Dienstenwijzer

In onze Dienstenwijzer vindt u informatie over de dienstverlening van RegioBank. U leest bijvoorbeeld hoe het toezicht is geregeld, wat u kunt doen bij klachten en u vindt er onze adresgegevens.

Dienstenwijzer (PDF)

Algemene gegevens

RegioBank is een handelsnaam van de Volksbank N.V., statutair gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 16062338.

Algemene contactgegevens RegioBank

Croeselaan 1
3521 BJ Utrecht
Postbus 918
3500 AX Utrecht

Bent u klant van RegioBank en heeft u vragen over uw bankzaken of product van RegioBank? Neem dan contact op met uw Zelfstandig Adviseur.

Voor overige vragen kunt u met de centrale organisatie van RegioBank bellen, telefoonnummer 0800 - 0411.

RegioBank is een handelsnaam van de Volksbank N.V., statutair gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 16062338. De Nederlandsche Bank heeft de Volksbank N.V. een vergunning verleend om bancaire activiteiten te verrichten. Hierdoor zijn het depositogarantiestelsel en het beleggerscompensatiestelsel van toepassing op tegoeden die bij RegioBank worden aangehouden.

Soort dienstverlening

Als u een betaal-, spaar-, leen- of hypotheekproduct via uw Zelfstandig Adviseur bij RegioBank koopt, treedt RegioBank op in de hoedanigheid van aanbieder. Voor verzekeringsproducten treedt RegioBank op als bemiddelaar. RegioBank adviseert niet.