Wat gebeurt er met je hypotheek nadat je partner overlijdt?

Het verlies van een echtgenoot of partner is een emotionele en zware gebeurtenis. In deze moeilijke periode moet je ook zaken regelen en bepaalde beslissingen nemen. Je vraagt je misschien af: kan ik in mijn huis blijven wonen? En wat betekent dit voor mijn hypotheek? Op deze pagina leggen we je uit wat er gebeurt met je hypotheek na het overlijden van je partner.  

Voorwaarden van je huwelijk of partnerschap en de gevolgen voor je hypotheek

De voorwaarden waaronder je getrouwd of partner was, bepalen wat er met je huis en hypotheek gebeurt na het overlijden van je partner. Had je partner een testament? Dan heb je hier waarschijnlijk tijdens zijn of haar leven samen al over nagedacht.

Als er geen testament is, zijn de voorwaarden waaronder je samen was bepalend. Er zijn meerdere mogelijkheden:

Mogelijkheid 1: getrouwd of geregistreerd als partner in gemeenschap van goederen

Als je getrouwd was (of als partners geregistreerd) in gemeenschap van goederen, dan kun je er van uitgaan dat je het huis krijgt. Je hebt dan recht op het aandeel van je echtgenoot of echtgenote in de woning. Ongeacht wanneer en door wie het huis is gekocht.

Mogelijkheid 2: getrouwd (of geregistreerd) in beperkte gemeenschap van goederen 

Tot en met 2017 werden huwelijken en geregistreerd partnerschappen automatisch in gemeenschap van goederen besloten, tenzij de echtgenoten zelf besloten huwelijkse voorwaarden vast te leggen. Ben je in of na 2018 getrouwd? Dan ben je getrouwd in zogeheten 'beperkte gemeenschap van goederen'. Dat wil zeggen dat je niet automatisch recht hebt op schulden en bezittingen die je partner had van vóór je huwelijk. Dit gaat ook op voor de woning. Heb je het huis samen gekocht tijdens je huwelijk? Dan heb je wel volledig recht op het aandeel van je partner.

Mogelijkheid 3: getrouwd onder huwelijkse voorwaarden

Je kunt ook getrouwd of als partner geregistreerd zijn onder huwelijkse voorwaarden of geregistreerd als partners onder partnerschapsvoorwaarden. Dit wil zeggen dat je afspraken hebt gemaakt over de verdeling van bezitting en schulden bij verschillende levensgebeurtenissen. Heb je geen afspraken gemaakt bij het sluiten van je huwelijk? Dan ben je automatisch getrouwd of als partners geregistreerd onder (beperkte) gemeenschap van goederen.

Als je getrouwd of geregistreerd was onder huwelijkse voorwaarden, heb je waarschijnlijk al afspraken gemaakt over de gevolgen voor je hypotheek na het overlijden van jou of je partner. Die afspraken zijn leidend, als ze zwart op wit zijn vastgelegd bij een notaris.

Mogelijkheid 4: je woonde samen met of zonder samenlevingscontract 

Als je samenwoonde zonder getrouwd te zijn of als geregistreerd partner, ben je niet automatisch je partners erfgenaam. Dat heeft gevolgen voor wat er nu gebeurt met je hypotheek. Alleen als je partner een testament had, waarin je als erfgenaam omschreven staat, erf je zijn of haar aandeel in het huis.

Ben je geen erfgenaam, maar hadden jij en je partner wel een samenlevingscontract met daarin een verblijvingsbeding voor de woning? Dan kun je mogelijk wél in het huis blijven wonen. Een verblijvingsbeding is een bepaling in het contract waarmee je vastlegt wat er met de woning gebeurt bij overlijden van één van de partners.

Je huis en hypotheek na het overlijden van je partner

De voorwaarden waaronder je getrouwd of partners was, hebben dus gevolgen voor de hypotheek na het overlijden van je partner. Andere belangrijke factoren zijn de aankoopdatum van de woning en of jij en je overleden partner samen eigenaar waren.

Het huis was van jou en je partner samen

Waren jij en je echtgenoot of partner samen eigenaar? Dan kun je bekijken of je de hypotheek kunt overnemen. Je zelfstandig adviseur van RegioBank kan je daar bij helpen. Deze helpt je met het berekenen van de lasten en of je deze alleen kunt dragen. Daarvoor heeft de adviseur wel een verklaring van erfrecht nodig. Die vraagt je voor een vergoeding op bij je notaris. Je adviseur kan daarnaast ook advieskosten in rekening brengen.

Het huis was alleen van je partner  

Was je echtgenoot of partner alleen eigenaar van je huis? Dan wordt de woning aangemerkt als bezit en gelden de voorwaarden die zijn vastgelegd in zijn of haar testament. De erfgenamen krijgen de woning als erfenis.

Welke opties heb je voor je hypotheek na het overlijden van je partner? 

Als je erfgenaam bent en het huis en de hypotheek erft, blijft er nog één onderdeel over. De financiering van de hypotheek. Als je je huis nog niet afbetaald hebt, komen de volledige lasten op je schouders terecht.

Heb je de financiële middelen om de maandlasten te dragen? Dan kun je de hypotheek op je naam laten zetten.

Heb je de financiële middelen niet? Dan zijn er opties om de kosten te verlagen.

De hypotheek boetevrij oversluiten naar een nieuwe hypotheek

Je eerste optie is om de hypotheek over te sluiten, bijvoorbeeld om zo te profiteren van een lagere rentestand. Sommige hypotheken hebben daarvoor een boeteclausule. In het geval van overlijden van een partner, geven veel hypotheekverstrekkers de mogelijkheid om de hypotheek zonder boete over te sluiten naar de rente van het moment. Als de rentestand laag is, scheelt dit aanzienlijk in je maandlasten.

Je hypotheekadviseur kan je hier meer over vertellen. Wacht hiermee niet te lang. In de hypotheekvoorwaarden wordt vaak een termijn bepaald waarbinnen je hier aanspraak op kunt maken.

Alle info over hypotheken van RegioBank

Hypotheek aflossen met overlijdensrisicoverzekering 

Als je een overlijdensrisicoverzekering hebt, kan dit helpen bij het voortzetten van de hypotheek. Deze keert een vastgelegd bedrag uit als de verzekerde overlijdt tijdens de looptijd van de verzekering. Met dat bedrag kun je (een deel van) de hypotheek aflossen. Bij RegioBank (en de meeste hypotheekverstrekkers) kan dat na een sterfgeval boetevrij.

In sommige gevallen is de overlijdensrisicoverzekering verpand (ofwel gekoppeld) aan de hypotheek. Dan moet het uitgekeerde bedrag worden ingezet om af te lossen. Dit is niet altijd het geval, dus ga dit na bij je verzekeraar.

Let op: een deel van de hypotheek aflossen via je overlijdensrisicoverzekering heeft mogelijk gevolgen voor andere producten gekoppeld aan je hypotheek en/of woning. Je kunt hierover informeren bij je zelfstandig adviseur.

Hypotheek aflossen met erfenis 

Als je overleden partner je een erfenis nalaat, kun je dit gebruiken om een deel van de hypotheek af te lossen. Vaak kan dit bij verstrekkers boetevrij, als je het sterfgeval meldt.

Door af te lossen kun je je maandlasten (sterk) verlagen.

Alles over de hypotheek aflossen

Meer over (een huis) erven na overlijden

De Woonlastenfaciliteit van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

Heb je een hypotheek die valt onder de Nationale Hypotheek Garantie (NHG)? Dit kan mogelijk ook helpen om je woning te behouden.

Als je na overlijden van je partner je hypotheek niet kunt opbrengen, ben je misschien geholpen met de Woonlastenfaciliteit van de NHG. Deze faciliteit is bedoeld om te voorkomen dat je snel je woning moet verkopen. De faciliteit ondersteunt je tijdelijk, zodat je tijd hebt om een oplossing te vinden. Als je in aanmerking komt, betaal je een maandelijks bedrag passend bij je draagkracht.

Je kunt bij je zelfstandig adviseur informeren of je in aanmerking komt voor de Woonlastenfaciliteit uit de NHG. Meer over de Woonlastenfaciliteit op de site van de NHG

Huis verkopen na overlijden echtgenoot 

Misschien moet je spijtig genoeg concluderen dat je je woonlasten niet alleen kunt dragen. Dan moet je je huis verkopen na het overlijden van je echtgenoot. Als je de enige erfgenaam bent – als echtgenoot of geregistreerd partner – is dat eenvoudig te regelen. Laat de notaris hiervoor een verklaring van erfrecht bij het Kadaster inschrijven. Hierna kun je het huis verkopen onder jouw voorwaarden.

Hypotheek bij overlijden ouders 

Erf je een huis en hypotheek na het overlijden van je ouder(s)? Dan sta je voor een andere keuze. Mogelijk ben je niet de enige erfgenaam die het huis gaat erven. Bespreek dan met de andere erfgenamen wat zij willen. Je hebt de mogelijkheid om te verhuren, verkopen of de woning te betrekken. Als je de hypotheek overneemt en het huis wil verkopen na overlijden van je ouders, onderzoek dan eerst goed of de resterende hypotheekschuld (en eventuele andere schulden) niet hoger is dan de waarde van de woning en erfenis. Je mag de erfenis ook verwerpen (weigeren).

Meer over een huis erven na overlijden

Hulp nodig? Je zelfstandig adviseur van RegioBank helpt graag

Is je partner overleden en heb je vragen over je financiële situatie en je hypotheek? Neem dan zo snel mogelijk contact op met je adviseur. Mogelijk brengt je adviseur hiervoor advieskosten in rekening. RegioBank heeft een speciale Nabestaandenservice die je kan helpen.

Maak een afspraak