Uw pensioen in 2023 aanvullen?

Ieder jaar mag u pensioen opbouwen. Heeft u vorig jaar te weinig pensioen opgebouwd? Dan kunt u gebruik maken van uw jaarruimte om uw pensioen fiscaal aantrekkelijk aan te vullen.

Nieuwe regels voor pensioen

De hoogte van uw jaarruimte hangt af van uw persoonlijke situatie. Door de nieuwe Pensioenwet kunt u meer en langer sparen voor uw pensioen met fiscaal voordeel.

Nieuwe regels voor pensioen

Heeft u jaarruimte om uw pensioen aan te vullen?

Zo berekent u uw jaarruimte en stort u eventueel bij.

 1. Via de website van de Belastingdienst berekent u uw jaarruimte met de ‘Hulpmiddel lijfrentepremie’. U heeft daarvoor verschillende gegevens van 2022 nodig. Bijvoorbeeld uw inkomensgegevens en uw pensioen aangroei (factor A) over 2022. 
 2. Heeft u in 2023 nog ruimte om fiscaal aantrekkelijk te sparen? Dan kunt u geld overmaken naar uw Aanvullend Pensioen Opbouwrekening bij RegioBank. Het rekeningnummer vindt u in Mijn RegioBank of op de brief die u heeft ontvangen.
 3. Het bedrag moet uiterlijk 27 december 2023 op de rekening staan.
 4. Heeft u de afgelopen jaren niet of niet volledig gebruik gemaakt van uw jaarruimte? Dan kunt u de ruimte van de afgelopen 10 jaar nog gebruiken. Dit noemen we reserveringsruimte. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Belastingdienst.
 5. Het totale bedrag dat u in 2023 binnen uw jaar- of reserveringsruimte op uw bankspaarrekening heeft gestort, mag u, afhankelijk van uw persoonlijke situatie, aftrekken van uw belastbaar inkomen in uw aangifte inkomstenbelasting.

  Beleggen voor uw pensioen

  Duurt het nog minimaal 5 jaar  voordat u met pensioen gaat? Dan kan beleggen voor uw pensioen een goede aanvulling op sparen zijn. Met beleggen voor de langere termijn is de verwachting dat u een hoger rendement behaalt dan met sparen. Ook pensioenfondsen beleggen om deze reden. Beleggen voor uw pensioen kan ook met uw Aanvullend Pensioen Opbouwrekening.

  Ik wil meer weten over beleggen voor mijn pensioen>

  Let op: met beleggen loopt u risico en maakt u kosten. U kunt uw inleg of een deel daarvan verliezen.