Toeslagen voor studenten: zorg- en huurtoeslag

Ga jij binnenkort studeren, of doe je dat al? Het studentenleven is duur. Maar gelukkig komt de overheid je daarin wat tegemoet. Toeslagen voor studenten kunnen je helpen om rond te komen: denk aan zorgtoeslag en huurtoeslag. Dat zijn regelingen voor alle Nederlanders, waar jij al student misschien recht op hebt. Op deze pagina vind je meer informatie over deze toeslagen voor studenten en hoe je ze kunt aanvragen.
Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt in maart 2024.

Er zijn ook toeslagen voor mensen met kinderen en een laag inkomen. We gaan er van uit dat jij als student nog geen kinderen hebt.  

Zorgtoeslag voor studenten  

Zorgtoeslag is een tegemoetkoming van de Nederlandse overheid voor zorgkosten. Met deze aanvulling kunnen mensen met een laag inkomen hun zorgverzekering betalen. In Nederland hebben mensen vanaf hun 18e mogelijk recht op zorgtoeslag.  

Heb ik recht op zorgtoeslag?  

Minderjarigen zijn tot hun 18e verjaardag op de zorgverzekering van hun ouders meeverzekerd. Na je 18e verjaardag moet je je eigen zorgverzekering regelen. Vanaf dat moment heb je recht op zorgtoeslag. Kijk voor een indicatie van de zorgtoeslag op de site van de belastingdienst.

Of je daadwerkelijk zorgtoeslag ontvangt? Dat hangt af van je inkomen en vermogen. Als je minder dan € 38.520 verdient heb je recht op een bedrag. Als student heb je waarschijnlijk geen hoog inkomen. Hoe lager je inkomen, hoe hoger het maandbedrag. 

Dit geldt voor mensen die alleen wonen, of in een studentenhuis. Heb je een relatie en woon je samen? Dan is je vriend of vriendin waarschijnlijk jouw toeslagpartner. De Belastingdienst kijkt dan naar jullie gezamenlijke inkomen. Daar gelden andere bedragen voor.  

Een andere uitzondering heeft te maken met vermogen. Heb je een vermogen van € 127.582 of meer? Dan heb je geen recht op zorgtoeslag, wat je inkomen ook is. Heb jij zo’n bedrag op je bankrekening? Dan maak je je over toeslagen vast geen zorgen.  

Hoeveel zorgtoeslag krijgen studenten?  

Er is geen speciale zorgtoeslag voor studenten. Maar als student heb je waarschijnlijk niet zo’n hoog inkomen. Dus heb je recht op zorgtoeslag? De zorgtoeslag voor 2024 is maximaal € 123 per maand voor alleenstaanden. Als je meer verdient, gaat je maandelijkse tegemoetkoming naar beneden. De zorgtoeslag is voor thuiswonende en uitwonende studenten gelijk. De actuele bedragen vind je op belastingdienst.nl

Icoon van een bel

Hoe vraag je zorgtoeslag aan?  

Zorgtoeslag kun je aanvragen bij de Belastingdienst. Zoek eerst uit wat je jaarinkomen is. Hiervoor moet je kijken naar je ‘belastbaar inkomen’. Dat is ongeveer – maar niet helemaal – gelijk aan je bruto inkomen.  

Als je de bedragen paraat hebt, kun je jouw zorgtoeslag aanvragen via de Belastingdienst. 

Zorgtoeslag aanvragen

Huurtoeslag voor studenten 

Een andere tegemoetkoming van de overheid is de huurtoeslag. Vroeger was er een huursubsidie-regeling, maar die bestaat niet meer. Huurtoeslag en huursubsidie betekenen hetzelfde. En net als de zorgtoeslag is er geen speciale huursubsidie of huurtoeslag voor studenten. De toeslag is algemeen bedoeld voor mensen met een laag inkomen. Met de tegemoetkoming kunnen zij elke maand hun huur betalen.   

Heb je recht op huurtoeslag?  

Net als voor de zorgtoeslag geldt de huurtoeslag voor iedereen van 18 jaar en ouder. Als je onder een bepaald maandelijks inkomen zit, heb je misschien recht op huurtoeslag. Maar er zijn regels aan verbonden. Dit zijn ze: 

  • Je bent minstens 18 jaar oud;
  • Je hebt een Nederlands paspoort of een verblijfsvergunning;
  • Je woont op jezelf en je hebt een huurovereenkomst;
  • Jouw woonruimte is van jou alleen. Met eigen toilet, keuken en voordeur met slot;
  • De huur van je woning is niet te hoog of te laag;
  • Je zit onder de grens van inkomen en/of vermogen.

De vraag of je huurtoeslag krijgt als student, hangt dus sterk af van je woonsituatie. Een studentenhuis met gedeelde badkamer, toilet en voordeur komt niet in aanmerking. Let dus goed op! Een studentenkamer is waarschijnlijk goedkoper dan een studio of klein appartement. Maar als je de huurtoeslag meerekent, is het misschien wel andersom.   

Hoeveel huurtoeslag krijgen studenten?  

Net als de zorgtoeslag is de huurtoeslag niet voor iedereen. De regeling is bedoeld voor mensen met een laag inkomen. Ook mag je niet te veel vermogen hebben en is het huurbedrag van belang. De precieze bedragen veranderen licht per jaar. Kijk voor de actuele voorwaarden en regels op de site van de Belastingdienst. 

Voorheen was er een vaste inkomensgrens, maar die is vervallen. Wel hangt het maandelijkse bedrag nog steeds af van je inkomen. Hoe meer je verdient, hoe minder huursubsidie je krijgt.  

Hoeveel huurtoeslag jij als student krijgt? Daar is geen precies overzicht van, maar de Belastingdienst heeft een handige rekentool waarmee je jouw situatie kunt doorrekenen. 

Huurtoeslag berekenen

Vinkje in een rondje

Hoe vraag je huurtoeslag aan?  

Huurtoeslag kun je aanvragen bij de Belastingdienst. Zoek eerst alle bedragen bij elkaar. Als je de bedragen paraat hebt, kun je jouw huurtoeslag aanvragen via de Belastingdienst. 

Huurtoeslag aanvragen 

Telt studiefinanciering als inkomen voor huurtoeslag?  

Studiefinanciering geldt niet als inkomen. Je kunt dus tegelijk studiefinanciering en huurtoeslag ontvangen. Je wordt niet gekort op je maandelijkse bedrag.  

Werk je naast je studie? Of loop je stage waar je een stagevergoeding voor krijgt? Dat telt wel als inkomen. Geef dit op bij het aanvragen van je toeslagen.  

Alles over studiefinanciering 

Toeslagen voor buitenlandse studenten  

Op deze pagina staat veel informatie over de huurtoeslag en zorgtoeslag voor studenten. Maar hoe zit dat als een buitenlandse student in Nederland studeert? Veel hangt af van de persoonlijke situatie van de buitenlandse student.  

Huurtoeslag buitenlandse student  

In sommige gevallen is er ook huurtoeslag voor een buitenlandse student. Dit gaat alleen op voor studenten uit EU-landen, of de Europese landen Noorwegen, Zwitserland, Liechtenstein en IJsland. Bij bepaalde uitzonderingen hebben ook studenten van buiten de EU recht op huurtoeslag. Je kunt hiernaar informeren bij de Belastingdienst.   

Zorgtoeslag buitenlandse student  

In het algemeen is er geen zorgtoeslag voor buitenlandse studenten. Er zijn uitzonderingen als een buitenlandse student hier ook werkt of een stagevergoeding krijgt. Kijk voor alle informatie over zorgtoeslag voor buitenlandse studenten op de site van de Belastingdienst.   

Verandert  jouw situatie? Geef het op tijd door

Ga je meer werken of een betaalde stage lopen? Of ga je verhuizen? Zorgt dat je dit soort wijzigingen vooraf doorgeeft bij de Belastingdienst. Als jouw woonsituatie of inkomen wijzigt, heb je misschien recht op minder of juist meer toeslagen. Een flinke som geld terugbetalen aan het eind van het jaar is vervelend. En een maandelijks bedrag mislopen ook.