Jaaroverzichten

In februari sturen we u de financiële jaaroverzichten.

De meeste jaaroverzichten staan vanaf begin februari in Mijn RegioBank. Er is ook een apart overzicht per betaalrekening beschikbaar, dit noemen we vergoedingenstaat. Daarmee krijgt u inzicht in de kosten voor het gebruik van de betaalrekening en de rente die vergoed is op de betaalrekening. Sommige jaaroverzichten krijgt u per post. Uw jaaroverzicht gebruikt u bijvoorbeeld om de gegevens op uw belastingaangifte te controleren en aan te vullen.

Jaaroverzicht in Mijn RegioBank opzoeken

Kijk voor uw jaaroverzicht van uw betaal- en spaarrekening in Mijn RegioBank.

  • In Mijn RegioBank kiest u aan de linkerkant voor ‘Internetbankieren’ - ‘Jaaroverzicht en afschriften’.
  • Kies welk overzicht u wilt zien: van alle rekeningen waarvan u gemachtigde, mederekeninghouder of wettelijk vertegenwoordiger bent, of alleen van de rekeningen waarvan u de rekeninghouder bent.

Ga direct naar Mijn RegioBank

Heeft u geen Mijn RegioBank?

Dan krijgt u een apart overzicht met de post.

Jaaroverzicht hypotheek of persoonlijke lening

Het jaaroverzicht van uw hypotheek staat in Mijn RegioBank. U krijgt het jaaroverzicht van uw RegioBank Hypotheek of persoonlijke lening ook met de post.
Heeft u een levensverzekering bij uw hypotheek? Dan krijgt u van de verzekeraar het jaaroverzicht van deze verzekering. De waarde van de spaarpolis binnen de Spaarhypotheek en Spaarrekening Hypotheek staat wel op uw jaaropgave van uw hypotheek.

Uw hypotheek en de belasting 2019

Jaaroverzicht beleggingen

In het jaaroverzicht voor beleggen staat het begin- en eindsaldo van uw geldrekening, de begin- en eindwaarde van uw portefeuille en het ontvangen dividend. U ontvangt ook een kostenoverzicht waarin u kunt zien wat uw rendement is, als de door u betaalde kosten eraf gehaald zijn. Het overzicht vindt u in Mijn RegioBank. Heeft u geen Mijn RegioBank? Dan ontvangt u het overzicht per post.

Jaaroverzicht Gouden Handdruk- en Lijfrenterekening

Het jaaroverzicht van uw Gouden Handdrukrekening vindt u in Mijn RegioBank. Het overzicht van uw Gouden Handdruk, Lijfrente Sparen, Lijfrentenieren en de Aanvullend Pensioen rekening, krijgt u met de post.

Bent u verhuisd?

Dan kan het voorkomen dat we het jaaroverzicht naar uw oude adres hebben verstuurd. Wat kunt u doen?

  • Vraag de bewoners van uw oude adres om de post naar u door te sturen.
  • Geef uw adreswijziging door aan uw Zelfstandig Adviseur van RegioBank.
  • In plaats van de nieuwe bewoners te vragen om uw post door te sturen, kunt u ook een nieuw overzicht aanvragen via uw Zelfstandig Adviseur.

Heeft u nog een vraag?

Of ga naar de servicepagina