Studieschuld en hypotheek

Je hebt een studieschuld en wilt graag een huis kopen. Je denkt misschien dat deze twee niet samengaan. Maar het is niet nodig om je meteen zorgen te maken. Wat is er mogelijk? We vertellen je er alles over en wie weet komt een koophuis toch binnen bereik.
Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt in maart 2024.

Welke invloed heeft mijn studieschuld op mijn maximale hypotheek?

Bij het bepalen van je maximale hypotheek kijkt je zelfstandig adviseur naar je maandlasten. De hoogte van je studieschuld bepaalt mede wat je maandelijks kunt aflossen en wat je maximale hypotheekbedrag is. Niet onbelangrijk bij het kopen van een huis.

Naast de hoogte van je schuld, kijken we naar wanneer je de studieschuld bent aangegaan. Er is namelijk een oud en een nieuw financieringsstelsel. Wat zijn de gevolgen voor het berekenen van je maximale hypotheek?

Hypotheek met een studieschuld uit het oude financieringsstelsel

Heb je een studieschuld van voor 1 september 2015? Dan heb je nog gestudeerd onder het oude stelsel, waarbij je een basisbeurs kreeg. Je hebt 15 jaar de tijd om je studieschuld af te betalen. En je schuld telt voor 0,75% mee bij het berekenen van je maandlasten.

Stel: je hebt een resterende studieschuld van € 15.000. In dat geval rekent je zelfstandig adviseur 0,0075 * € 15.000 = € 112,50 aan maandelijkse aflossing. Dat betekent zo’n € 30.000 minder hypotheek.

Hypotheek met een studieschuld uit het nieuwe financieringsstelsel

Het kan ook zijn dat je gestudeerd hebt onder het leenstelsel, van collegejaar 2015/2016 tot 2023/2024. De invloed van deze schuld op je maximale hypotheek is anders in dit nieuwe stelsel. Je schuld telt in dit geval mee voor 0,35% bij het berekenen van je maandlasten. Deze weging is dus lager. Dit komt omdat je langer de tijd hebt om deze lening terug te betalen (35 jaar). 

Stel: je hebt een studieschuld van € 15.000. In dat geval rekent je zelfstandig adviseur 0,0035 * € 15.000 = € 67,50 aan maandelijkse aflossing. Zo’n € 18.000 minder hypotheek.

Weging van studieschuld uit oude en nieuwe stelsel 

Sinds de invoering van het nieuwe (leen)stelsel wordt er dus onderscheid gemaakt tussen studieschuld uit het oude en nieuwe stelsel. Hieronder nog eens de wegingsfactoren van verschillende typen schuld: 

  • Studieschuld uit het oude stelsel: 0,75%
  • Studieschuld uit het nieuwe stelsel (leenstelsel): 0,35%
  • Consumptieve schuld (bijv. een persoonlijke lening): 5%
Icoon van een bel

Staat mijn studieschuld geregistreerd bij het BKR?

Nee, je studieschuld staat niet vermeld bij het Bureau Krediet Registratie (BKR). Dit is een beslissing van de overheid, ze zien een studieschuld als een andersoortige lening. Je moet dus zelf je studieschuld bij je hypotheekaanvraag melden.

Wat als ik mijn studieschuld verzwijg bij mijn hypotheekaanvraag?

Dit raden we uiteraard niet aan. Ook al is je studieschuld niet bij het BKR geregistreerd. Je loopt zo het risico dat je uitgaven toch meer zijn dan gedacht omdat je geen rekening hield met je maandelijkse aflossing. Meld je studieschuld daarom altijd bij je hypotheekadviseur. Zo wordt er in de maandlasten rekening mee gehouden. Indien je dit niet doet, dan kunnen je lasten te hoog zijn voor je situatie. En dit levert je mogelijk problemen op.

Wat heeft mijn studieschuld aflossen voor invloed op mijn maximale hypotheek?

Heeft (extra) aflossen van je studieschuld invloed op je maximale hypotheek? Niet altijd.

Maandelijks aflossen met het vastgestelde bedrag

Betaal je al enige tijd maandelijks het vastgestelde bedrag? Dan heb je een deel van je schuld inmiddels afgelost. Dit heeft echter geen invloed op je maximale hypotheek. Bij de berekening van je maximale hypotheek zijn de maandlasten namelijk van belang. Het bedrag dat je maandelijks aflost blijft hetzelfde, ook heb je feitelijk een lagere schuld.

Extra aflossen

Los je bovenop het maandelijkse bedrag extra af? Dan kan dit invloed hebben op je maximale hypotheek. Deze extra aflossing wordt in mindering gebracht op het oorspronkelijke schuldbedrag. Je maandlasten worden hierdoor mogelijk lager en er ontstaat ruimte voor een hoger hypotheekbedrag.

Je hele studieschuld aflossen

Heb je de middelen, dan kun je ook kiezen om de hele studieschuld eerst af te lossen. Natuurlijk is dit het meest gunstig voor de berekening van je maximale hypotheek. Het is met name het overwegen waard als je nog maar weinig hoeft af te lossen. Bij het berekenen van de maximale hypotheek gaan we immers uit van de hoogte van de oorspronkelijke schuld. Los je de schuld helemaal af, dan kan dit heel voordelig uitpakken.  

Waarom rekenen wij met de complete (oorspronkelijke) studieschuld?

Bij de berekening van je maximale hypotheek kijken we naar je maandlasten. Je maandelijkse aflossing is gebaseerd op de oorspronkelijke schuld. Het bedrag dat je per maand aflost daalt dus niet na verloop van tijd. Daarom gaan we uit van de oorspronkelijke schuld bij het berekenen van je maximale hypotheek.

Heb je het grootste deel van je studieschuld afgelost en is het resterende bedrag laag? Dan is het vervelend dat er rekening gehouden wordt met de oorspronkelijke studieschuld. Een troost daarbij is wel dat je studieschuld minder zwaar meeweegt dan ander schulden. En heb je een schuld uit het nieuwe stelsel (geleend na 1 september 2015)? Die weegt op zijn beurt minder zwaar mee dan een studieschuld van voor die datum. Hypotheekverstrekkers gaan bij hun berekeningen van de schulden uit van een wegingsfactor.

Maximale hypotheek berekenen met studieschuld

Benieuwd naar wat je kunt lenen? Bereken je maximale hypotheek met studieschuld in een paar stappen.

Naast je studieschuld geen vast contract?

Nog niet zo lang aan het werk en nog geen vast contract? Of werk je als flexwerker? Ook dan hoeft dit niet te betekenen dat er niets mogelijk is. Wie weet biedt een intentieverklaring, perspectiefverklaring of een arbeidsmarktscan uitkomst bij het aanvragen van een hypotheek.

Meer over hypotheek zonder vast contract