De en/of-rekening na overlijden

Je hebt een dierbare verloren. Dat is een verdrietige gebeurtenis. We wensen je veel sterkte met het verlies. Heb je een gezamenlijke rekening met de overleden (mede)rekeninghouder? Op deze pagina vind je uitleg over wat je met deze en/of-rekening kunt doen.

Wordt de en/of-rekening geblokkeerd bij overlijden? 

De eerste vraag die je misschien hebt: wordt mijn en/of-rekening geblokkeerd na het overlijden van de (mede)rekeninghouder? Nee, dat is niet het geval. Als de rekening op naam van twee rekeninghouders stond, blijf je rekeninghouder.

Dat betekent niet dat het gehele saldo nu automatisch van jou is. Het saldo van de overledene is onderdeel van de erfenis. De Verklaring van erfrecht bepaalt welke erfgenamen welk deel van de erfenis krijgen. De notaris stelt deze op. Had de (mede)rekeninghouder een testament? De notaris gebruikt deze dan voor de Verklaring van erfrecht. Als er geen testament was, stelt de notaris de verklaring op aan de hand van het wettelijk geldende erfrecht.

Meer over nalatenschap en de Verklaring van erfrecht vind je op onze informatiepagina over schulden erven.

Toegang tot de online bankomgeving 

De en/of-rekening wordt dus niet geblokkeerd na overlijden. Het is wel van belang dat je nagaat of je toegang hebt tot de online bankomgeving.

Zorg dat je kunt inloggen op Mijn RegioBank (internetbankieren) of de RegioBank app op je smartphone. Had je al toegang? Ga dan na of je eigen inloggegevens had. Had je geen eigen account voor Mijn RegioBank? Vraag die dan aan op je eigen naam. Mijn RegioBank van de (mede)rekeninghouder wordt namelijk direct na de melding van het overlijden stopgezet.

Als de (mede)rekeninghouder de rekening beheerde, moet je zeker in actie komen. Vraag toegang aan op je eigen naam en download de RegioBank app, als je mobiel wilt bankieren.

Download de app (Android) Download de app (Apple)

Kun je de gezamenlijke rekening blijven gebruiken na overlijden?  

Ja, je mag de gezamenlijke rekening blijven gebruiken. Je hoeft niets te doen om je betaalpas te kunnen blijven gebruiken. Incasso’s en betaalopdrachten blijven ook doorlopen.

Het saldo op de gezamenlijke rekening 

Het saldo op de gezamenlijke rekening is niet automatisch van jou. Je bent alleen eigenaar van het saldo dat je zelf op de rekening hebt gestort. Het saldo van je partner of mederekeninghouder komt de erfgenamen toe. Mogelijk ben je (ook) erfgenaam. Toch is het verstandig te wachten met het opnemen van het tegoed. Zorg dat je eerst weet wat de verklaring van erfrecht hierover zegt. De notaris stelt deze verklaring op na overlijden. Dit doet hij of zij aan de hand van het testament van de overledene. Is er geen testament? Dan geldt het wettelijk bepaalde erfrecht.

De bankpassen van je mederekeninghouder

Als je het overlijden van je mederekeninghouder meldt, dan blokkeren we de pas. Naast de betaalpas blokkeren we:

  • Toegang tot Mijn RegioBank (internetbankieren)
  • Toegang tot de RegioBank app

Machtiging bankrekening na overlijden 

Had je geen gezamenlijke rekening met de overledene, maar was je gemachtigd voor toegang tot een individuele rekening? Deze machtiging vervalt. Meer hierover vind je op onze pagina over de bankzaken die je moet regelen na een overlijden.

Is er iemand gemachtigd voor toegang tot je gezamenlijke rekening met de overledene? Deze machtiging vervalt niet, omdat de rekening op je naam blijft voortbestaan.

Meer over bankzaken regelen na overlijden

De en/of rekening opzeggen of op één naam zetten 

Wil je de en/of-rekening na overlijden van de mederekeninghouder aanhouden als je eigen rekening? Als jij (en de andere erfgenamen) het hierover eens bent, dan kan dit. Je kunt je betaalrekening gewoon blijven gebruiken. Je eigen pas blijft geldig. Er verandert verder niets.

De gezamenlijke betaalrekening stopzetten 

Wil je je en/of-rekening na overlijden liever stopzetten? Als de andere erfgenamen het hierover eens zijn kun je dit regelen met je zelfstandig adviseur van RegioBank.

Naar de Nabestaandenservice van RegioBank

Automatische incasso’s op de en/of rekening 

Zijn er automatische betaalopdrachten en incasso’s aan je en/of-rekening gekoppeld? Deze blijven lopen. Als je een automatische incasso wilt stopzetten, kun je dat regelen met de betreffende instantie. Je kunt incasso’s ook stopzetten via Mijn RegioBank. Wel adviseren we je eerst contact op te nemen met de organisatie waar de incasso naar toe gaat.

Incasso stopzetten via Mijn RegioBank

De gezamenlijke spaarrekening

Had je een gezamenlijke spaarrekening? Je kunt ook deze rekening blijven gebruiken. Ook op de spaarrekening blijven automatische bij- en afboekingen doorlopen. Je kunt dit zelf aanpassen in Mijn RegioBank of de RegioBank app. Je adviseur kan je hierbij helpen als dat nodig is.

Heb je het sterfgeval al bij ons gemeld? Dan wordt de toegang tot Mijn RegioBank voor de mederekeninghouder geblokkeerd.  

Had de overledene ook rekeningen op eigen naam? 

Had je mederekeninghouder ook een eigen rekening? Dan moet je hierover met andere nabestaanden beslissen. En er zijn nog meer bankzaken te regelen na overlijden. Die hebben we voor je op een rij gezet.

Meer over bankzaken na overlijden