Overige beleggingsinformatie

RegioBank maakt deel uit van de Volksbank N.V. We gebruiken de bankvergunning van de Volksbank N.V., net als ASN Bank, BLG Wonen en SNS. Dit betekent dat de klanten van deze merken onder het beleggerscompensatiestelsel van De Nederlandsche Bank vallen. Meer informatie over dit stelsel vindt u op de website van DNB.

Let op: met beleggen loopt u risico en maakt u kosten. U kunt uw inleg of een deel daarvan verliezen.

Beleggen en de belasting

Betaalt u ook belasting over uw beleggingen? Vanaf welk bedrag? En hoe zit het met groene beleggingen? We nemen u er graag in mee.

Meer over beleggen en de belasting

Cliëntclassificatie

Voor beleggende klanten geldt hoe professioneler de klant, hoe minder beleggersbescherming. RegioBank beschouwt alle beleggende klanten als 'niet professioneel'. Zo heeft u de meeste beleggersbescherming.

Orderuitvoeringsbeleid

RegioBank neemt bij het uitvoeren van beleggingsorders alle redelijke maatregelen om het best mogelijke resultaat voor haar klanten te behalen. In het 'Orderuitvoeringsbeleid' staat beschreven hoe we orders uitvoeren of doorzenden.

Belangenconflicten

RegioBank (als onderdeel van de Volksbank N.V.) voert een beleid om belangenconflicten met of tussen cliënten zoveel mogelijk te voorkomen. Dit beleid vindt u in de 'Samenvatting van het beleid rond belangenconflicten'.

Transparantie van vergoedingen of provisies tussen marktpartijen

RegioBank ontvangt geen distributievergoeding (provisie) van de fondsaanbieders.

Beleggen bij RegioBank

Voor het aanhouden van beleggingen gelden beschermingsregelingen. Dus ook voor uw beleggingen bij RegioBank. Deze regelingen moeten ervoor zorgen dat uw gelden / participaties beschermd zijn wanneer een bank of beleggingsonderneming in betalingsproblemen komt.

Vermogensscheiding

Een beleggingsonderneming of bank moet ervoor zorgen dat beleggingen van klanten niet in de failliete boedel van de beleggingsonderneming of bank kunnen vallen. Als een belegger beleggingen op zijn rekening heeft, zijn deze beschermd door middel van wettelijke vermogensscheiding of door middel van een apart bewaarbedrijf.

Beleggerscompensatiestelsel

Uw beleggingen zijn ook beschermd door het beleggerscompensatiestelsel. Als wij ons niet aan de regels voor vermogensscheiding houden en failliet gaan, krijgt u maximaal € 20.000 terug per persoon. Het beleggerscompensatiestelsel geldt voor particuliere beleggers en kleine ondernemingen. Het stelsel vergoedt geen koersverliezen.

Depositogarantiestelsel

Belegt u even niet en heeft u geld op uw beleggingsrekening staan? Dan valt dit geld onder het depositogarantiestelsel.

Goed om te weten

Zoals gezegd vallen de merken SNS, BLG Wonen, ASN Bank en Regiobank onder de bankvergunning van de Volksbank N.V. Het geld dat u bij deze merken hebt belegd, wordt bij elkaar opgeteld voor het beleggingscompensatie- en depositogarantiestelsel.

Een voorbeeld

Stel u heeft een beleggingsrekening bij SNS en bij ASN Bank. Op elke rekening heeft u € 20.000 aan beleggingen staan. Als allebei die banken zich niet aan de regels voor vermogensscheiding houden en failliet gaan, dan vergoedt het beleggerscompensatiestelsel maar € 20.000.