Bankzaken regelen na overlijden 

Een dierbare verliezen is vaak een ingrijpende gebeurtenis. Tegelijkertijd komt er ook veel regelwerk op je af. Op deze pagina vind je meer over de bankzaken die je moet regelen na het overlijden: denk aan de betaal- en spaarrekening. Maar ook verzekeringen, beleggingen en leningen van de overledene.  

Een persoonlijke bankrekening blokkeren na overlijden 

Had de overledene een eigen persoonlijke rekening? Als je het bij je zelfstandig adviseur meldt, blokkeren we deze rekening nadat we de melding hebben ontvangen. We blokkeren dan het volgende:

 • Alle rekeningen die op naam staan van alleen de overledene;
 • Betaalpassen;
 • Mijn RegioBank (internetbankieren).

Was jij of bij leven van de rekeninghouder gemachtigd voor toegang tot de rekeningen? De machtiging vervalt na overlijden. Dat betekent dat je geen geld op kunt nemen. Ook heb je geen toegang tot Mijn RegioBank of de RegioBank app.

Automatische incasso’s  

Automatische incasso’s blijven doorlopen. Het is verstandig als je uitzoekt welke automatische incasso’s aan de rekening gekoppeld zijn. Zo kun je deze alsnog betalen, totdat dit niet meer nodig is. Meestal sturen organisaties een papieren of digitale factuur, als automatische incasso’s niet betaald worden.

Hoe lang blijft een rekening geblokkeerd na overlijden? 

Je hebt het overlijden gemeld en de rekening is geblokkeerd. Dit blijft zo, totdat is vastgesteld wie gebruik mag maken van de rekening. Dat wordt bepaald met de Akte van overlijden en een Verklaring van erfrecht. Die verklaring laat je opstellen door een notaris.

Naar de checklist overlijden

Bankrekening leeghalen voor overlijden 

De bankrekening leeghalen kort voor overlijden van de rekeninghouder is niet toegestaan. Ook niet om geld op te nemen voor bijvoorbeeld de uitvaart. Dit doen erfgenamen soms, om een deel van de erfbelasting te ontlopen. In sommige gevallen met medeweten van de erflater, soms ook niet.

Als erfgenamen dit toch doen, ziet de Belastingdienst het opgenomen geld als deel van de erfenis. Daarover betaal je dan erfbelasting.

Het is wél toegestaan om bij leven schenkingen te doen. Maar gebeurt dit korter dan 180 dagen voor het overlijden? Dan ziet de Belastingdienst dit als deel van de erfenis. Ook een bedrag dat je van de rekening opneemt voor overlijden wordt later alsnog belast.

Icoon van een bel

Geld van rekening afhalen na overlijden 

Let op: je bent niet automatisch eigenaar van het saldo op de rekening van de overledene. Dus ook geld opnemen na overlijden van de rekeninghouder kan niet zomaar. Als nabestaanden geld van de rekening halen zonder dat dat eerst juridisch geregeld is, is dat strafbaar.

Vrijgeven bankrekening na overlijden 

Nadat je het sterfgeval bij de bank hebt gemeld, is de rekening geblokkeerd. Wanneer gaat de bank over tot het vrijgeven van de bankrekening na het overlijden? Daarvoor heb je een of meerdere van onderstaande documenten nodig:

 • Een kopie van je identiteitsbewijs.
 • De Overlijdensakte.
 • Een Verklaring van erfrecht van de notaris kan nodig zijn. Daarin staat beschreven wie de erfgenamen zijn. De notaris stelt deze op aan de hand van het testament van de overledene. Als deze geen testament had, gebruikt de notaris de het in Nederland geldende erfrecht.
 • Een vrijwaringsformulier.
 • Opdrachtformulier nabestaanden (hierin geef je aan wat er met de rekening(en) moet gebeuren).

Informeer bij je zelfstandig adviseur welke formulieren je nodig hebt voor je specifieke situatie.

Opheffen bankrekening na overlijden 

Je kunt er ook voor kiezen om de bankrekening na het overlijden op te heffen. Daarvoor heb je ook bovenstaande documenten nodig.

Een en/of-rekening bij overlijden 

Had je een en/of-rekening met de overledene? Dan behoud je toegang tot de rekening na het overlijden. Je kunt je betaalpas blijven gebruiken. En je houdt toegang tot Mijn RegioBank. Automatische incasso’s blijven doorlopen.

Wat we wel blokkeren op een en/of rekening bij overlijden:

 • Betaalpas van de overledene;
 • Toegang tot Mijn RegioBank (internetbankieren);
 • Toegang tot de RegioBank app

Had je een en/of-rekening, maar regelde je dierbare de bankzaken? En weet je niet hoe je met eigen gegevens in moet loggen op Mijn RegioBank? Neem dan contact op met je zelfstandig adviseur.

Naar de Nabestaandenservice van RegioBank

Spaarrekening  

Voor de spaarrekening(en) geldt na overlijden hetzelfde als voor een betaalrekening. Was de overledene de enige rekeninghouder? Dan blokkeert de bank de rekening als je het sterfgeval meldt. Het vrijgeven van een spaarrekening werkt hetzelfde als het vrijgeven van een betaalrekening.

Was de spaarrekening een gezamenlijke rekening? Dan behoud je als mederekeninghouder de rekening. Het spaargeld is echter niet automatisch ook van jou.

Wat gebeurt er met het spaargeld bij overlijden?

De mederekeninghouder is niet automatisch eigenaar van het spaargeld na overlijden. De verklaring van erfrecht is hierbij leidend. De notaris stelt die verklaring op aan de hand van het testament. Is er geen testament? Dan geldt het Nederlandse erfrecht. De Verklaring van erfrecht is ook leidend bij het tegoed van een individuele spaarrekening.

Erfenis aanvaarden of weigeren

Ben je erfgenaam van de overledene? Het kan natuurlijk zo zijn dat je meer schulden dan bezittingen erft. Je bent in dat geval niet verplicht de erfenis te aanvaarden. Je hebt drie keuzes om met de erfenis om te gaan: 

 • Zuiver aanvaarden;
 • Beneficiair aanvaarden;
 • Weigeren.

Heb je een duidelijk beeld van de verdeling tussen bezittingen en schulden? Dan kun je jouw beslissing nemen. Heb je nog geen duidelijk beeld? Besef dat je dan een risico neemt als je de nalatenschap aanvaardt. Voor alle aandachtspunten en regels rondom erfenis en nalatenschap verwijzen we je door naar onze informatiepagina over schulden erven.

Hypotheek na overlijden 

Had de overledene een koophuis met een lopende hypotheek op zijn of haar naam alleen? Dan zijn zowel woning als hypotheek na overlijden deel van de erfenis. Iedere erfgenaam kan beslissen over het aanvaarden van de erfenis. Vermoed je dat de schulden in de erfenis hoger zijn dan de waarde van de bezittingen? Denk dan goed na over aanvaarden of weigeren.

Is je echtgenoot of partner overleden? Wat er dan precies gebeurt met de hypotheek na overlijden, hangt van meerdere zaken af:

 • Onder welke voorwaarden je was getrouwd of geregistreerd als partner;
 • Of het huis jullie gezamenlijk bezit was, of van je echtgenoot of partner alleen;
 • Als je geen mede-eigenaar was, is de verklaring van erfrecht van belang.

Ben je mede-eigenaar van het huis? En maak jij je zorgen over de financiële kant? We hebben alle informatie over je hypotheek na overlijden van je partner op een rij gezet.

Meer info over hypotheek na overlijden partner

Leningen en schulden erven

Had de overledene schulden uit een of meerdere leningen? De schuld wordt na overlijden in principe onderdeel van de erfenis. Onderzoek eerst de voorwaarden van de lening. Sommige geldverstrekkers laten de lening vervallen bij een sterfgeval.

Het is belangrijk dat je onderzoekt of je schulden erft, of bezittingen. Je hebt het recht om de erfenis te weigeren.

Ook is het belangrijk om na te gaan of de overledene een overlijdensrisicoverzekering had. Een overlijdensrisicoverzekering lost een deel van de lening af na overlijden. Dit is afhankelijk van de gekozen voorwaarden bij afsluiten van de verzekering.

Beleggingen na overlijden

Had de overledene beleggingen? Dan erf je deze met eventueel de andere erfgenamen. Dat klinkt aantrekkelijk, maar is niet zonder risico’s. Je betaalt hier namelijk ook erfbelasting over. Maar sommige beleggingen – bijvoorbeeld in vastgoed – vertegenwoordigen een waarde die je niet direct kunt omzetten in euro’s. In dat scenario moet je de erfbelasting met eigen middelen betalen. Bedenk goed of je de erfbelasting kunt betalen vóór je een beslissing maakt over de erfenis.

Er is nog een risico met het erven van beleggingen. De erfbelasting wordt bepaald door de waarde van de beleggingsportefeuille op moment van overlijden. Die waarde kan na dat moment flink minder worden. En je krijgt de beleggingen pas in bezit als de nalatenschap voltrokken is. Daar kunnen maanden overheen gaan. In dat geval betaal je relatief veel erfbelasting over de beleggingen.

Verzekeringen via de bank 

Ga ook na of je dierbare verzekeringen had, bij je zelfstandig adviseur van RegioBank of elders. De zorgverzekering wordt automatisch stopgezet. Iedere andere verzekering moeten nabestaanden na overlijden zelf bij de verzekeraar melden en deze stopzetten.