Scheiden en de gezamenlijke rekening

Een relatie of huwelijk beëindigen is een moeilijke en emotionele gebeurtenis. Er komt bovendien ook veel financieel en administratief regelwerk op u af, waaronder uw gezamenlijke rekening opzeggen. Er zijn verschillende mogelijkheden om dit te doen. Zo kunt u uw gezamenlijke rekening opheffen, of op één naam zetten. Op deze pagina leest u welke stappen u kunt nemen en waar u aan moet denken.  

Uw gezamenlijke rekening opheffen (optie 1) 

De eerste optie om uw gezamenlijke rekening (ook wel: en/of rekening) op te zeggen is deze volledig opheffen. U kunt uw gezamenlijke rekening opzeggen met hulp van uw Zelfstandig Adviseur. Deze bespreekt een aantal vragen met u en overlegt naar welk rekeningnummer eventueel resterend saldo mag worden overgemaakt.  

Uw gezamenlijke rekening op één naam zetten (optie 2) 

Wilt u liever niet volledig opzeggen? We kunnen de gezamenlijke rekening ook op één naam zetten. We hebben hiervoor toestemming nodig van beide rekeninghouders. Ook dit kunt u regelen met uw Zelfstandig Adviseur. Dan moet u of uw ex-partner toestemming geven om de ander als mederekeninghouder te verwijderen. Vergeet niet om beiden een kopie van uw identiteitsbewijs mee te nemen. 

Automatische incasso’s stopzetten 

Het is belangrijk om lopende automatische incasso’s stop te zetten. Of u er nu voor kiest om uw en/of rekening op te heffen of deze op één naam te zetten, maakt niet uit. U kunt automatische incasso’s stopzetten bij de betreffende instanties, maar ook via RegioBank. Handig als u meerdere automatische incasso’s ineens wilt stopzetten. De incasso’s kunt u blokkeren via Mijn RegioBank of met hulp van uw Zelfstandig Adviseur. 

Incasso’s stopzetten via Mijn RegioBank 

 1. Log in op Mijn RegioBank 

 2. Kies ‘Incasso overzicht’ 

 3. Blokkeer uw incasso op de tab 'Ingepland'.  

Naar Mijn RegioBank 

Incasso’s stopzetten via uw Zelfstandig Adviseur 

 1. Ga naar uw Zelfstandig Adviseur. 

 2. Vul een 'Opdrachtformulier' in. 

 3. De adviseur stuurt het opdrachtformulier naar ons op.

Maak een afspraak met uw adviseur  

Kredietlimiet verlagen of intrekken 

Als u de kredietlimiet van uw gezamenlijke rekening wilt verlagen of intrekken, heeft uw hiervoor toestemming van uw ex-partner nodig. Ook dit kunt u regelen via Mijn RegioBank of uw Zelfstandig Adviseur.  

Alles over het wijzigen van uw kredietlimiet   

Spaarrekening van een kind van gescheiden ouders  

Behalve uw eigen rekening, heeft u mogelijk ook nog andere spaar- of betaalrekeningen voor uw gezin. Heeft u als gescheiden ouders bijvoorbeeld een spaarrekening voor uw kind of kinderen? U kunt deze bij ons aanhouden, maar het is verstandig hierover duidelijke afspraken te maken. Hieronder de betaal- en spaarproducten voor kinderen: 

Kinderrekening JongWijs  

Zilvervloot Sparen

  Heeft u nog meer bankproducten bij RegioBank? 

  Behalve uw gezamenlijke rekening opzeggen, zijn er nog een aantal zaken om na te gaan. Heeft u nog andere financiële producten van RegioBank? Hieronder een overzicht van de producten die u en uw ex-partner mogelijk samen hebben: 

  Spaar-op-Maat Vrij  

  Aanvullend Pensioen Sparen 

  Aanvullend Pensioen Uitkeerrekening  

  Een hypotheek 

  Doelbeleggen 

  Checklist bankzaken en scheiding of relatiebreuk 

  Naast het opzeggen van de relevante financiële producten is er nog meer om op te letten. Doorloop de korte checklist hieronder om de gevolgen van uw scheiding qua bankzaken te overzien: 

  • Inloggegevens en wachtwoorden. Had u dezelfde inloggegevens voor Mijn RegioBank of de Mobiel Bankieren app? Pas voor de zekerheid de wachtwoorden aan. 

  • Adreswijziging. Bent u ook verhuisd? Uw adreswijziging kunt u doorgeven via Mijn RegioBank of de Mobiel Bankieren app. Of bij uw Zelfstandig Adviseur.  

  • Naamsverandering. Is uw achternaam of die van uw partner gewijzigd? U kunt dit online aan ons doorgeven, of via uw Zelfstandig Adviseur.  

  • Nieuwe handtekening. Heeft u ook uw handtekening gewijzigd? Bij uw Zelfstandig Adviseur kunt u uw nieuwe handtekening zetten, zodat we deze voortaan herkennen. 

  • Download afschriften en/of jaaroverzicht. Het is verstandig om afschriften en eventueel een jaaroverzicht te downloaden en op te slaan. Wij raden u dit aan, of u er nu voor kiest om uw en/of rekening op te zeggen, of deze op één naam te zetten. 

  • Verzekeringen nalopen. Het is verstandig om al uw verzekeringen te controleren. Passen de dekking en het tarief nog bij uw nieuwe situatie?  

  • Abonnementen nalopen. Als u de rekening op één naam zet, is het verstandig ook lopende abonnementen na te lopen. Passen deze allemaal nog bij uw nieuwe situatie?   

  • Zijn alle wijzigingen doorgekomen? Behalve de gezamenlijke rekening opzeggen en andere financiële zaken, is er bij een scheiding nog veel te regelen. Maar vergeet daardoor niet om te controleren of alle wijzigingen zijn doorgekomen en correct zijn verwerkt. Doe dit zo snel mogelijk!