Beleggen en de belasting

Wilt u weten hoeveel belasting u betaalt over uw beleggingen en hoe dit werkt? Lees hier meer.

Moet ik belasting betalen over mijn beleggingen?

Ja, de fiscus maakt geen onderscheid tussen spaarrekeningen en beleggingsrekeningen. Ze vallen allebei in box 3. Dus als u belegt en in Nederland woont, dan moet u de waarde van uw beleggingen op 1 januari van het jaar waarover u aangifte doet meenemen voor de bepaling van uw belastbare inkomsten uit sparen en beleggen (box 3). Dit noemen we ook wel de vermogensrendementsheffing.

Voor de toerekening wordt gebruik gemaakt van 3 schijven. Over het spaardeel en het beleggingsdeel wordt een forfaitair rendement van respectievelijk 0,13% en 5,59% in aanmerking genomen in box 3. Hoe hoger het vermogen hoe hoger het forfaitaire rendement (zie de tabel hieronder) U betaalt 30% belasting over dit rendement.

Grondslagen Forfaitair rendement
tot en met € 71.650 1,931%
Van € 71.651 tot en met € 989.736 4,443%
Vanaf € 989.737 5,590%

Bij de berekening van het voordeel uit sparen en beleggen heeft een belastingplichtige in 2019 recht op een hoger heffingvrij vermogen van € 30.360. Indien de belastingplichtige het hele jaar dezelfde fiscale partner heeft dan geldt een gezamenlijk heffingvrij vermogen van € 60.720. Uw vermogen zijn uw bezittingen minus uw schulden. Minderjarige kinderen hoeven niet zelfstandig belasting af te dragen voor het vermogen in box 3. De waarde van hun vermogen wordt bij dat van de ouder(s) geteld.

Wat is dividendbelasting?

Aandelen en beleggingsfondsen kunnen (een deel van) de winst uitkeren aan de aandeelhouders. Dividend is het gedeelte van de winst van een beursgenoteerd bedrijf of beleggingsfonds dat aan de aandeelhouders wordt uitgekeerd. Als belegger ontvangt u niet het hele bedrag aan dividend. Het beursgenoteerde bedrijf of het beleggingsfonds houdt namelijk een percentage dividendbelasting in. Als er bij een dividenduitkering Nederlandse dividendbelasting is ingehouden, kunt u deze verrekenen met de inkomstenbelasting.

Niet kunnen vinden wat u zocht?

Of ga naar de servicepagina