Fiscaal partnerschap

Gaat u samenwonen? Dan kan dit gevolgen hebben voor de belasting die u betaalt of terugkrijgt. Dit is het geval als u fiscaal partner of toeslagpartner bent. Wij leggen uit wat een fiscaal partner en een toeslagpartner is, wanneer dit voor u geldt en welke gevolgen dit heeft voor de belasting en toeslagen.

Op deze pagina:

Wat is een fiscaal partner
Wanneer bent u fiscaal partner?
Wat is een toeslagpartner?
Verschil fiscaal partner en toeslagpartner?
Wanneer woon je officieel samen volgens de wet?
Zorgtoeslag en samenwonen
Samenwonen en huurtoeslag
Meer weten of samenwonen en belasting en toeslagen?

Wat is een fiscaal partner?

Als fiscaal partners kunt u samen de aangifte voor inkomstenbelasting doen. Dit kan gevolgen hebben voor hoeveel u moet betalen of terugkrijgt. Ook kan fiscaal partnerschap gevolgen hebben voor de heffingskortingen. Heffingskortingen zijn kortingen op uw inkomstenbelasting.

Wanneer bent u fiscaal partner?

U bent in ieder geval fiscaal partner als u getrouwd bent of u en uw partner een geregistreerd partnerschap hebben. Let op: Bent u getrouwd en woont u apart van elkaar? Ook dan bent u fiscale partners.

Dat u en uw partner samenwonen betekent niet dat u automatisch fiscaal partner bent. Staat u ingeschreven op hetzelfde adres? Dan bent u onder meer fiscaal partner als:

 • u en uw partner samen een koophuis hebben;

 • u en uw partner meerderjarig zijn en een samenlevingscontract hebben afgesloten bij de notaris;
 • u en uw partner samen een kind hebben;
 • u erkent het kind van uw partner of andersom;
 • u of uw partner staat aangemeld als pensioenpartner bij een pensioenfonds;
 • u en partner vorig jaar ook fiscale partners waren.

Op de website van de Belastingdienst staan alle voorwaarden waaraan u moet voldoen voor fiscaal partnerschap. Fiscaal partnerschap is geen keuze. Als u voldoet aan één van de voorwaarden dan bent u fiscaal partner. U heeft altijd maar één fiscaal partner.

Voordelen van fiscaal partnerschap

De voordelen van fiscaal partnerschap hebben te maken met de aangifte van de inkomstenbelasting en schenk- en erfbelasting. Fiscale partners kunnen bepaalde inkomsten en aftrekposten onderling op een zo gunstig mogelijk manier verdelen. Uiteraard moet het gezamenlijke inkomen op 100 % uitkomen. Over een schenking of erfenis van een fiscaal partner betaalt u in beginsel minder belasting.

Nadelen van fiscaal partnerschap

Aan het fiscaal partnerschap zitten ook nadelen. Toeslagen kunnen lager uitvallen, omdat de Belastingdienst het inkomen van u en uw fiscaal partner optelt tot één inkomen. Als het gezamenlijk inkomen hoger wordt, ontvangt u vaak minder toeslag. Ook mag u in principe maar één keer de hypotheekrente aftrekken. Dit kan ongunstig zijn als u twee koophuizen heeft. Bij een verhuizing gelden er soms wel overgangsregelingen als u tijdelijk twee koophuizen heeft.

Wat is een toeslagpartner?

Of u recht op toeslagen heeft, hangt af van uw inkomen. Als u een toeslagpartner heeft, kijkt de Belastingdienst naar het gezamenlijke inkomen en meestal ook naar vermogen. Dit heeft invloed op de hoogte van de toeslagen. Check bij de Belastingdienst of u een toeslagpartner heeft.

Wanneer bent u toeslagpartner?

U bent een toeslagpartner als:

 • u en uw partner elkaars fiscale partner zijn voor de inkomstenbelasting;
 • u en uw partner een samenlevingscontract hebben afgesloten;
 • u en uw partner samen een kind hebben;
 • u of uw partner het kind van de ander erkent;
 • u of uw partner is aangemeld als pensioenpartner bij een pensioenfonds;
 • u en uw partner samen een koopwoning hebben;
 • u en uw partner een inwonend kind hebben dat jonger is dan 18 jaar en geen onderhuurder is;
 • u en uw partner afgelopen jaar al toeslagpartners waren.

U heeft altijd maar één toeslagpartner.

Verschil fiscaal partner en toeslagpartner?

Als u gaat samenwonen komt u de termen toeslagpartner en fiscaal partner tegen. Wat is het verschil? Als fiscaal partners kunt u samen de aangifte voor inkomstenbelasting doen. Een toeslagpartner heeft invloed op of u toeslagen ontvangt en de hoogte van de toeslagen.

Wanneer woon je officieel samen volgens de wet?

Samenwonen kan met verschillende personen. U kunt samenwonen met uw partner, maar ook met andere huisgenoten. Als u samen met iemand anders op hetzelfde adres staat ingeschreven, dan woont u voor de Belastingdienst samen. U woont bijvoorbeeld samen met uw broer als hij op hetzelfde adres staat ingeschreven.

Zorgtoeslag en samenwonen

Samenwonen heeft alleen gevolgen voor uw zorgtoeslag als u ook toeslagpartners bent. In dat geval keert de Belastingdienst maar aan één persoon een bedrag voor u en uw partner samen uit. Dit bedrag is vaak lager dan wat u en uw partner apart van elkaar kregen. In 2021 geldt dat bij een gezamenlijk inkomen dat hoger is dan € 39.979 de zorgtoeslag helemaal wordt stopgezet.

Samenwonen en huurtoeslag

Als u gaat samenwonen in een huurhuis, dan heeft dit gevolgen voor de huurtoeslag. Ook als u geen toeslagpartners van elkaar bent. Ontvingen u en uw partner allebei huurtoeslag? Nu krijgt alleen de persoon die op hetzelfde adres blijft wonen de huurtoeslag. Het tweede inkomen telt wel mee voor de hoogte van de huurtoeslag.

Tip: Gaan u en uw partner samenwonen? Zoek dan goed uit welke invloed dit heeft op uw toeslagen. Zo voorkomt u dat u achteraf veel toeslag moet terugbetalen.

Meer weten over samenwonen en belasting en toeslagen?

Heeft u nog vragen over samenwonen en de belasting en toeslagen? Uw Zelfstandig Adviseur van RegioBank helpt u graag.

Vind mijn adviseur

Meer informatie over

Samenwonen checklist

Samenwonen en geldzaken

Partnerpensioen

Samenlevingsvormen