Nabestaandenpensioen: partner- en wezenpensioen

In veel pensioenregelingen is een nabestaandenpensioen opgenomen. Als iemand overlijdt, krijgen de partner en kinderen een vergoeding uit het pensioen van de overledene. Hiernaast heb je mogelijk recht op uitkeringen vanuit de overheid. Bijvoorbeeld de Algemene Nabestaandenwet (ANW).  
Deze pagina is voor het laatst aangepast in maart 2024.

Nabestaandenpensioen wordt ook wel als verzamelnaam gebruikt. Dan gaat het over de ANW-uitkering en nabestaandenpensioen uit een pensioenfonds.

Partnerpensioen: nabestaandenpensioen voor jou of je partner

Als je partner overlijdt verandert er veel aan je financiële situatie. Je inkomen daalt mogelijk. Partnerpensioen helpt je om financiële problemen te voorkomen. De meeste pensioenregelingen bevatten een nabestaandenregeling. Je krijgt daardoor elke maand een bedrag uit het pensioen van je overleden partner.  

Je hebt als weduwe of weduwnaar mogelijk ook recht op een ANW-uitkering uit de Algemene Nabestaandenwet. Niet iedereen heeft recht op een ANW-uitkering. Meer over de ANW lees je hier.

Wat is partnerpensioen? 

Partnerpensioen of weduwepensioen is het bedrag dat de achtergebleven partner krijgt uit de pensioenregeling van de overleden partner.  

Voor werknemers in loondienst regelt de pensioenuitvoerder van de (voormalig) werkgever het nabestaandenpensioen. Zelfstandig ondernemers bouwen niet automatisch pensioen op. Zij moeten hier zelf voor zorgen. Bijvoorbeeld via een beroepspensioenfonds, of een eigen pensioen spaar- of beleggingsrekening.

Hoogte partnerpensioen

Overlijdt je partner voor de pensioendatum? Dan is het nabestaandenpensioen maximaal 50% van het salaris. Overlijdt je partner ná de pensioendatum? Dan is het nabestaandenpensioen 70% van het opgebouwde ouderdomspensioen.

Voorwaarden partnerpensioen

Je ontvangt niet automatisch partnerpensioen van de pensioenverstrekker van je partner. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden: 

  • Je bent getrouwd of geregistreerd partner of je hebt elkaar als partner aangemeld bij de verstrekker;
  • Je hebt een notarieel samenlevingscontract of een (eenzijdige) samenlevingsverklaring, waaruit blijkt dat jullie minimaal zes maanden een gezamenlijk huishouden voerden;
  • De pensioenregeling van je partner bevat nabestaandenpensioen. Dit kun je voor je eigen pensioenregeling inzien op Mijnpensioenoverzicht.nl.

Nabestaandenpensioen bij overlijden voor de pensioendatum

Overlijdt iemand voordat zijn of haar pensioen in gaat? Dan krijgt de partner nabestaandenpensioen als de overledene deelnemer was in een pensioenregeling – bijvoorbeeld via het werk of de WW. De nabestaande krijgt maximaal 50% van het salaris. Het maakt daarbij niet uit hoeveel jaren de overledene heeft gewerkt. 

Was de overledene werkloos? Dan heeft de nabestaande in de 3 maanden ná het einde van het contract toch recht op nabestaandenpensioen. Ook als de overledene in de WW zat, krijgt de partner nabestaandenpensioen tot de WW afloopt.

Nabestaandenpensioen bij overlijden na de pensioendatum

Als iemand overlijdt na de pensioendatum, dan krijgt de nabestaande 70% van het opgebouwde ouderdomspensioen.

Wanneer stopt het nabestaandenpensioen?

De achtergebleven partner ontvangt nabestaandenpensioen zolang deze leeft.  

Wezenpensioen

Het nabestaandenpensioen geldt ook voor eventuele kinderen. Dit heet het wezenpensioen. Kinderen krijgen dan tot ze 25 jaar zijn 20% van het salaris van de overledene. Zijn beide ouders overleden, dan is dat 40%.

Bijzonder partnerpensioen bij een tweede huwelijk

Is je ex-partner hertrouwd? Dan krijgt de nieuwe partner bijzonder partnerpensioen over het deel dat je ex-partner ná de scheidingsdatum opbouwde.

Bijzonder partnerpensioen na een scheiding

Ben je gescheiden? Als je ex-partner overlijdt én al met pensioen was, kun je ook nabestaandenpensioen krijgen. Het gaat dan om het pensioen dat de overledene opbouwde tijdens jullie huwelijk. Dit wordt ook wel bijzonder partnerpensioen genoemd. Je krijgt dit tot je zelf overlijdt. In het echtscheidingsconvenant worden vaak afspraken gemaakt over het bijzonder partnerpensioen, dus het is niet vanzelfsprekend dat je dit ontvangt.

Alles over scheiden en je financiën

Hoeveel belasting moet je betalen over het nabestaandenpensioen?

Nabestaandenpensioen geldt als inkomen. Het bedrag dat je ontvangt wordt bij je inkomen gerekend. Over het totale inkomen betaal je inkomstenbelasting.  

De ANW-uitkering (Algemene Nabestaandenwet)

De ANW-uitkering is een Nederlandse volksverzekering. Dat is een voorziening van de overheid. De ANW wordt ook wel nabestaandenuitkering genoemd. En soms ook nabestaandenpensioen. Als je in Nederland woont ben je hiervoor automatisch verzekerd. Is je partner overleden? Dan heb je –onder voorwaarden– recht op een ANW-uitkering.

Wanneer heb ik recht op een ANW-uitkering? 

Als je aan de volgende voorwaarden voldoet, heb je recht op een ANW-uitkering:

  • Je bent jonger dan de AOW-leeftijd;
  • Je hebt een minderjarig kind óf je bent voor 45 procent of meer arbeidsongeschikt.

Hoogte van een ANW-uitkering

Voldoe je aan de voorwaarden voor de ANW? Dan kijkt de Sociale Verzekeringsbank (SVB) naar je bruto-inkomen. De hoogte van je inkomen bepaalt de hoogte van je ANW-uitkering. De precieze bedragen kunnen jaarlijks veranderen.  

Op de site van de SVB staat een korte vragenlijst. Als je die invult, weet je of je recht hebt op ANW en op welk bedrag.  

ANW-uitkering voor wezen

Vroeger was er een losstaande overheidsregeling voor wezen. Nu is dit onderdeel van de Algemene Nabestaandenwet (ANW). Kinderen hebben recht op een ANW-uitkering als beide ouders overleden zijn. Of als moeder overlijdt en vader onbekend is. De regeling geldt voor kinderen tot 16 jaar. In sommige situaties loopt het langer door, tot maximaal 21 jaar.   

Je kunt op rijksoverheid.nl terecht voor meer informatie over ANW voor wezen.  

Levensverzekering 

Je kunt het nabestaandenpensioen en de ANW-uitkering voor je partner en kinderen aanvullen, bijvoorbeeld door een levensverzekering af te sluiten. Je kunt natuurlijk ook zelf geld sparen of een beleggingsrekening of pensioenrekening openen.

Een levensverzekering is in feite een verzamelnaam voor verzekeringen die uitbetalen na overlijden van de verzekerde. Denk bijvoorbeeld aan een Overlijdensrisicoverzekering. Of aan een uitvaartverzekering, die bedoeld is om de begrafenis of crematie te bekostigen.  

Daarnaast kun je zelf een aanvullende levensverzekering afsluiten. Houd er rekening mee dat hier verschillende vormen van zijn. In een spaarverzekering kun je vastleggen dat deze ook bij leven uitkeert, nadat je een bepaalde leeftijd bereikt. Ook zijn er verzekeringen die na een afgesproken periode verlopen. Je zelfstandig adviseur denkt graag met je mee. Mogelijk betaal je hiervoor wel advieskosten.

Ik wil een afspraak maken