Incasso blokkeren

Wilt u niet (meer) dat een bedrijf automatisch een bedrag van uw betaalrekening afschrijft? Of heeft u geen machtiging voor incasso afgegeven aan een bedrijf dat toch geld van uw rekening afschrijft? Dan kunt u uw machtiging intrekken of een incasso blokkeren.

Uw machtiging intrekken

Als u een machtiging wilt intrekken kunt u contact opnemen met de klantenservice van het bedrijf.

Incasso blokkeren

Wordt zonder uw toestemming geld van uw rekening afgeschreven? Dan kunt u zelf de incasso direct blokkeren via Mijn RegioBank of via uw Zelfstandig Adviseur. Zo doet u dat:

1. Via Mijn RegioBank

  1. Log in op Mijn RegioBank
  2. Kies 'Incasso-overzicht'
  3. Bekijk uw blokkadelijst

Alle incasso’s die u blokkeert, vindt u terug op uw blokkadelijst bij 'Incasso-overzicht'.

Heeft u nog geen Mijn RegioBank?

Vraag Mijn RegioBank aan

2. Via uw Zelfstandig Adviseur

  1. Ga naar uw Zelfstandig Adviseur.
  2. Vul een 'Opdrachtformulier' in.
  3. De adviseur stuurt het opdrachtformulier naar ons op.

Binnen een paar werkdagen kan het bedrijf geen bedragen meer afschrijven van uw rekening.

Maak een afspraak

Onterechte incasso blokkeren

Heeft u bij een bedrijf meer incasso’s lopen? Dan kunt u ook één van die incasso’s blokkeren terwijl de andere incasso’s doorlopen. Bijvoorbeeld bij een verzekeraar waar u meer verzekeringen heeft lopen.

U doet dat via Mijn RegioBank in uw Incasso-overzicht, of via uw Zelfstandig Adviseur. U geeft aan ons de Incassant ID én het machtigingskenmerk van die incasso door. U vindt de Incassant ID en het machtigingskenmerk in uw Incasso-overzicht in Mijn RegioBank, en op uw rekeningafschrift.

Lees meer over het terugboeken van onterechte incasso's

Een bedrijf blokkeren

Wilt u álle incasso’s van een bedrijf blokkeren? Geef dan de ‘Incassant ID’ van het bedrijf aan ons door. Dit is het nummer waaraan u het bedrijf herkent dat geld van uw rekening afschrijft. U vindt de Incassant ID in uw incasso-overzicht in Mijn RegioBank, en op uw rekeningafschrift. U kunt een bedrijf ook blokkeren via uw Zelfstandig Adviseur.

Een land blokkeren

U kunt ook alle incasso’s uit één land (de)blokkeren. U geeft dan de landcode aan ons door. Alle bedrijven met deze landcode in het rekeningnummer (de)blokkeren wij voor u. U kunt een land alleen blokkeren via uw Zelfstandig Adviseur, dus niet via Mijn RegioBank.

Tip: U kunt aan de eerste twee letters van het rekeningnummer zien naar welk land geld van uw rekening wordt afgeschreven. Voor Duitsland is dit bijvoorbeeld DE.

Blokkering opheffen

Wilt u dat een bedrijf toch weer geld van uw rekening kan afschrijven? U kunt een incassoblokkering opheffen via Mijn RegioBank of uw Zelfstandig Adviseur.

Heeft u nog een vraag?

Of ga naar de servicepagina