Depositogarantiestelsel

Het depositogarantiestelsel garandeert dat u uw geld tot een bepaald bedrag terugkrijgt als een Nederlandse bank in ernstige betalingsproblemen komt. RegioBank is een handelsnaam van de Volksbank N.V. De Volksbank N.V. heeft een bankvergunning en valt onder het Depositogarantiestelsel. De Nederlandsche Bank (DNB) voert het Nederlandse depositogarantiestelsel uit. Op deze pagina vindt u de belangrijkste informatie.

Voor wie is het depositogarantiestelsel?

Het depositogarantiestelsel is er voor particulieren en de meeste ondernemingen. Maar niet voor financiële ondernemingen (zoals pensioenfondsen) en de overheid (zoals een gemeente). Als het nodig is, komt DNB in actie, bepaalt of iemand een vergoeding krijgt en de hoogte van de vergoeding. Meer informatie hierover vindt u op de website van DNB.

Goed om te weten voor een eenmanszaak

Een eenmanszaak of zzp’er met een eenmanszaak wordt gezien als privépersoon. Het depositogarantiestelsel maakt voor privépersonen geen onderscheid tussen zakelijk en particulier vermogen. Hebt u een eenmanszaak? En hebt u zakelijke en particuliere rekeningen bij 1 bank? Dan wordt het geld op die rekeningen bij elkaar opgeteld. Al dat geld samen is tot maximaal € 100.000 gegarandeerd.

Welke rekeningen vallen onder het depositogarantiestelsel?

Geld dat op dit soort rekeningen staat, valt onder het depositogarantiestelsel:

Wat valt niet onder het depositogarantiestelsel?

  • Aandelen en obligaties
  • Andere beleggingen

Bankspaardeposito’s eigen woning

Bankspaardeposito’s eigen woning vallen niet onder de dekking van het depositogarantiestelsel . Als het depositogarantiestelsel in werking wordt gesteld dan wordt het tegoed op de Spaarrekening Eigen Woning automatisch verrekend met uw lening. Dit staat in de wet. De lening wordt dan verminderd met het tegoed op de Spaarrekening Eigen Woning.

Bij deze verrekening is het fiscaal toegestaan om de hoge uitkeringsvrijstelling toe te passen. U mag voor de afgeloste eigenwoningschuld de SEW weer opnieuw gebruiken. Voorwaarde is dan wel dat het herstel van de oude situatie uiterlijk plaatsvindt in het kalenderjaar volgend op het kalenderjaar van de verrekening. Er moet dus uiterlijk in dat jaar weer een vervangende SEW zijn geopend.

Staat er geen lening meer tegenover de Spaarrekening Eigen Woning? Bijvoorbeeld omdat uw huis is verkocht terwijl u nog geen nieuwe koopwoning hebt? Dan valt het tegoed op de Spaarrekening Eigen Woning wel onder het depositogarantiestelsel.

Als u rekeningen heeft bij meerdere merken van de Volksbank N.V.

RegioBank, SNS, BLG Wonen en ASN Bank zijn handelsnamen van de Volksbank N.V. Deze merken vallen onder de bankvergunning van de Volksbank N.V. Het geld op uw rekeningen bij SNS, BLG Wonen, ASN Bank en RegioBank wordt bij elkaar opgeteld. Al dat geld samen is tot maximaal € 100.000 gegarandeerd. U leest er meer over op de website van DNB.

Een voorbeeld

Stel, u heeft 2 rekeningen: 1 bij RegioBank en 1 bij SNS. Op elke rekening staat € 100.000. Gaat de Volksbank failliet? Dan heeft u recht op € 100.000. Want SNS en RegioBank horen bij dezelfde bank.

Als u een rekening deelt

Heeft u een en/of-rekening? Dan krijgt iedere rekeninghouder maximaal € 100.000. Bij een en/of rekening geldt het depositogarantiestelsel naar evenredigheid. Zijn er 2 rekeninghouders? Dan wordt ervan uit gegaan dat iedere rekeninghouder in aanmerking komt voor de helft van het tegoed op de en/of rekening.

Heeft 1 van u nog andere rekeningen? Dan geldt het maximum voor de rekeningen samen.

Welke informatie krijgt u van ons?

Opent u bij ons een rekening die onder het depositogarantiestelsel valt? Dan krijgt u bij de overeenkomst een informatieblad met uitleg. Op uw papieren en digitale afschriften staat ook dat de rekening valt onder het depositogarantiestelsel.

Goed om te weten

Dat u het informatieblad krijgt en een verwijzing ziet op uw rekeningafschrift, betekent dat het product onder het depositogarantiestelsel valt. DNB bepaalt of u echt in aanmerking komt voor de vergoeding. U krijgt het informatieblad ook als er meer geld op uw rekening(en) staat dan het maximale bedrag van de garantie.

Zoekt u iets anders?

Of ga naar de servicepagina