Partnerpensioen bij samenwonen

Als je gaat samenwonen met je partner, verandert er ook iets aan je pensioen. Je hebt namelijk recht op pensioen als je partner overlijdt. Dit heet partnerpensioen. Hiervoor moet je wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Lees hier welke voorwaarden dat zijn en wat partnerpensioen is.
Deze pagina is voor het laatst aangepast in juni 2023.

Wat is het partnerpensioen?

Partnerpensioen is het pensioen dat aan je wordt uitgekeerd als je partner overlijdt. De voorwaarde is dat je partner deelnemer is van een pensioenfonds. En dat je bent aangemeld als pensioenpartner (je partner is overigens niet verplicht om dit te doen).

Het nabestaandenpensioen gaat meteen in nadat je partner is overleden. Ook als hij of zij de pensioenleeftijd nog niet heeft bereikt.

Wanneer heb ik recht op partnerpensioen?

Het partnerpensioen is voor de partner die achterblijft als iemand overlijdt. Als je getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft, ben je automatisch partner voor het partnerpensioen. Maar als je enkel samenwoont, is dat niet vanzelfsprekend. Je hebt dan een notarieel samenlevingscontract nodig, of jullie moeten minimaal zes maanden samenwonen op hetzelfde adres.

Ook moet je partner aangemeld zijn als pensioenpartner bij je pensioenfonds, of andersom.

De voorwaarden bij partnerpensioen verschillen per pensioenfonds. Zoek goed uit welke voorwaarden gelden bij je pensioenfonds en dat van je partner.

Hoeveel partnerpensioen ontvang ik?

Dit is afhankelijk van of je partner voor of na de pensioendatum overlijdt.

Als je partner voor de pensioendatum overlijdt, ontvang je maximaal 50% van het salaris. Het maakt daarbij niet uit hoeveel jaar je partner in dienst was. Was je partner werkloos, dan heb je in de 3 maanden na afloop van het contract en gedurende de WW-periode toch recht op nabestaandenpensioen.

Overlijdt je partner na de pensioendatum? Dan krijg je 70% van het opgebouwde ouderdomspensioen.

Hoe vraag ik partnerpensioen aan?

Je moet je partner aanmelden als pensioenpartner bij je pensioenfonds. Vaak kan dit via de website, maar niet altijd. Je pensioenfonds kan je daar meer over vertellen. Je moet wel aan de voorwaarden van het pensioenfonds voldoen uiteraard. Als je partner overlijdt, krijg je vervolgens automatisch een deel van zijn pensioen. Ook als je partner zelf nog geen pensioen kreeg.

Hoe zit het met het partnerpensioen bij scheiding?

Het partnerpensioen is niet alleen voor je huidige partner. Ben je eerder getrouwd geweest? Dan kunnen je vorige partners mogelijk ook recht hebben op partnerpensioen. Dit heet bijzonder partnerpensioen. Je kunt het bijzonder partnerpensioen laten ontbinden in een echtscheidingsconvenant.

Wil je meer weten over het nabestaandenpensioen bij samenwonen? Je zelfstandig adviseur helpt je graag.

Maak een afspraak

Veranderingen in het nieuwe pensioenakkoord

In het nieuwe pensioenakkoord staan ook veranderingen voor wat betreft het partnerpensioen. Hier vertellen we daar meer over.

Partnerpensioen bij overlijden voor de pensioendatum

In de toekomst komt er maar een type partnerpensioen. Het nieuwe partnerpensioen wordt verzekerd met een risicoverzekering. Dat betekent dat de partner een uitkering krijgt, als iemand overlijdt terwijl hij (de overledene) deelnemer was in een pensioenregeling. Deelnemer zijn betekent dat iemand geld betaalt of betaald heeft voor een pensioenregeling. Er mag maximaal een bedrag van 50% van het salaris worden verzekerd voor partnerpensioen. Voor deelnemers is het hierdoor duidelijk welk bedrag de partner ontvangt bij overlijden.

Het partnerpensioen is straks niet meer afhankelijk van het aantal gewerkte jaren in een dienst (diensttijdonafhankelijk). Dat betekent dat het niet uit maakt hoe lang iemand al deelneemt (of kan deelnemen in de pensioenregeling. Er wordt altijd maximaal 50% van het salaris verzekerd.

Partnerpensioen bij overlijden na pensioendatum

Als iemand overlijdt na de pensioendatum, stopt het ouderdomspensioen. Vaak gaat dan het nabestaandenpensioen in. In het partnerpensioen na de pensioendatum verandert er niets.

Gezamenlijke rekening openen Meer over aanvullend pensioen

Meer informatie over:

Samenwonen tips 

Samenwonen en de financiĆ«n 

Soorten samenlevingsvormen

Samenwonen, belasting en toeslagen