Nationale DorpenTop 2023

Op donderdag 15 juni 2023 vond de derde editie van de Nationale DorpenTop plaats. Dit jaar in het Friese Warten. De Nationale DorpenTop is het evenement over de kracht van de regio waar RegioBank de enorme potentie van kleine kernen en dorpen laat zien en tegelijkertijd aandacht vraagt voor de leefbaarheid. Zo'n 150 lokale ondernemers, financieel adviseurs, regionale bestuurders, actieve vrijwilligers of expert op het gebied van leefbaarheid in de regio waren erbij.

Oeps! Geen video

De video over dit onderwerp kan niet worden bekeken, omdat er een vereiste cookie is uitgeschakeld. Toch zien?
Kies een andere cookie-instelling
Of kijk deze video op vimeo.com

Toekomstagenda voor de Minister van Regiozaken op

De potentie van de regio’s in Nederland is enorm. Tegelijkertijd ziet RegioBank dat de leefbaarheid van kleine en grotere dorpen onder druk staat. Daarom pleit RegioBank al een aantal jaar voor een minister van Regiozaken. In afwachting tot deze aanstelling zit RegioBank niet stil en maakten we samen met de aanwezigen van de Nationale DorpenTop alvast de Toekomstagenda voor de minister op. Vragen als: hoe vergroten we het potentieel van regio's voor héél Nederland en hoe ondersteunen en verstevigen we de leefbaarheid van kleine en grotere dorpen, stonden hierin centraal. Deze gesprekken vonden plaats aan een negental gesprekstafels.

Gesprekstafels over:

 1. Buurtzaamheid
  Stichting Voor je Buurt met Micha van de Water
  Hoe hou je de regio buurtzaam en wat kunnen ondernemers hierin betekenen?
 2. Friese Paradox
  Sport Fryslân met Anne Jochum de Vries
  Hoe behouden we het hoge geluksgevoel van de Friezen, wetende dat het sport- en verenigingsleven in dorpen en kleine kernen onder druk staat?
 3. Innovatie MKB
  Innovatiepact Fryslân met Janneke Stuive
  Hoe krijgt het MKB de ruimte voor innovatie en hoe zorgen we ervoor dat de hele regio daarvan profiteert?
 4. Jong ondernemerschap
  Gemeente Súdwest Fryslân met wethouder
  Michel Rietman
  Hoe stimuleren we jong ondernemerschap in de regio?
 5. Kansengelijkheid
  Gemeente Tytsjerksteradiel met
  wethouder Tytsy Willemsma
  Hoe verbeteren we de kansengelijkheid in dorpen en kleine kernen?
 6. Mienskip
  Ar
  cadia en Koninklijke Vereniging de Friesche Elf Steden met Immie Jonkman
  Hoe zorgen we voor voldoende betrokkenheid en zelfredzaamheid in de regio’s van Nederland en hoe kan de Friese mienskipsmethode hieraan bijdragen?
 7. Mobiliteit
  F
  reonen fan Fossylfrij Fryslân met Bouwe de Boer
  Hoe kunnen overheid en ondernemers samen optrekken om te zorgen voor goede mobiliteit in de regio?
 8. Publieke voorzieningen
  Ministerie van de Toekomst met
  Klaas Sietse Spoelstra en Wini Weidenaar
  Wat moet er op de Toekomstagenda komen te staan waardoor de regio toegang blijft houden tot onderwijs, zorg, openbaar vervoer, cultuur en sport?
 9. Wonen waar je hart ligt
  Doarpswurk met Eddy Lania
  Wat hebben inwoners nodig om in het dorp te kunnen blijven wonen, ongeacht de leeftijd?

  De afsluiting van de DorepnnTop werd ludiek ingevuld door de Speld Live en een feestelijke netwerkborrel.

  Impressie van de Nationale Dorpentop in Goirle (Noord Brabant) in 2022

  Oeps! Geen video

  De video over dit onderwerp kan niet worden bekeken, omdat er een vereiste cookie is uitgeschakeld. Toch zien?
  Kies een andere cookie-instelling
  Of kijk deze video op vimeo.com

  Delen via