Scheiden en de gezamenlijke rekening

Een relatie of huwelijk beëindigen is een moeilijke en emotionele gebeurtenis. Er komt bovendien ook veel financieel en administratief regelwerk op je af, waaronder je gezamenlijke rekening opzeggen. Er zijn verschillende mogelijkheden om dit te doen. Zo kun je je gezamenlijke rekening opheffen, of op één naam zetten. Op deze pagina lees je welke stappen je kunt nemen en waar je aan moet denken.  

Je gezamenlijke rekening opheffen (optie 1) 

De eerste optie om je gezamenlijke rekening (ook wel: en/of rekening) op te zeggen is deze volledig opheffen. Je kunt je gezamenlijke rekening opzeggen met hulp van je zelfstandig adviseur. Deze stelt je een aantal vragen en overlegt naar welk rekeningnummer eventueel resterend saldo mag worden overgemaakt.  

Je gezamenlijke rekening op één naam zetten (optie 2) 

Wil je liever niet volledig opzeggen? Je adviseur kan de gezamenlijke rekening ook op één naam zetten. We hebben hiervoor toestemming nodig van beide rekeninghouders. Dan moet jij of je ex-partner toestemming geven om de ander als mederekeninghouder te verwijderen. Vergeet niet om beiden een kopie van je identiteitsbewijs mee te nemen. 

Automatische incasso’s stopzetten 

Het is belangrijk om lopende automatische incasso’s stop te zetten. Of je er nu voor kiest om je en/of rekening op te heffen of deze op één naam te zetten, maakt niet uit. Je kunt automatische incasso’s stopzetten bij de betreffende instanties, maar ook via RegioBank. Handig als je meerdere automatische incasso’s ineens wilt stopzetten. De incasso’s kun je blokkeren via Mijn RegioBank of met hulp van je zelfstandig adviseur. 

Incasso’s stopzetten via Mijn RegioBank 

 1. Log in op Mijn RegioBank 

 2. Kies ‘Incasso overzicht’ 

 3. Blokkeer je incasso op de tab 'Ingepland'.  

Naar Mijn RegioBank 

Kredietlimiet verlagen of intrekken 

Als je de kredietlimiet van je gezamenlijke rekening wilt verlagen of intrekken, heb je hiervoor toestemming van je ex-partner nodig. Ook dit kun je regelen via Mijn RegioBank of je zelfstandig adviseur.  

Alles over het wijzigen van je kredietlimiet   

Spaarrekening van een kind van gescheiden ouders  

Behalve je eigen rekening, heb je mogelijk ook nog andere spaar- of betaalrekeningen voor je gezin. Heb je als gescheiden ouders bijvoorbeeld een spaarrekening voor je kind of kinderen? Je kunt deze bij ons aanhouden, maar het is verstandig hierover duidelijke afspraken te maken. Hieronder de betaal- en spaarproducten voor kinderen: 

Kinderrekening JongWijs  

Zilvervloot Sparen

  Heb je nog meer bankproducten bij RegioBank? 

  Behalve je gezamenlijke rekening opzeggen, zijn er nog een aantal zaken om na te gaan. Heb je nog andere financiële producten van RegioBank? Hieronder een overzicht van de producten die jij en je ex-partner mogelijk samen hebben: 

  Spaar-op-Maat Vrij  

  Aanvullend Pensioen Sparen 

  Aanvullend Pensioen Uitkeerrekening  

  Een hypotheek 

  Doelbeleggen 

  Checklist bankzaken en scheiding of relatiebreuk 

  Naast het opzeggen van de relevante financiële producten is er nog meer om op te letten. Doorloop de korte checklist hieronder om de gevolgen van je scheiding qua bankzaken te overzien: 

  • Inloggegevens en wachtwoorden. Had je dezelfde inloggegevens voor Mijn RegioBank of de RegioBank app? Pas voor de zekerheid de wachtwoorden aan. 

  • Adreswijziging. Ben je ook verhuisd? Je adreswijziging kun je doorgeven via Mijn RegioBank of de RegioBank app. Of bij je zelfstandig adviseur.  

  • Naamsverandering. Is je achternaam of die van je partner gewijzigd? Je kunt dit online aan ons doorgeven, of via je zelfstandig adviseur.  

  • Nieuwe handtekening. Heb je ook je handtekening gewijzigd? Bij je zelfstandig adviseur kun je je nieuwe handtekening zetten, zodat we deze voortaan herkennen. 

  • Download afschriften en/of jaaroverzicht. Het is verstandig om afschriften en eventueel een jaaroverzicht te downloaden en op te slaan. Wij raden je dit aan, of je er nu voor kiest om je en/of rekening op te zeggen, of deze op één naam te zetten. 

  • Verzekeringen nalopen. Het is verstandig om al je verzekeringen te controleren. Passen de dekking en het tarief nog bij je nieuwe situatie?  

  • Abonnementen nalopen. Als je de rekening op één naam zet, is het verstandig ook lopende abonnementen na te lopen. Passen deze allemaal nog bij je nieuwe situatie?   

  • Zijn alle wijzigingen doorgekomen? Behalve de gezamenlijke rekening opzeggen en andere financiële zaken, is er bij een scheiding nog veel te regelen. Maar vergeet daardoor niet om te controleren of alle wijzigingen zijn doorgekomen en correct zijn verwerkt. Doe dit zo snel mogelijk!