 104,17 € 83,33 € 20,83
10 € 24.500,00 € 500,00 € 102,08 € 81,67 € 20,42
11 € 24.000,00 € 500,00 € 100,00 € 80,00 € 20,00
12 € 23.500,00 € 500,00 € 97,92 € 78,33 € 19,58
13 € 23.000,00 € 500,00 € 95,83 € 76,67 € 19,17
14 € 22.500,00 € 500,00 € 93,75 € 75,00 € 18,75
Totaal € 1.502,08 € 1.201,67 € 300,42