Wat gebeurt er met uw hypotheek nadat uw partner overlijdt?

Het overlijden van een echtgenoot of partner is een emotionele en zware gebeurtenis. Er breekt een lastige periode aan, waarin u ook belast bent met regelwerk en lastige beslissingen. U vraagt zich misschien af: kan ik in mijn huis blijven wonen? En wat betekent dit voor mijn hypotheek? Op deze pagina leggen we uit wat er gebeurt met uw hypotheek na het overlijden van uw partner.

Op deze pagina:

Voorwaarden van uw huwelijk of partnerschap en de gevolgen voor uw hypotheek
Uw huis en hypotheek na het overlijden van uw partner
Welke opties heeft u voor uw hypotheek na het overlijden van uw partner?
Huis verkopen na overlijden echtgenoot of partner
Hypotheek bij overlijden ouders
Hulp nodig? Neem contact op met uw Zelfstandig Adviseur van RegioBank

Voorwaarden van uw huwelijk of partnerschap en de gevolgen voor uw hypotheek

De voorwaarden waaronder u getrouwd of partner was bepalen wat er met uw huis en hypotheek gebeurt na het overlijden van uw partner. Had uw partner een testament? Dan heeft u hier waarschijnlijk tijdens zijn of haar leven samen al over nagedacht.

Als er geen testament is, zijn de voorwaarden waaronder u samen was bepalend. Er zijn meerdere mogelijkheden:

Mogelijkheid 1: getrouwd of geregistreerd als partner in gemeenschap van goederen

Als u getrouwd was (of als partners geregistreerd) in gemeenschap van goederen, dan kunt u er van uitgaan dat u het huis krijgt. U heeft dan recht op het aandeel van uw echtgenoot of echtgenote in de woning. Ongeacht wanneer en door wie het huis is gekocht.

Mogelijkheid 2: getrouwd (of geregistreerd) in beperkte gemeenschap van goederen 

Tot en met 2017 werden huwelijken en geregistreerd partnerschappen automatisch in gemeenschap van goederen besloten, tenzij de echtgenoten zelf besloten huwelijkse voorwaarden vast te leggen. Bent u in of na 2018 getrouwd? Dan bent u getrouwd in zogeheten 'beperkte gemeenschap van goederen'. Dat wil zeggen dat u niet automatisch recht heeft op schulden en bezittingen die uw partner had van vóór uw huwelijk. Dit gaat ook op voor de woning. Heeft u het huis samen gekocht tijdens uw huwelijk? Dan heeft u wel volledig recht op het aandeel van uw partner.

Mogelijkheid 3: getrouwd onder huwelijkse voorwaarden

U kunt ook getrouwd of als partner geregistreerd zijn onder huwelijkse voorwaarden of geregistreerd als partners onder partnerschapsvoorwaarden. Dit wil zeggen dat u afspraken heeft gemaakt over de verdeling van bezitting en schulden bij verschillende levensgebeurtenissen. Heeft u geen afspraken gemaakt bij het sluiten van uw huwelijk? Dan bent u automatisch getrouwd of als partners geregistreerd onder (beperkte) gemeenschap van goederen.

Als u getrouwd of geregistreerd was onder huwelijkse voorwaarden, heeft u waarschijnlijk al afspraken gemaakt over de gevolgen voor uw hypotheek na het overlijden van u of uw partner. Die afspraken zijn leidend, als ze zwart op wit zijn vastgelegd bij een notaris.

Mogelijkheid 4: u woonde samen met of zonder samenlevingscontract 

Als u samenwoonde zonder getrouwd te zijn of als geregistreerd partner, bent u niet automatisch uw partners erfgenaam. Dat heeft gevolgen voor wat er nu gebeurt met uw hypotheek. Alleen als uw partner een testament had, waarin u als erfgenaam omschreven staat, erft u zijn of haar aandeel in het huis.

Bent u geen erfgenaam, maar hadden u en uw partner wel een samenlevingscontract met daarin een verblijvingsbeding voor de woning? Dan kunt u mogelijk wél in het huis blijven wonen. Een verblijvingsbeding is een bepaling in het contract waarmee u vastlegt wat er met de woning gebeurt bij overlijden van één van de partners.

Uw huis en hypotheek na het overlijden van uw partner

De voorwaarden waaronder u getrouwd of partners was, hebben dus gevolgen voor de hypotheek na het overlijden van uw partner. Andere belangrijke factoren zijn de aankoopdatum van de woning en of u en uw overleden partner samen eigenaar waren.

Het huis was van u en uw partner samen

Waren u en uw echtgenoot of partner samen eigenaar? Dan kunt u bekijken of u de hypotheek kunt overnemen. Uw Zelfstandig Adviseur van RegioBank kan u daar bij helpen. Deze helpt u met het berekenen van de lasten en of u deze alleen kunt dragen. Daarvoor heeft de wel adviseur een verklaring van erfrecht nodig. Die vraagt u voor een vergoeding op bij uw notaris. Uw adviseur kan daarnaast ook advieskosten in rekening brengen.

Het huis was alleen van uw partner  

Was uw echtgenoot of partner alleen eigenaar van uw huis? Dan wordt de woning aangemerkt als bezit en gelden de voorwaarden die zijn vastgelegd in zijn of haar testament. De erfgenamen krijgen de woning als erfenis.

Welke opties heeft u voor uw hypotheek na het overlijden van uw partner? 

Als u erfgenaam bent en het huis en de hypotheek erft, blijft er nog één onderdeel over. De financiering van de hypotheek. Als u uw huis nog niet afbetaald heeft, komen de volledige lasten op uw schouders terecht.

Heeft u de financiële middelen om de maandlasten te dragen? Dan kunt u de hypotheek op uw naam laten zetten.

Heeft u de financiële middelen niet? Dan zijn er opties om de kosten te verlagen.

De hypotheek boetevrij oversluiten naar een nieuwe hypotheek

Uw eerste optie is om de hypotheek over te sluiten, bijvoorbeeld om zo te profiteren van een lagere rentestand. Sommige hypotheken hebben daarvoor een boeteclausule. In het geval van overlijden van een partner, geven veel hypotheekverstrekkers de mogelijkheid om de hypotheek zonder boete over te sluiten naar de rente van het moment. Als de rentestand laag is, scheelt dit aanzienlijk in uw maandlasten.

Uw hypotheekadviseur kan u hier meer over vertellen. Wacht hiermee niet te lang. In de hypotheekvoorwaarden wordt vaak een termijn bepaald waarbinnen u hier aanspraak op kunt maken.

Alle info over hypotheken van RegioBank

Hypotheek aflossen met overlijdensrisicoverzekering 

Als u een overlijdensrisicoverzekering heeft, kan dit helpen bij het voortzetten van de hypotheek. Deze keert een vastgelegd bedrag uit als de verzekerde overlijdt tijdens de looptijd van de verzekering. Met dat bedrag kunt u (een deel van) de hypotheek aflossen. Bij RegioBank (en de meeste hypotheekverstrekkers) kan dat na een sterfgeval boetevrij.

In sommige gevallen is de overlijdensrisicoverzekering verpand (ofwel gekoppeld) aan de hypotheek. Dan moet het uitgekeerde bedrag worden ingezet om af te lossen. Dit is niet altijd het geval, dus ga dit na bij uw verzekeraar.

Let op: een deel van de hypotheek aflossen via uw overlijdensrisicoverzekering heeft mogelijk gevolgen voor andere producten gekoppeld aan uw hypotheek en/of woning. U kunt hierover informeren bij uw Zelfstandig Adviseur.

Hypotheek aflossen met erfenis 

Als uw overleden partner u een erfenis nalaat, kunt u dit gebruiken om een deel van de hypotheek af te lossen. Vaak kan dit bij verstrekkers boetevrij, als u het sterfgeval meldt.

Door af te lossen kunt u uw maandlasten (sterk) verlagen.

Alles over de hypotheek aflossen

Meer over (een huis) erven na overlijden

De Woonlastenfaciliteit van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

Heeft u een hypotheek die valt onder de Nationale Hypotheek Garantie (NHG)? Dit kan mogelijk ook helpen om uw woning te behouden.

Als u na overlijden van uw partner uw hypotheek niet kunt opbrengen, bent u misschien geholpen met de Woonlastenfaciliteit van de NHG. Deze faciliteit is bedoeld om te voorkomen dat u snel uw woning moet verkopen. De faciliteit ondersteunt u tijdelijk, zodat u tijd heeft om een oplossing te vinden. Als u in aanmerking komt, betaalt u een maandelijks bedrag passend bij uw draagkracht.

U kunt bij uw Zelfstandig Adviseur informeren of u in aanmerking komt voor de Woonlastenfaciliteit uit de NHG. Meer over de Woonlastenfaciliteit op de site van de NHG

Huis verkopen na overlijden echtgenoot 

Misschien moet u spijtig genoeg concluderen dat u uw woonlasten niet alleen kunt dragen. Dan moet u uw huis verkopen na het overlijden van uw echtgenoot. Als u de enige erfgenaam bent – als echtgenoot of geregistreerd partner – is dat eenvoudig te regelen. Laat de notaris hiervoor een verklaring van erfrecht bij het Kadaster inschrijven. Hierna kunt u het huis verkopen onder uw voorwaarden.

Hypotheek bij overlijden ouders 

Erft u een huis en hypotheek na het overlijden van uw ouder(s)? Dan staat u voor een andere keuze. Mogelijk bent u niet de enige erfgenaam die het huis gaat erven. Bespreek dan met de andere erfgenamen wat zij willen. U heeft de mogelijkheid om te verhuren, verkopen of de woning te betrekken. Als u de hypotheek overneemt en het huis wil verkopen na overlijden van uw ouders, onderzoek dan eerst goed of de resterende hypotheekschuld (en eventuele andere schulden) niet hoger is dan de waarde van de woning en erfenis. U mag de erfenis ook verwerpen (weigeren).

Meer over een huis erven na overlijden

Hulp nodig? Neem contact op met uw Zelfstandig Adviseur van RegioBank

Is uw partner overleden en heeft u vragen over uw financiële situatie en uw hypotheek? Neem dan zo snel mogelijk contact op met uw adviseur. Mogelijk brengt uw adviseur hiervoor advieskosten in rekening. RegioBank heeft een speciale Nabestaandenservice die u kan helpen.

Maak een afspraak Terug naar de overzichtspagina overlijden

Meer informatie over:

Bankzaken regelen overlijden

Huis erven

Schulden erven