Hoeveel mag je bijverdienen als student?

Studeren is duur. Collegegeld, kamerhuur, studieboeken, enzovoorts. En je wilt af en toe ook iets leuks doen. Reden genoeg dus om een bijbaan of andere inkomstenbron te zoeken! Maar hoeveel mag je eigenlijk belastingvrij bijverdienen? Hoe voorkom je dat je schrikt van je belastingaangifte? En wat zijn de gevolgen voor je studiefinanciering? Op deze pagina leggen we uit hoe het zit met bijverdienen als student.  
Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt in juni 2023.

Op deze pagina

Loonheffingskorting voor studenten 
Wat is de studenten- en scholierenregeling? 
Belastingvrij bijverdienen
Belasting terugvragen
Hoe zit het met studiefinanciering en bijverdienen? 

Loonheffingskorting voor studenten  

Loonheffingskorting is een regeling van de Belastingdienst. Met deze korting word je onder een bepaalde inkomensgrens vrijgesteld van loonheffing, oftewel inkomstenbelasting. Eigenlijk bestaat de loonheffingskorting uit twee kortingen. Allereerst de arbeidskorting, die voor iedereen in loondienst automatisch wordt toegepast. En de algemene heffingskorting, die inkomensafhankelijk is.   

De grens voor arbeidskorting ligt net boven de € 35.000 en wordt ieder jaar licht aangepast. Komt jouw jaarinkomen niet in de buurt van dat bedrag? Dan heb je recht op volledige algemene heffingskorting. Inkomens boven dat grensbedrag krijgen wel algemene heffingskorting, maar een lager percentage. Hoe meer je verdient, hoe minder korting je krijgt. De bedragen worden per kalenderjaar licht bijgesteld. Kijk voor de actuele bedragen op de site van de Belastingdienst

De loonheffingskorting is geen speciale regeling voor studenten. Het is een algemene regeling. Heb jij een studentenbaan? De kans is groot dat je onder het grensbedrag aan inkomen zit. Dan heb je dus recht op loonheffingskorting. Ook als je stage loopt. Toen je startte bij je werkgever vulde je waarschijnlijk het formulier ‘Opgaaf gegevens voor de loonheffingen’ in. Als dat zo is, wordt de loonheffingskorting automatisch verrekend. Je houdt dan elke maand net wat meer over. Heb je dit formulier niet ingevuld? Let dan goed op bij je belastingaangifte. 

Belasting terugvragen voor studenten 

Misschien ben je vergeten om loonheffingskorting te laten toepassen. Geen nood, als je jouw belastingaangifte netjes doet, krijg je alles terug. Om je daarbij te helpen hebben we alles rond belastingaangifte voor studenten op een rij gezet.  

Wat is de studenten- en scholierenregeling?  

Als je een opleiding volgt, heb je recht op de studenten- en scholierenregeling. Dit is feitelijk een aangepaste versie van de loonheffingskorting. De loonheffingskorting vraag je aan voor een heel jaar. Maar als student werk je misschien maar een korte periode voor een werkgever. Bijvoorbeeld tijdens het festivalseizoen. Of juist in aanloop naar de feestdagen in december. 

Precies voor die situaties is de studenten- en scholierenregeling bedoeld. Deze vervangt de loonheffingskorting. In deze regeling kijkt de Belastingdienst al bij uitbetaling van het loon naar de kortingen. Dus je krijgt maandelijks iets meer loon uitbetaald. Prettig, maar je kunt dan niet meer op teruggave rekenen bij je belastingaangifte.  

Voor de studenten- en scholierenregeling heeft de Belastingdienst een apart formulier. Ga jij als student voor enkele uren of dagen aan het werk? Vraag je werkgever dan dit formulier in te vullen. De Belastingdienst hanteert enkele voorwaarden: 

 • Gebruik de studenten- en scholierenregeling maar bij één werkgever;
 • De studenten- en scholierenregeling gebruik je in plaats van de loonheffingskortings;
 • Werk je langer dan drie maanden voor een werkgever. Laat de studenten- en scholierenregeling dan links liggen en kies voor de loonheffingskorting.

  Belastingvrij bijverdienen  

  Belastingvrij bijverdienen, dat klinkt goed! Maar wat wordt er precies mee bedoeld? Dit heeft alles te maken met de loonheffingskorting. Over je loon betaal je inkomstenbelasting. Maar door de korting hoef je onder een bepaald inkomen in feite helemaal geen belasting te betalen. Verdien je € 8.520 of minder? Dan kom je onder aan de streep op nul uit. Dat is dus het bedrag dat je belastingvrij kunt bijverdienen als student.  

  Belastingvrij bijverdienen is dus iets anders dan zwart bijverdienen. Je houdt je aan de regels, maar bent vrijgesteld van belasting. Heb je de kans om meer bij te verdienen dan dit bedrag? Doe dat gerust. Maar denk er goed over na. Als je net boven het drempelbedrag uitkomt, valt je netto inkomen misschien juist lager uit.  

  Telt studiefinanciering ook als inkomen?  

  Komt jouw inkomen in de buurt van het drempelbedrag voor belastingvrij bijverdienen? Dan vraag je je misschien af of studiefinanciering ook als inkomen telt voor de belasting. Dat is niet het geval. Over studiefinanciering betaal je geen belasting. Hetzelfde geldt voor toeslagen als zorgtoeslag en huurtoeslag.  

  Alles over studiefinanciering  

  Belasting terugvragen  

  Mooi, al die regelingen, kortingen en toeslagen. Maar hoe zorg je dat je terugkrijgt waar je recht op hebt? Door goed op te letten bij het doen van je belastingaangifte. En dat kan best ingewikkeld zijn, als je stage liep en meerdere bijbanen had. Daarom heeft RegioBank veel informatie rond belasting voor studenten op een rij gezet.  

  Meer over belastingaangifte voor studenten

  Hoe zit het met studiefinanciering en bijverdienen?  

  Om belastingvrij bij te verdienen als student mag je inkomen niet te hoog zijn. Maar hoe zit het met studiefinanciering en bijverdienen als student? Hoeveel mag je bijverdienen voordat de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) hier iets mee doet? Het antwoord op die vraag hangt van veel af. Je onderwijsniveau, bijvoorbeeld.  

  Hoger onderwijs en je valt onder het nieuwe leenstelsel?   

  Val jij volledig onder het nieuwe stelsel, oftewel het leenstelsel? Met andere woorden: je hebt nooit een basisbeurs ontvangen? Dat betekent dat je studiefinanciering een lening is. Vervelend, want je moet het terugbetalen. Maar het is in dit geval ook een geluk. In het leenstelsel is namelijk geen bijverdiengrens. Hoeveel jij verdient heeft geen invloed op je studielening van de DUO.  

  Vanaf september 2023 wil het kabinet de basisbeurs opnieuw invoeren. Dan krijgen alle studenten weer een maandelijkse tegemoetkoming van de overheid, in de vorm van een basisbeurs en eventuele aanvullende beurs. Ook in deze nieuwe situatie is het de bedoeling dat de bijverdiengrens niet terugkomt. Of dit plan ook wordt goedgekeurd door de Eerste Kamer, is nog onzeker.

  Studeer je aan het mbo? Er is op dit moment nog een bijverdiengrens

  Het kabinet wil de bijverdiengrens voor het mbo vanaf 1 januari 2024 afschaffen. De huidige situatie is als volgt:

  Ook studenten aan het mbo krijgen studiefinanciering. Mbo’ers van 18 jaar en ouder hebben recht op een basisbeurs. Dat is een gift. Dat betekent dat er ook voor deze groep een bijverdiengrens is. € 16.121,60 is het grensbedrag in 2023.

  Als de plannen van het kabinet worden goedgekeurd, mag je als mbo-student vanaf 2024 onbeperkt bijverdienen naast je studiefinanciering. Ook je bijverdiensten in 2022 en 2023 worden dan niet meer meegerekend.

  Studiefinanciering stopzetten boven de bijverdiengrens  

  Heb jij te maken met een bijverdiengrens en kom je in de buurt van het grensbedrag? Dan is het verstandig je studiefinanciering en reisproduct stop te zetten. Je moet het te veel ontvangen bedrag achteraf namelijk terugbetalen.  
   
  DUO probeert het in eerste instantie in mindering te brengen op studiefinanciering die je nog moet ontvangen. Lukt dat niet, omdat je geen recht meer hebt op studiefinanciering? Dan moet je terugbetalen. Als je dat niet doet, wordt het bedrag omgezet naar een lening. Zo kun je dus zomaar opgezadeld worden met een studieschuld.   

  Terug naar de overzichtspagina

  Meer informatie over:

  Studenten en toeslagen

  Lenen voor studie

  Studiefinanciering