De en/of-rekening na overlijden

U heeft een dierbare verloren. Dat is een verdrietige gebeurtenis. We wensen u veel sterkte met het verlies. Op deze pagina vindt u uitleg over uw en/of-rekening en wat u daar na overlijden van de (mede)rekeninghouder mee kunt doen.  

En/of-rekening is een ander woord voor gezamenlijke rekening. 

Wordt de en/of-rekening geblokkeerd bij overlijden? 

De eerste vraag die u misschien heeft: wordt mijn en/of-rekening geblokkeerd na het overlijden van de (mede)rekeninghouder? Nee, dat is niet het geval. Als de rekening op naam van twee rekeninghouders stond, blijft u rekeninghouder.

Dat betekent niet dat het gehele saldo nu automatisch van u is. Het saldo van de overledene is onderdeel van de erfenis. De Verklaring van erfrecht bepaalt welke erfgenamen welk deel van de erfenis krijgen. De notaris stelt deze op. Had de (mede)rekeninghouder een testament? De notaris gebruikt deze dan voor de Verklaring van erfrecht. Als er geen testament was, stelt de notaris de verklaring op aan de hand van het wettelijk geldende erfrecht.

Meer over nalatenschap en de Verklaring van erfrecht vindt u op onze informatiepagina over schulden erven.

Toegang tot de online bankomgeving 

De en/of-rekening wordt dus niet geblokkeerd na overlijden. Het is wel van belang dat u nagaat of u toegang heeft tot de online bankomgeving.

Zorg dat u kunt inloggen op Mijn RegioBank (internetbankieren) of de Mobiel Bankieren app op uw smartphone. Had u al toegang? Ga dan na of u eigen inloggegevens had. Had u geen eigen account voor Mijn RegioBank? Vraag die dan aan op uw eigen naam. Mijn RegioBank van de (mede)rekeninghouder wordt namelijk direct na de melding van het overlijden stopgezet.

Als de (mede)rekeninghouder de rekening beheerde, moet u zeker in actie komen. Vraag toegang aan op uw eigen naam. En download de Mobiel Bankieren app van RegioBank, als u mobiel wilt bankieren.

Download de app (Android)

Download de app (Apple)

Kunt u de gezamenlijke rekening blijven gebruiken na overlijden?  

Ja, u mag de gezamenlijke rekening blijven gebruiken. U hoeft niets te doen om uw betaalpas te kunnen blijven gebruiken. Incasso’s en betaalopdrachten blijven ook doorlopen.

Het saldo op de gezamenlijke rekening 

Het saldo op de gezamenlijke rekening is niet automatisch van u. U bent alleen eigenaar van het saldo dat u zelf op de rekening heeft gestort. Het saldo van uw partner of mederekeninghouder komt de erfgenamen toe. Mogelijk bent u (ook) erfgenaam. Toch is het verstandig te wachten met het opnemen van het tegoed. Zorg dat u eerst weet wat de verklaring van erfrecht hierover zegt. De notaris stelt deze verklaring op na overlijden. Dit doet hij of zij aan de hand van het testament van de overledene. Is er geen testament? Dan geldt het wettelijk bepaalde erfrecht.

De bankpassen van uw mederekeninghouder

Als u het overlijden van uw mederekeninghouder meldt, dan blokkeren we de pas. Naast de betaalpas blokkeren we:

  • Toegang tot Mijn RegioBank (internetbankieren)
  • Toegang tot de Mobiel Bankieren app

Machtiging bankrekening na overlijden 

Had u geen gezamenlijke rekening met de overledene, maar was u gemachtigd voor toegang tot een individuele rekening? Deze machtiging vervalt. Meer hierover vindt u op onze pagina over de bankzaken die u moet regelen na een overlijden.

Is er iemand gemachtigd voor toegang tot uw gezamenlijke rekening met de overledene? Deze machtiging vervalt niet, omdat de rekening op uw naam blijft voortbestaan.

Meer over bankzaken regelen na overlijden

De en/of rekening opzeggen of op één naam zetten 

Wilt u de en/of-rekening na overlijden van de mederekeninghouder aanhouden als uw eigen rekening? Als u (en de andere erfgenamen) het hierover eens zijn, dan kan dit. U kunt uw betaalrekening gewoon blijven gebruiken. Uw eigen pas blijft geldig. Er verandert verder niets.

De gezamenlijke betaalrekening stopzetten 

Wilt u uw en/of-rekening na overlijden liever stopzetten? Als de andere erfgenamen het hierover eens zijn kunt u dit regelen met uw Zelfstandig Adviseur van RegioBank.

Naar de Nabestaandenservice van RegioBank

Automatische incasso’s op de en/of rekening 

Zijn er automatische betaalopdrachten en incasso’s aan uw en/of-rekening gekoppeld? Deze blijven lopen. Als u een automatische incasso wilt stopzetten, kunt u dat regelen met de betreffende instantie. U kunt incasso’s ook stopzetten via Mijn RegioBank. Wel adviseren we u eerst contact op te nemen met de organisatie waar de incasso naar toe gaat.

Incasso stopzetten via Mijn RegioBank

De gezamenlijke spaarrekening

Had u een gezamenlijke spaarrekening? U kunt ook deze rekening blijven gebruiken. Ook op de spaarrekening blijven automatische bij- en afboekingen doorlopen. U kunt dit zelf aanpassen in Mijn RegioBank of de Mobiel Bankieren app. Uw adviseur kan u hierbij helpen als dat nodig is.

Heeft u het sterfgeval al bij ons gemeld? Dan wordt de toegang tot Mijn RegioBank voor de mederekeninghouder geblokkeerd.  

Had de overledene ook rekeningen op eigen naam? 

Had uw mederekeninghouder ook een eigen rekening? Dan moet u hierover met andere nabestaanden beslissen. En er zijn nog meer bankzaken te regelen na overlijden. Die hebben we voor u op een rij gezet.

Meer over bankzaken regelen na overlijden

Terug naar de overzichtspagina overlijden

Meer informatie over:

Een huis erven

Hypotheek en overlijden

Wat te doen bij overlijden